نیروگاه حرارتی

نیروگاه حرارتی

ساختمان ژنراتور برق اضطراری : ژنراتور برق اضطراری در داخل ساختمان مربوط به خود نصب می شود و در هنگام قطع برق نیروگاه ، جریان برق مورد نیاز اجزای مهم مانند سیستمهای خنک کننده رآکتور ، را تامین می کند.
آبرسانی : آب مورد نیاز برخی قسمتها ، مانند اجزایی از نیروگاه هسته ای ، سیستمهای خنک کننده ، در خود نیروگاه تامین می شود . پمپهای مکنده که در این تصویر نشان داده نشده اند نیز در ساختمان آبرسانی نصب می شوند ، که در آنجا آب از منبعی مانند رودخانه برداشت می شود و زباله های آن به کمک تور و چنگک های مکانیکی ( پیش از تصفیه های شیمیایی و در صورت لزوم یون زدایی یا سختی گیری ) گرفته می شود .
ساختمان توربین : ساختمان توربین از بزرگترین ساختمانهای نیروگاه حرارتی به حسب می آید . اجزای چرخه بخار آب یا چرخه ثانویه در این ساختمان جا می گیرند . اجزایی مانند کل مجموعه توربین بخار ( مشکل از قسمت پر فشار و قسمت کم فشار توربین بخار اشباع ) ، که به ژنراتور برق متصل شده است و انرژی بخار را به انرژی مکانیکی دورانی و سرانجام در ژنراتور به انرژی برق تبدیل می کند . مخزن ذخیره آب تغذیه ، پمپهای آب تغذیه ، جدا کننده آب ، گرمکن میانی بخار و مبدل حرارتی نیز در این ساختمان قرار دارند .
ساختمان کنترل برقی : این ساختمان ، قلب کنترل و فرمان نیروگاه است . همه کلیدهای برقی و مدارات الکترونیکی تامین کننده برق سیستمها در این ساختمان قرار دارند . از این ساختمان می توان برق دستگاه ها را به عنوان مثال برای کارهای تعمیرات ادواری قطع کرد . افزودن بر این در بسیاری از نیروگاه ها ، اتاق کنترل و همچنین راینه های کنترل نیروگاه در این ساختمان جای گرفته اند .
مبدلهای برقی ( ترانسفور ماتورها ) : چون به دلیل فشرده بودن ساختمان ژنراتور ، فقط ولتاژ کاری نسبتا پایینی قابل حصول است مبدل های برقی ژنراتور باید نیروگاه هسته ای را به شبکه برق فشار قوی متصل کنند . افزون بر این مبدلهای برقی بسیار دیگری نیز وجود دارند که برق نیروگاه را تامین می کنند .
سیستمهای فرمان برقی هوای آزاد : هر نیروگاه برق پر قدرت ، انرژی الکتریکی خود را معمولا به شبکه برق فشار قوی تغذیه می کند – در اروپای غربی بالاترین سطح ولتاژ شبکه برق ( شبکه UCTE ) 400 KV است . برای جداسازی نیروگاه از این شبکه یا برای توزیع برق نیروگاه به خطوط مختلف ، وجود یک سیستم فرمان ، ضروری است . با این سیستم فرمان ، می توان انواع قطع و وصلها را انجام داد و اندازه گیریهای لازم ( در مورد ولتاژ ، جریان و توان انتقالی ) را اعمال کرد . به دلیل ولتاژ بالای این خطوط ، و در نتیجه لزوم رعایت فواصل ( حریمهای ) بزرگ برای ایزولاسیون ایمن ، این سیستمها فضای بزرگی را اشتغال می کنند .
برج خنک کننده : برج خنک کننده ، نمایان ترین بخش هر نیروگاه حرارتی است که در صورت وجود ، از دور مشخص است . برج خنک کننده و سیستمهای مشابه برای دفع گرمای چگالش چرخه ترمودینامیکی ضروری است
لوله هواکش : نیروگاه هسته ای بویژه نیروگاه های هسته ای ، همیشه هوای دفعی دارند . این هوا ، بیشتر از مواردی مانند سیستمهای تهویه ساخمانها یا سیستمها تولید می شود و باید به صورت کنترل شده ( در مورد نیروگاه های هسته ای حتی کنترل پر توزایی آن نیز لازم است ) دفع شود . بنابراین لوله هواکش جزئی از هر نیروگاه است که هوای دفعی را تا ارتفاع بالایی به صورت کنترل شده انتقال می دهد .
اگر ساختمان یک نیروگاه برش داده شود آنگاه اولین جایی که جلب نظر می کند ، ساختمان گنبدی رآکتور خواهد بود در زیر جدار با ضخامت تقریبی 2 متر از جنس بتون مسلح ، محفظه ایمنی قرار گرفته است . این محفظه در رآکتور های آب پرفشار کنونی ، از یک پوسته فولادی کروی با ضخامتی حدود 30 MM تشکیل شده که طراحی آن به گونه ای است که حدود 5BAR فشار نسبی را تحمل می کند .
سیستم نمادگذاری نیروگاه : در هر نیروگاه بزرگ اجزای مختلف بسیاری مانند ماشین آلات ، مدارات الکترونیکی ، کلیدها وجود دارند . از این رو برای نمادگذاری و دسته بندی دقیق همه این اجزا ، سیستم نماد گذاری نیروگاه ( KKS ) تعریف شده است . پیش تر از روش نمادگذاری سیستمها ( AKZ ) استفاده می شد که علیرغم شباهتی که با KKS دارد ولی از لحاظ کد گزاری با آن تفاوت دارد .
نمای نمادگذاری در سیستم نمادگذاری نیروگاه
ابزار کار
واحد ( یا دستگاه )
FUNKTION
کل سیستم
N
N
AA
(A)
N
N
N

Share