رشته حقوق

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

2-5-3-2- خطر اخلاقی
این نوع عدم تقارن اطلاعاتی که از نظریه قراردادها نشأت می‌گیرد، گونه‌ای از اطلاعات نامتقارن می‌باشد که یک و یا چند نفر از طرف قرارداد و معامله به صورت بالقوه می‌توانند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشند ولی طرف دیگر نمی‌تواند شاهد چنین رخدادی باشد حال آنکه مدیران از این اصل مستثنی نمی‌باشند از این رو مدیران خواهند توانست با آزادی عمل جهت انتخاب رویه‌ها از میان مجموعه‌ای از رویه‌های حسابداری زمینه‌های رفتار فرصت‌طلبانه خود را فراهم آورند چرا که مدیران همچون سرمایه گذاران از نظریه مطلوبیت مورد انتظار پیروی می‌نمایند و از این رو در به‌کارگیری رویه‌های حسابداری همواره منافع شخصی خود را در نظر خواهند گرفت.
انعقاد قراردادهای پاداش بر مبنای ترکیبی از سود خالص و بازده سهام به منظور ایجاد انگیزه در مدیران جهت اجرای با کیفیت وظیفه مباشرت و تصدی گری، استفاده از سود خالص به عنوان مبنایی برای سنجش عملکرد مدیریت، ایجاد ساز و کارهای نظارتی، از جمله روش‌های مقابله با این نوع از عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.
6-3-2- عدم تقارن اطلاعاتی و افشاء اطلاعات
باتاچاریا و همکاران (۲۰۰۹) افشاء گسترده می‌تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه‌های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به عبارتی به کاهش هزینه‌های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر شود. (کورمیر و همکاران ۲۰۰۹) کیفیت بالای افشاء به طور کلی از دو طریق می‌تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینکه افشاء با کیفیت‌تر می‌تواند از طریق کاهش منافع مورد انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه‌های جست و جوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می‌دهد (براون و هیلجست، ۲۰۰۷).مدل‌های نظری دایاموند (۱۹۸۵) و دایاموند ورچیا (۱۹۹۱) استدلال می‌نمایند که کیفیت بالاتر افشاء می‌تواند میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در بازارهای مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد.
1-6-3-2- اصل افشاء
اصل افشاء یکی از اصول حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد. اصل افشاء ایجاب می‌کند که کلیه واقعیت‌های با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت‌های مالی واحد تجاری به شکل مناسب و کامل گزارش شود. بر اساس این اصل، صورت‌های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت، مربوط و به موقع باشد و این نوع اطلاعات به گونه‌ای قابل فهم و حتی الامکان کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم سازد. از سوی دیگر، اطلاعاتی که ارائه می‌شود نباید از لحاظ کمیت و کیفیت به گونه‌ای باشد که موجبات سر در گمی استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را فراهم سازد (عالیور،1381)
2-6-3-2- انواع افشاء اطلاعات
به طور کلی افشاء اطلاعات را می‌توان به دو بخش زیر تقسیم کرد:
الف ) افشاء اجباری:
شامل تمامی اطلاعاتی است که طبق قوانین و مقررات باید در اختیار استفاده کنندگان از صورت‌های مالی قرار گیرد.
ب ) افشاء داوطلبانه:
افشای فراتر از قوانین و استانداردها می‌باشد. استانداردها حسابداری اگرچه حداقل میزان افشاء را تعیین کرده‌اند ولی برای افشای اضافی اطلاعات محدودیتی قائل نمی‌شوند. در صورتی که مدیریت بتواند با افشای اطلاعات اضافی و داوطلبانه رهنمودهای بهتری را در ارتباط با اهداف و چشم انداز آتی شرکت و استفاده بهینه از منابعی که در اختیار دارد ارائه کند و تصویر شفاف‌تری از وضعیت موجود نشان دهد در این صورت سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی می‌توانند از تدابیر مدیریت آگاه شوند و انتقادات آن‌ها نسبت به عملکرد موسسه برطرف می‌شود و به آینده موسسه امیدوار می‌شوند. (حسنی و حسینی، ۱۳۸۸).
3-6-3-2- انگیزه‌های افشاء داوطلبانه
افشای اختیاری اطلاعات، مزایایی را به همراه دارد که انگیزه‌ی افشای داوطلبانه اطلاعات را در مدیران بر می‌انگیزاند. منافع حاصل از این نوع افشاء، هم برای تأمین شونده و هم برای تأمین کننده سرمایه وجود خواهد داشت)هیلی و پالیپو،2001) طبق نظریه هزینه و منفعت افشاء اطلاعات مدیران هنگامی اقدام به افشاء اطلاعات شرکت یا بنگاه اقتصادی می‌کنند که منافع حاصل از افشاء اطلاعات را بیشتر از هزینه تهیه و گزارش اطلاعات بدانند. حال آن که در ادبیات مالی نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، نظریه علامت دهی، فرضیه هزینه مالکانه، فرضیه هزینه دعاوی حقوقی از جمله مواردی تلقی می‌شوند که تأثیر ژرفی در شناسایی میزان افشاء داوطلبانه دارند.
4-6-3-2- هزینه مالکان و افشاء اطلاعات
هزینه‌ای است که سازمان به خاطر افشاء اطلاعات محرمانه خود و به کار گیری بالقوه آن توسط رقبا، متحمل خواهد شد. از یک طرف، مدیر انتظار دارد که از طریق افشاء حجم مشخصی از اطلاعات در بازار سرمایه، سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرد و بدین ترتیب هزینه سرمایه را کاهش دهند و از طرف دیگر، تأمین کننده سرمایه نگران بازده مورد انتظار خود از سرمایه گذاری خواهد بود. حال، با افشاء داوطلبانه اطلاعات از سوی مدیر، عدم اطمینان سرمایه گذار در خصوص بازده مورد انتظار شرکت از یک طرف و هزینه تأمین سرمایه شرکت از طرف دیگر، کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه، میزان سرمایه گذاری در شرکت افزایش می‌یابد و مدیر از این طریق، منابع مالی مورد نیاز شرکت را با هزینه کمتر تأمین می‌کند.
به مفهوم دیگر، افشاء اطلاعات مالی شرکت برای رقبا مفید است؛ زیرا آن‌ها با استفاده از این اطلاعات می‌توانند به استراتژی شرکت پی برده و از این رو چشم انداز آتی شرکت را با خطر مواجه سازند و به کاهش احتمالی در جریان‌های نقد آتی سازمان منجر بشوند. بنابراین، با وجود مطلوب بودن اطلاعات مدیران تمایلی به افشاء آن ندارند. ولی اگر رقابت در بازار وجود داشته باشد سرمایه گذاران در تعیین ارزش گذاری سهام هزینه‌های مالکانه را در نظر گرفته‌اند بنابراین، دیگر نگهداری اطلاعات برای مدیر توجیه نخواهد داشت. (روهنی،۲۰۰۱).ولی ورکچیا (۱۹۶۸)بیان می‌دارد که افشاء اطلاعات اضافی در مورد شرکت، خواه مطلوب و خواه نامطلوب، می‌تواند برای سرمایه گذاران، رقابت کنندگان و سایرین مفید باشد. ولی این افشاء ممکن است چشم انداز و وضعیت رقابتی شرکت را تهدید کند و باعث کاهش جریان‌های نقدی آتی شود. این تهدید بالقوه ممکن است باعث شود مؤسسات سطح افشاء را محدود کنند تا هزینه مالکیت افزایش پیدا نکند.هیلی و پالیپو (۲۰۰۱)بر اساس تحقیقی که انجام داند نتیجه گرفتند زمانی که هزینه مالکیت افزایش پیدا می‌کند مؤسسات انگیزه لازم را برای عدم افشاء اطلاعات به دست خواهند آورد تا بدین وسیله وضعیت رقابتی آن‌ها در بازار متزلزل نشود.
7-3-2- نظریه علامت دهی
یکی از انگیزه‌های مدیران برای افشاء اطلاعات مربوط به نظریه علامت دهی می‌باشد این نظریه فرض می‌کند که مؤسسات اطلاعاتی دارند که سرمایه گذاران آن اطلاعات را در اختیار ندارند. اگر سرمایه گذاران در مورد مؤسسه خاصی اطلاعات لازم را نداشته باشند اما یک دیدگاه کلی نسبت به بازار داشته باشند در این صورت برای همه مؤسسات قیمت یکسانی در نظر خواهند گرفت. در این حالت، مدیران مؤسسات دارای کیفیت بالاتر، در صورت عدم افشاء اطلاعات کافی در مورد مؤسسه‌شان متحمل یک زیان فرصت خواهند شد، زیرا قیمت این مؤسسات در صورتی که سرمایه گذاران اطلاعات بیشتری در مورد اعتبار و کیفیت بالای آن‌ها داشته باشند بیشتر ارزیابی خواهد شد و این در حالی است که مدیران شرکت‌های دارای کیفیت پایین، سود فرصت بدست خواهند آورد. در این حالت مؤسسات دارای کیفیت و ارزش بالاتر، انگیزه فعالیت در بازار را از دست خواهند داد مگر اینکه ارزش بالای مؤسسه خود را به سرمایه گذاران مخابره کرده و باعث افزایش قیمت سهام مؤسسه خود شوند. این مخابره به وسیله علامت ده یا افشاء اطلاعات انجام می‌شود. این فرآیند علامت دهی تا زمانی ادامه می‌یابد که سود بدست آمده ناشی از افزایش قیمت سهام بیشتر از هزینه علامت دهی باشد (موریس،1987)
8-3-2- نظریه هزینه دعوای حقوقی
از منظر هیتزمن و همکاران (۲۰۰۸) دعاوی حقوقی سهامداران ممکن است به دو طریق بر تصمیمات افشاء مدیران مؤثر واقع شود.

مطلب مشابه :  برنامه های تلویزیونی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید