نظریه انتقادی

نظریه انتقادی

َ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَه (نساء 113)
عظیم‌زاده از کنش ارتباطی هابرماس با عنوان «گفت و شنود آرمانی» تعبیر کرده است(عظیم‌زاده، روزنامه جام جم، 2 اسفند 1386)
صالحی امیری، مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی، 1386، ص 139
اعتبار روش گفت وگو، مباحثه و انتقاد برای دستیابی به حقیقت برتر، در نظریه هابرماس بسیار جدی است؛ به‌نحوی که همه معانی و حتی میزان اعتبار و صدق و کذب آن‌ها، در حوزه عمل ارتباطی پدید می‌آید. همچنین رسیدن به علایق عام و تبدیل علایق خصوصی (یا دروغین) به علایق کلی و عمومی (یا راستین) را نه فقط در استفاده از ابزارهای معمول سیاسی نظیر زور و خشونت فیزیکی، بلکه از طریق روش‌های فرهنگی و ایجاد شرایط کلامی و روابط گفتاری و نیز مذاکره و سازش میسر می‌داند. به‌عبارتی دیگر، تحقق آسایش، امنیت و توسعه در گرو بسط رفتار گفتمانی است. به‌نظر هابرماس، نقش نظریه انتقادی در این میان، این است که روابط گفتاری میان گروه‌های واجد اختلاف در علایق و منافع را به‌منظور یافتن علایق عمومیت‌پذیر تشویق کند(حاجیانی، همان و همچنین: بشیریه، در پیشگفتار بر ترجمه «یوگن هابرماس، نقد در حوزه عمومی»، نوشته رابرت هولاب، 1393).
علی‌خواه، فردین؛ ﻛـﻨﺶ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و زﺑـﺎن در اﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس، 1376،
نوذری، 1381، ص 45، در: پیرمرادی، نقد نظریه فرهنگی هابرماس براساس مبانی اسلامی، 1393.
حقیقت خود محصولی تک‌ذهنی نیست، بلکه عنصری بین‌الاذهانی است که در عمل کلام ظهور می‌یابد… حقیقت از اجماع مباحثه‌گران در یک وضعیت گفتمانی حاصل می‌شود(بشریه، همان).
گریمالدی، انسان پاره پاره، ترجمه عباس باقری، ص 96-98
ر.ک: پارسانیا، حمید، روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، ص 154
در طول زمان حکمت نظرى جاى حکمت عملى را گرفت و وسیله، جاى هدف نشست و حکمت عملى به علوم انسانى تبدیل شد و فلسفه مصطلح فقط به حکمت نظرى اطلاق شد و این جریان افراطى‏تر شد و متافیزیک نیز توسط زبانى‌سازى متافیزیک توسط کانت باطل شد. به‌عبارت دیگر متافیزیک یک نوع بازى زبانى انسان قلمداد شده بود که از نقصان فکرى و نقصان علوم تجربى انسانى شکل گرفته بود. و در طى سه قرن فلسفه به فلسفه زبان محور تبدیل شد که به زبان‏شناسى دیگر محصولات فرهنگى انسان مى‏پرداخت. (فیاض، ساختار جغرافیایى حکمت و پیشرفت: پگاه؛ شماره 284 ؛ 23 /5/ 1389).
فیاض، فلسفه و حکمت: پگاه؛ شماره 288 ؛ 17 /7/1389
همان
فیاض، حکمت و نظام آموزشى: پگاه؛ شماره 319 ؛ 01 /11/1390.
پارسانیا، 1391، ص 123
همان، ص 175
کوزر، 1390 چ17، ص 307
همان، ص 306
فروند، ژولین؛ به نقل از: ماکس وبر؛ رساله درباره نظریه علم، ص19.
کوزر، همان، ص 307
نهج‌البلاغه، خطبه 148
مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص37.

Share