هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی

5. حمایت از مصرف‏کنندگان. سخنران معتقد است که راه اصلی حمایت از مصرف‏کنندگان، افزایش تولید و اشباع بازار از کالاها است.
درراستای تبیین این متن، باید بیان کرد که انتقاداتی که نسبت به جهت‏گیری‏های اقتصادی و فرهنگی گفتمان سازندگی مطرح گردید، تاثیرخود را بر متن گذاشته است، شاهد این مدعا، تلاشی است که سخنرانمی‏کند تا با ترسیم شرایط پس از جنگ، جهت‏گیری دولت را به سمت گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی، توجیه کند تا مخاطبین اقناع گردند، مطلب دیگر توجه به محرومیت و فقرزدایی،و طرح بیمه‏های اجتماعی است، که دلیل تاثیرپذیری متن از شرایط و فضای انتقادی آن برهه زمانی است. اگر چه راه اصلی فقرزدایی را تولید عنوان می‏کند.
متن سوم سخنرانی هاشمی (13مرداد 1372)
در تاریخ 13 مرداد 1372 مراسم تحلیف و ایراد سوگند نامه هاشمی رفسنجانی که برای دومین بار به سمت رئیس جمهور انتخاب شد، در حضور مسئولین عالی کشور و در صحن علنی مجلس بر گزار شد. انتخابات ششم دوره ریاست جمهوری در حالی با پیروزی هاشمی به پایان رسید، که رای بالای احمد توکلی، اصلی‏ترین رقیب منتقد هاشمی نیز تعجب ناظران سیاسی را برانگیخته بود. در این مراسم ناطق نوری رئیس مجلس بخش قابل توجهی از بیانات خود را به تمجید از شخصیت هاشمی اختصاص داد. وی یکی از موفقیت‏های هاشمی را انجام سیاست تعدیل، تک نرخی شدن ارزکه به عنوانشکست دشمنان داخلی وخارجی ارزیابی کرد.این متن در این فضا بیان شد.
توصیف، تفسیر و تبیین متن
جدول (4-13) تحلیل گفتمان متن سوم سخنرانی هاشمی (مرداد 1371)
واژگان کانونی
سوبسید غیر عادلانه، عدالت اجتماعی، هزینه نسل آینده، اعتلای کشور، بیت‏المال، بازسازی، زندگی شخصی، سوخت مصرفی
واژگان سلبی
ضد عدالت، فساد، غیر عادلانه، نارسازگاری با عدالت اجتماعی، بلعیدن منابع نسل آینده، تهمت
قطب‏بندی‏ها
عدالت در مقابل ضد عدالت عدالت، بازسازی در مقابل ویرانی، سوبسید عادلانه در مقابل سوبسید غیر عادلانه، بلعیدن منابع نسل آینده در مقابل مراقبت از منابع نسل آینده
مفاهیم
عدالت، اعتلا، منابع، نسل آینده
جان کلام متن
باید سوبسید‏های ناعادلانه حذف شود تاراه برای اعتلای کشور و مراقبت از منابع نسل آینده هموار گردد
پیش‏فرض‏های سخنران در این متن
اعتلای کشور امری دشوار است و ممکن است مردم در میان جوسازی‏های سیاسی قادر به تشخیص صحیح نباشند
ظاهر عدالت می‏تواند باطن ضد عدالت داشته باشد
پرداخت سوبسید‏هادر کشور ضد عادلانه است
عدالت آن است که با پرداخت هزینه واقعی، قیمت‏هاواقعی شود

Share