نتایج بدست آمده از محاسبات

نتایج بدست آمده از محاسبات

گزارش‌های دوره‌ای تحلیل ایمنی؛
برنامه‌های اضطراری درون و بیرون سایت؛ و
برنامه آموزش پرسنل.
اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های تحلیل ایمنی باید نشان دهد که طراحی، ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات هسته‌ای برای کارکنان، مردم و محیط زیست کاملا ایمن بوده و مخاطرات پرتوی ناشی از فعالیت تاسیسات برای ایشان حداقل میزان ممکن و دست‌یافتنی می‌باشد (اصل ALARA).
3-6-1 استانداردها، مقررات و ملزومات ایمنی هسته‌ای درخصوص تهیه و ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی
مطابق با ضمیمه M قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر، مدرک RG 1.70 با عنوان “Standard Format and Content of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants (LWR Edition)” بعنوان مرجع تهیه گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر معرفی شده است. بنابراین، مدرک مورد نظر امور ایمنی هسته‌ای جهت بررسی قالب و چارچوب گزارش‌های تحلیل ایمنی RG 1.70 است.
مدرک NUREG 0800 با عنوان “Standard Review Plan for the Review of Safety Analysis Reports for Nuclear Power Plants (LWR Edition)” و استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روسی نیز برای ارزیابی محتوای گزارش‌های تحلیل ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مهمترین مدارک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه ارزیابی ایمنی تاسیسات هسته‌ای، راهنماهای ایمنی با کد GS-G-1.2 و GS-G-4.1 می‌باشند که برای تهیه و ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در خصوص نیروگاه بوشهر که با فن‌آوری روسی تکمیل و ساخته شده است باید این نکته را متذکر شد که در کنار استانداردها و مقررات ملی و بین‌المللی، استانداردهای فنی و ایمنی کشور روسیه مانند OPB-88/97 نیز مد نظر قرار داشته است. مقررات و معیارهای ایمنی هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای طراحی نیروگاههای هسته‌ای در مدرکی با کد NS-R-1 ارائه شده است.
3-6-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی
بررسی و ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی با طی روندی که در فلوچارت صفحات بعد نشان داده شده است و مطابقت چارچوب (format) و محتوای (content) این مدارک با استانداردها، مقررات و الزامات مصوب ایمنی هسته‌ای انجام می‌شود.
لازم به ذکر است که گزارش‌های تحلیل ایمنی باید مورد تجدید نظر دوره‌ای قرار بگیرند و حاوی آخرین تغییرات داده شده ضمن ساخت، نصب و بهره‌برداری نیروگاه باشند. معمولا دو گزارش تحلیل ایمنی برای اخذ پروانه بهره‌برداری تهیه می‌شود. گزارش تحلیل ایمنی اولیه (PSAR) باید پس از اتمام طراحی و برای دریافت مجوز ساخت از طرف سازنده به واحد قانونی ایمنی هسته‌ای کشور ارائه شود. گزارش تحلیل ایمنی نهایی (FSAR) باید قبل از سوخت‌گذاری و برای دریافت مجوز بهره‌برداری نیروگاه ارائه گردد. گاهی ممکن است به فراخور وضعیت نیروگاه، تهیه یک گزارش تحلیل ایمنی میانی (ISAR) نیز لازم باشد. این گزارش پس از اتمام مراحل ساخت و برای دریافت مجوز راه‌اندازی ارائه می‌شود.
زمان بندی انجام فرآیند بررسی و ارزیابی مدارک ایمنی باید از طرف واحد قانونی مشخص شده باشد. در مدرک Licensing Procedure و همچنین Flow of Documents in NNSD مهلت رسیدن گزارش‌های تحلیل ایمنی بدست واحد قانونی، مدت زمان بررسی اولیه (مطابقت فرمت) مدارک توسط بخش ارزیابی، و مدت زمان رفع اشکالات احتمالاتی و تکمیل مدارک از طرف نهادهای سازنده و بهره‌بردار و غیره مشخص شده است.
شناختن استانداردها، مقررات و ملزومات قابل قبول و مصوب ایمنی هسته‌ای از آن جهت اهمیت دارد که در هنگام ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی نیاز به مقایسه توضیحات، اعداد و ارقام پارامترها، و یا نقشه‌ها و نمودارهای ارائه شده با معیارهای ایمنی وجود دارد. این معیارها باید برای هر کدام از سیستمها، ساختمانها و تجهیزات مهم از نظر ایمنی نیروگاه از استانداردها و مقررات مربوطه استخراج شوند و بصورت جدولی درآمده، با اطلاعاتی که در گزارش‌های تحلیل ایمنی ارائه شده‌اند مقایسه شوند. تهیه این جدول اولین مرحله از ارزیابی مدارک ایمنی تاسیسات هسته‌ای می‌باشد.
پس از مقایسه اطلاعات داده شده در گزارش تحلیل ایمنی با معیارهای ایمنی هسته‌ای، بقیه مطالب ارائه شده نیز با مدارک اساسی و ملزوماتی که واحد قانونی هسته‌ای کشور به سازنده و بهره‌بردار معرفی کرده است (مانند NUREG 0800 برای نیروگاه بوشهر) مطابقت داده می‌شوند. در فرآیند ارزیابی ممکن است که لازم شود برخی از محاسبات توسط واحد قانونی بصورت مستقل و با استفاده از کدهای محاسباتی دیگری مجددا انجام شوند. تشخیص مواردی که باید محاسبات آنها تکرار شوند به عهده بخش ارزیابی ایمنی بوده و بر اساس کیفیت کار نهادهای سازنده و بهره‌بردار، حساسیت و پیچیدگی موضوع از نظر ایمنی، پیشرفتهای علمی و فنی و بدست آوردن اطلاعات جدید از بهره‌برداری نیروگاههای هسته‌ای، و نیز پشتوانه علمی و مالی واحد قانونی به لحاظ نیروی انسانی متخصص و دسترسی به کدهای کامپیوتری و اطلاعات علمی و فنی تعیین می‌شود. همچنین بسیار محتمل است که برخی از موارد ذکر شده در گزارش تحلیل ایمنی، به جهت راستی آزمایی مورد بازرسی و ممیزی قرار بگیرند.
لازم به ذکر است که واحد قانونی می‌تواند برای انجام بخشی از وظایف بررسی و ارزیابی مدارک ایمنی از “مشاور” استفاده نماید. مشاور یا گروه مشاوران شامل فرد یا افراد متخصصی در زمینه بررسی و ارزیابی ایمنی هسته‌ای می‌شود که صلاحیت ایشان برای واحد قانونی محرز شده است. بعنوان مثال، مشاور می‌تواند کار انجام محاسبات مستقل و یا بازرسی از نصب تجهیزات را انجام دهد. بدیهی است که واحد قانونی ایمنی هسته‌ای همواره باید دارای کارشناسان صلاحیت‌دار و با تجربه برای ارزیابی کیفیت کار مشاورانش باشد.
در خصوص انجام فعالیت بررسی و ارزیابی مدارک ایمنی و گزارش‌های تحلیل ایمنی؛ نتایج کلیه بررسی‌های انجام شده و تصمیم‌های قبلی، نتایج بدست آمده از محاسبات مستقل، یافته‌ها و گزارش‌های بازرسی‌های انجام شده، توصیه‌ها و نقطه نظرات مشاورین، و مدارک توافق‌های انجام شده با نهادهای سازنده و بهره‌بردار جهت رفع مغایرتهای یافت شده (پروتکل‌ها) باید ثبت و نگهداری شوند. این کار باعث سهولت و افزایش دقت و کارآیی فرآیند بررسی و ارزیابی مدارک ایمنی که یک فعالیت مستمر در طول عمر نیروگاه است می‌گردد.
پس از تکمیل بررسی و ارزیابی، کلیه موارد عدم تطابق و مغایرت (non-conformity) به همراه توصیه‌هایی برای رفع آنها (recommendations) در گزارش‌ ارزیابی ایمنی آورده ‌شده و بصورت رسمی به اطلاع ارگانهای سازنده و بهره‌بردار رسانده می‌شوند. نهادهای سازنده و بهره‌بردار باید یک جدول زمان‌بندی مناسب برای رفع مغایرتهای یافت شده و همچنین نحوه انجام این کار به واحد قانونی ایمنی هسته‌ای ارائه نمایند. یکی از مهمترین مواردی که در بررسی مدارک تحلیل ایمنی باید بدان توجه شود نیز رفع عدم تطابق‌ها و مغایرتهایی است که در بررسی نسخه‌های قبلی یافت شده بودند. این موارد باید در فصلی مجزا بنام “تغییرات اعمال شده” و بصورت جداولی در ابتدای نسخه‌های جدید گزارش‌های تحلیل ایمنی ارائه گردند.
3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش‌های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند
نوع نیروگاه و محیط اطراف آن؛
ساختار تشکیلاتی و نظام مدیریتی نهادهای سازنده و بهره‌بردار؛
دستورالعمل‌های بهره‌برداری؛
روش‌های انجام تحلیل ایمنی؛
ویژگی‌ها و خصوصیات سیستمها و تجهیزات؛
شرایط و محدوده‌های بهره‌برداری؛

Share