رشته حقوق

نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب

دانلود پایان نامه

2-1- تفاوت سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرای ترکیه و مالزی در بعد داخلی
با توجه به شاخصه های تعیین شده در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می توان به جمع بندی کلی در مورد نقاط افتراق در عملکرد ها و سیاست های دو کشور ترکیه و مالزی دست یافت. در عرصه ی سیاسی می توان گفت، در مسئله ی مشارکت سیاسی، طریقت ها در ترکیه به عنوان حلقه ی ارتباطی میان مردم و احزاب از دیرباز در این جامعه مطرح بوده اند و این حلقه ی ارتباطی به خاطر تعامل مناسب حزب اسلام گرای عدالت و توسعه بیشتر شده است. اما در جامعه ی چند نژادی و چند قومیتی مالزی نقش گروه های صوفیه و طریقت ها به مانند آن چه در ترکیه وجود دارد بسیار نادر است.
در بحث دموکراسی و رشد مردم سالاری می توان به این نکته اشاره کرد که در ترکیه، حزب عدالت و توسعه و رهبران آن، با ایجاد شورا در میان شرکت کنندگان در انتخابات، تأکید بیشتر بر مشارکت فعال گروه ها ی اسلام گرا و افزایش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات، مسیر رسیدن ترکیه به دموکراسی و در واقع پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا که موجب شتاب فرایند گذار به دموکراسی در این کشور می شود را هموارتر می کند. در مالزی مسئله مهم در نظام سیاسی این کشور، وجود سیاست و تدابیری ویژه برای اداره ی جامعه ی چند نژادی در این کشور است. همچنین در مالزی وجود دموکراسی پارلمانی محدود متکی به قومیت و مذهب وجود دارد و به نوعی می توان گفت، در مالزی نوعى از دموکراسى، متناسب با واقعیت هاى جامعه مالزى که از مهم ترین ویژگى هاى آن انتقال مسالمت آمیز قدرت به واسطه انتخابات دوره اى است، بر قرار است. اما آن چه در این بین بسیار قابل لمس است، این مسئله می باشد که در مالزی بر عکس ترکیه، ارتش و نیرو های نظامی نقش و دخالتی در عملکرد دولت ندارند.
در بحث نحوه ی تعامل با گروه ها و ایدئولوژی های رقیب، بحث اصلی در جامعه ی ترکیه و برای حزب حاکم، نحوه ی تعامل با گروه های لائیک و ارتش است. در حالی که در مالزی، دولت در دوره های مختلف در پی آرام سازی فضای سیاسی جامعه و ایجاد ثبات در جامعه به خاطر درگیری و اعتراضات قومی و نژادی و یا اعتراضات گروه های مخالف به برنامه های دولت است. شاید بتوان مسئله ی اصلی و عامل اصلی تفاوت در عرصه ی سیاسی این دو کشور را در مسئله ی اصلاح قانون اساسی دانست. که ترکیه و حزب عدالت و توسعه و شخص «رجب طیب اردوغان» توانست به خوبی از عهده ی خواسته های مختلف مردم بر آید و در واقع شرایط گذار به دموکراسی را در این کشور هموارتر کند. در حالی که در مالزی حزب آمنو و شخص »نجیب رزاق» قادر به ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور نبوده و مانع از خاموشی اعتراضات احزاب اپوزیسیون دولت نشده است. و در واقع این شرایط در جامعه ی مالزی عاملی برای ابراز این مسئله در مجامع بین المللی است که، مالزی حقوق شهروندان را در این کشور زیر پا گذاشته و در واقع، این مسئله می تواند به عنوان موضوعی قابل طرح برای بیان عدم دموکراسی و مردم سالاری در این کشور باشد.
در عرصه ی اجتماعی و در بحث احیای شعائر اسلامی، برگزاری سالانه ی مسابقات قرآن در مالزی و توجه ویژه همه ی مردم این کشور به آیین های مسلمانان، مسئله ای است که در ترکیه دیده نمی شود. در بحث نهاد های آموزشی، در ترکیه، گروه های مبلغ دینی در شکل وسیع و جهانی در قالب جنبش فتح الله گولن وجود دارند که این مسئله بدین شکل در جامعه ی مالزی موردی ندارد. در بحث تعامل با اقلیت های قومی و نژادی، این مسئله به خاطر شکل و ترکیب خاص جامعه ی مالزی نمود بیشتری دارد و دولت ها در دوره های مختلف برای حفظ ثبات جامعه با همه ی اقلیت ها تعاملی مثبت داشته اند. هر چند که این مسئله نه به شدت مالزی اما در ترکیه نیز قابل رویت می باشد. همچنین مسئله ی بسیار مهم در نحوه ی تعامل با اقلیت های مختلف دینی در ترکیه و مالزی، نحوه ی برخورد دولت ترکیه با شیعیان این کشور می باشد. در ترکیه به مانند مالزی برخورد و جبهه گیری خاصی در برابر شیعیان این کشور اعمال نمی شود. در حالی که در مالزی تدابیر بسیار سخت در برابر شیعیان این کشور وجود دارد و در واقع، شیعیان این کشور به عنوان گروه هایی که مخل و بر هم زننده ی ثبات جامعه هستند شناخته شده اند.
در عرصه ی اقتصادی، هر چند نحوه ی توسعه و روش های پیشرفت اقتصادی دو کشور متفاوت از یکدیگر می باشد. اما مسئله ی قابل بررسی، پی ریزی اقتصاد مالزی بر مبنای مفاهیم و تعالیم اسلامی است و نمود آن را در سازمان های اقتصادی- اسلامی و بانک داری اسلامی در این کشور می توان مشاهده کرد. اما عامل گرایش اسلام گرایان ترکیه به فعالیت های اقتصادی به صورت تمایل به شیوه ای غربی از پیشرفت اقتصادی یعنی لیبرالیسم اقتصادی است. می توان گفت، نمود توسعه ی اقتصادی بر اساس موازین و اصول دینی در مالزی بسیار بیشتر از ترکیه است. و کشور مالزی پیشرفت اقتصادی خود را بر اساس برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی می داند که در سال های گذشته و مبتنی بر رشد و توسعه ی اقتصادی کشوری مسلمان، پی ریزی کرده است.
2-2- تفاوت سیاست ها و عملکردهای جریان اسلام گرای ترکیه و مالزی در بعد خارجی
شاید بتوان مسئله ی بسیار مهم و البته متفاوت ترکیه از مالزی را، بحث پیوستن ترکیه به اتحادیه ی اروپا و تلاش های حزب حاکم عدالت و توسعه در جهت هماهنگ کردن وضعیت جامعه ی ترکیه با خواسته های این اتحادیه دانست. مسئله ی دیگر، روابط بین الملل قوی ترکیه در چندین سال گذشته است که بر اساس برنامه و استراتژی وزیر امور خارجه ی این کشور پی ریزی شده است. در تفکر «داوود اوغلو» وزیر خارجه ی ترکیه که وی آن را «عمق راهبردی» می داند، ترکیه می تواند نقش یک صلح ساز بسیار فعال را در سطح بین المللی و منطقه ایفا کند. به طوری که نمود همین شیوه ی سیاست گذاری خارجی را می توان در عملکرد های به جا و به موقع و مثبت ترکیه در قبال مسئله ی فلسطین و لبنان مشاهده کرد. در حالی که در کشوری چون مالزی، شاید بر طبق همان قاعده ی قدیمی بی طرف بودن کشور های جنوب شرق آسیا از مسائل بین المللی، مالزی هیچ گاه به صورت نیرویی فعال در منازعات و مسائل جهان اسلام و یا خاورمیانه شرکت نداشته است. هر چند نمی توان گفت مالزی در این گونه مسائل، نقشی خنثی داشته است. اما آنچه کشور های جهان از زمان شکل گیری و موفقیت حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در عرصه ی بین المللی می بینند فراتر از سابقه ی تاریخی این کشور در سطح بین المللی است.
5- 1- ویژگی های شخصیت های اسلام گرای ترکیه
شخصیت ها
تحصیلات
طبقه ی اجتماعی
نحوه ی ورود به سیاست
رتبه و جایگاه سیاسی
نجم الدین اربکان
فنی و مهندسی
متوسط
از طریق شرکت و عضو شدن در حزب
نخست وزیر
رجب طیب اردوغان
اقتصاد

مطلب مشابه :  خودگردانی و استقلال

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید