رشته حقوق

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

دانلود پایان نامه

چنین شرکت‌هایی با فرصت سرمایه گذاری بیشتری روبرو خواهند بود و این موضوع منجر به افزایش هزینه نمایندگی می‌گردد از این رو شرکت‌ها از محافظه کاری به عنوان ابزاری برای پاسخ و مقابله با هزینه‌ای نمایندگی استفاده می‌نمایند.
از آنجایی که بخش عمده از ارزش بازار سهام این قبیل شرکت‌ها به دلیل فرصت سرمایه گذاری است انتظار می‌رود بازده سهام این شرکت‌ها نوسان بیشتری داشته باشد. افزایش نوسانات احتمال افزایش زیان و متعاقباً دادخواهی‌هایی را بیشتر خواهد نمود در نتیجه تقاضای حقوقی برای محافظه کاری برای چنین شرکت‌هایی بیشتر می‌باشد.
ب) شرکت‌های با درجه اهرم مالی بالاتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
چنین شرکت‌هایی دارای تعارض‌های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سهامداران هستند و این مقوله مبین وجود تقاضای قراردادی بالاتر برای محافظه کاری از طرف شرکت‌ها هستند. همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ تأمین مالی و نقدینگی با مشکل مواجه هستند بیشتر احتمال دارد که تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و ا‍ز آنجایی که احتمال فشار مالی با اهرم مالی افزایش می‌یابد نشان دهنده تقاضای حقوقی بالاتری برای محافظه کاری از طرف شرکت است (واتز وزیمرمن، ۱۹۸۶).
ج) شرکت‌های بزرگ‌تر (از لحاظ اندازه) تقاضای کمتری برای محافظه کاری دارند
انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر محیط اطلاعاتی غنی‌تری داشته باشند و این موضوع باعث کاهش عدم اطمینان و عدم تقارن اطلاعات مرتبط با سود های آتی می‌شود (اسلی و همکاران، ۲۰۰۲) این مقوله تقاضای کمتری برای محافظه کاری از طرف شرکت‌های بزرگ را نشان می‌دهد. از طرف دیگر انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ‌تر توانایی و ابزار متنوع‌تر و بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند که این امر باعث کاهش ارزش فعلی بدهی‌های مالیاتی در این شرکت‌ها شده و لذا تقاضای مالیاتی برای محافظه کاری نیز کاهش می‌یابد. همچنین به دلیل وجود هزینه‌های ثابت دادخواهی شرکت‌های بزرگ، تقاضای حقوقی پایین‌تر برای محافظه کاری در چنین شرکت‌هایی وجود دارد.
د) شرکت‌های با عمر کمتر تقاضای بیشتری برای محافظه کاری دارند
شرکت‌های کم سابقه فرصت رشد بیشتری نسبت به شرکت‌های با سابقه دارند عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران به واسطه فرصت‌های رشد افزایش می‌یابد زیرا جریان نقدی آتی نوعاً تایید ناپذیر است و این موضوع باعث ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود (لافوند و واتز، ۲۰۰۸)
هـ) با افزایش عدم اطمینان شرکت و طول چرخه سرمایه گذاری تقاضا برای محافظه کاری افزایش می‌یابد
انتظار می‌رود چنین شرکت‌های دارای سود آتی باشند که از قبل قابل تایید نیستند و همچنین نسبت به تغییر شرایط بسیار حساس اند لذا یک تقاضای قراردادی و نظارتی برای محافظه کاری ایجاد می‌شود.
انتظار می‌رود عدم اطمینان بالا و چرخه سرمایه گذاری طولانی پیش بینی میزان و زمان‌بندی نقدی آتی را با مشکل مواجه نماید و این امر باعث ایجاد زیان هنگفت و یا بازدهی‌های نامطلوب از محل سرمایه گذاری شود؛ لذا یک تقاضای نظارتی برای محافظه کاری به عنوان ابزاری برای مقابله با بازدهی نامطلوب ایجاد می‌شود.
زیان بالقوه بالاتر برای سهامداران احتمال دادخواهی و تقاضای دادخواهی برای محافظه کاری افزایش می‌دهد (خان و واتس، ۲۰۰۹).
آن‌ها با بسط مدل باسو (۱۹۹۷) تابع خطی متشکل از سه عنصر ارزش بازار به ارزش دفتری، اهرم مالی، اندازه شرکت به صورت زیر ارائه دادند.
بازده سالانه شرکت i در سال t
یک متغیر مجازی صفر و 1 ، اگر کوچکتر از صفر باشد یک و در غیر اینصورت صفر
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت i در سال t
اهرم مالی شرکت i در سال t
اندازه شرکت i در سال t
3-2- ادبیات تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی
اطلاعات، مجموعه‌ای از نمادهای معنی دار و پیوسته در ارتباط با موضوع خاص می‌باشد که آگاهی‌های را از عنصرها و رویدادهای جهان هستی ارائه می‌دهد. اطلاعات به عنوان یک عامل تأثیر گذار در تبدیل انحصار به رقابت نقش ژرف در تخصیص بهینه منابع و حرکت به نظام اقتصادی عادلانه دارد. این مهم محققان را بر آن داشته است تا با استفاده از نظریه‌های حاکم در باب نقش اجتماعی و اقتصادی اطلاعات به طور گسترده به ویژگی‏های اقتصاد اطلاعات‏ بپردازند برخی از این ویژگی‌ها به شرح زیر است.
توانا ساختن در زمینه تحلیل گزینش‏های‏ مدیریتی و تصمیم گیری
فراهم ساختن مجموعه‏ای از ابزارهای‏ نظری و تجربی لازم برای بهترین گزینش در موقعیت‏های مختلف

مطلب مشابه :  قانون دیوان عدالت اداری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید