سبز اندیشان امروز

میزان سرمایه گذاری، شبکه گسترده جهانی

کیفیت خدمات و تحویل با کیفیت وعده داده شده نیز یکی از موضوعات مهمی است که موجب تمایز فروشندگان خواهد شد.
Widget not in any sidebars

ویژگیهای محصول:
به طور معمول افراد مایلند قبل از خرید کالای مورد نظرشان را از نزدیک ببینند و با موارد دیگر مقایسه نمایند و زمانی که اطلاعات کافی در مورد محصول و یا مارک دارند تصمیم خرید را میگیرند. تحقیقات نشان میدهد که یکی از فاکتورهای موثر در خرید اینترنتی، نوع محصول و ویژگیهایی از قبیل ارزش و قیمت محصول، میزان تنوع و ملموس یا نا ملموس بودن آن میباشد (زادون، 1385).
2-1-2-3-2 تاثیر معرفی و استفاده از وب سایت های اطلاعاتی و تعاملی
آیا مشتریان با معرفی وب سایت های اطلاعاتی و استفاده از آنها، بیشتر خرج می کنند یا کمتر؟
تقریباً هر شرکتی، اطلاعاتی را از طریق دنیای مجازی و از طریق وب سایت خودش در اختیار قرار می دهد و بیشتر این وب سایت ها همچنین به مشتریان اجازه می دهند تا به صورت آنلاین خرید هم بکنند.بر طبق دسته بندی های صورت گرفته، می توان وب سایت ها را به دو دسته اطلاعاتی و تعاملی تقسیم بندی کرد، یک وب سایت اطلاعاتی، اطلاعاتی تجاری را در اختیار می گذارد، اما به مشتریان اجازه خرید به صورت آنلاین را نمی دهد، در حالیکه یک وب سایت تعاملی این امکان را فراهم می کنند(نایروپ و همکاران،2011).
هنگامی که جستجوی آنلاین اطلاعات، به یک تصمیم خرید می انجامد، مشتریان می توانند خرید را به شیوه های مختلفی انجام دهند و اول اینکه ایشان می توانند خرید را از طریق همان سایتی که اطلاعات را از آن دریافت کرده اند، انجام دهند؛ مشروط به اینکه سایت مذکور این امکان را در اختیار ایشان قرار دهد. این رفتار خرید هنوز هم، خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد و رشد و پیشرفت آن در حد 5% و یا کمتر است. دوم اینکه مشتریان ممکن است سایت را ترک کرده و از سایت رقیب خرید نمایند(نایروپ و همکاران،2011).
بسیاری از مشتریان (حدود 67% از مشتریان) هنوز هم ترجیح می هند که از اینترنت فقط اطلاعات را به دست آورده و خرید خود را از طریق فروشگاههای فیزیکی انجام دهند (اکسنچر،2007) ؛ یعنی ترجیح می دهند به صورت آنلاین جستحو کنند و آفلاین خرید کنند(نایروپ و همکاران،2011).
الف) تاثیر معرفی یک وب سایت تعاملی
بیشتر مطالعات به تاثیر اضافی وب سایت های تعاملی بر روی عملکرد بنگاه پرداخته اند. به عنوان مثال، بایالگرسکی و نیک در سال 2003 فروش شرکت توئر رکورد را در سال های 1989 تا1999 مورد بررسی قرار دادند تا تعیین نمایند که تا چه حد، کانال تعاملی آنلاین، فروش آف لاین را از بین برده است. آنها دریافتند که استفاده از سایت تعاملی تأثیر چندانی بر فروش آف لاین نداشته و تنها حدود 2.8% آن را کاهش داده است. کوالگ و ایسینگوگ نشان دادند که وقتی یک شرکت شروع به استفاده از یک کانال جدید می کند، رشد فروش بیشتری را نسبت به کانال سنتی خود تجربه خواهد کرد چون به بخش های جدیدی از مشتریان دست پیدا می کند. به هر حال ایشان نشان دادندکه چنان که نفوذ در این بخش ها ادامه پیدا می کند، رشد حذف می شود و جابجایی ممکن است بین کانال ها اتفاق بیفتد(نایروپ و همکاران،2011).
ویژگی های وب سایت می تواند میزان جستجوی مشتریان را هم افزایش و هم کاهش دهد و بنابراین بر روی رفتار خرید آنان تأثیر بگذارد. از بررسی مطالعات انجام شده بر روی داده های فردی مشتریان، موارد زیر به دست آمد:
1- تلاش های بازاریابی می تواند مشتریان را به سمت کانال مشخصی سوق دهد.
2- بیشتر مشتریان برای اضافه شدن یک کانال اینترنتی، از کانال های مختلف استفاده خواهند نمود.
بنابراین اضافه کردن یک کانال اینترنتی تعاملی، می تواند رفتار خرید مشتری را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.پس می توان گفت که تلاش های بازار یابی، نه تنها بر روی انتخاب کانال برای مشتری تاثیر می گذارد؛ بلکه می تواند افزایش در خرید توسط مشتریان چندکانالی را نیز منجرشود(نایروپ و همکاران،2011).
ب) تاثیر معرفی یک وب سایت اطلاعاتی
بنگاه ها بر روی وب سایت های اطلاعاتی سرمایه گذاری می کنند تا اثرات مثبتی را مثلاً در خصوص این موارد به دست آورند: دانش مشتریان، درک از برندها یا رفتار خرید. اما این بنگاهها با این کار ریسک اثرات منفی در مورد فاصله بین رفتار خرید و زمان تحقیق را نیز می پردازند.
شیو و فدورلچین(1999) نشان دادند در مواقعی که منابع اطلاعاتی کمیاب است، مشتریان با انگیزش بالا، محصولات را به جای شناخت، بیشتر بر اساس انگیزش انتخاب می کنند. در اختیار قرار دادن اطلاعات از طریق وب سایت های اطلاعاتی برای مشتریان انگیزشی این امکان را برای آنها به وجود می آورد که بتوانند تأکید بیشتری بر روی شناخت داشته باشند و خرید را بر اساس شناخت مناسب خرید نمایند. همچنین می توان وب سایت های اطلاعاتی را به وب سایت های تعاملی ارتقا داد یا حداقل اینکه از وب سایت اطلاعاتی به یک وب سایت تعاملی ارتباط فراهم نمود. به عنوان مثال زارا می تواند وب سایت خود را به وب سایت بلومینگدل متصل نماید تا خریداران بتوانند پوشاک خود را از طریق آن سایت به صورت آنلاین انجام دهند. این گزینه فقط در صورتی ممکن است که مشتریان، تمایل به خرید آنلاین را داشته باشند، کالا را بتوان از طریق سایت به روشی مقرون به صرفه فروخت و اثرات منفی کانالهای تعاملی آنلاین در مطالعات گذشته، کمتر از اثرات منفی سایت های اطلاعاتی باشد(نایروپ و همکاران،2011).
2-1-2-4 روند گسترش اینترنت و تجارت الکترونیک
در عصر اطلاعات و فناوری های پیشرفته نرخ رشد صنایع جدید به مراتب سریعتر از گذشته می باشد. به علت رقابتی شدن تحقیقات و سرمایه گذاری کلان، به عنوان محور مزیت رقابتی بین شرکت های تراز اول صنعت جهت حفظ یا کسب موقعیت رهبری بازارها، نرخ رشد اختراعات و اکتشافات علمی افزایش چشمگیری داشته است. برای مثال در صنایع الکترونیک، رادیو حدود 78 سال، تلویزیون حدود 50 سال، تلویزیون کابلی 20 سال و بالاخره اینترنت پس از ورود 6 سال به مرز 50 میلیون مخاطب رسیده اند. واضح است که رشد اینترنت نسبت به دیگر شیوه های ذکر شده سریعتر بوده است؛ به همین ترتیب هزینه های سرمایه گذاری شده توسط شرکت ها در خصوص اینترنت بسیار قابل توجه می باشد. برای مثال این میزان از 38 درصد در سال 1995 به 53 درصد در سال 1998 رسیده است. طبیعی است که این میزان سرمایه گذاری در مقابل باید درآمد و سود دهی را نیز افزایش داده باشد که این گونه شرکت ها به سوی آن هجوم آورده اند. نکته اساسی دیگری که در روند رشد و توسعه شبکه اینترنت و تجارت الکترونیک طی 5 سال و 5 مرحله صورت گرفته که از ایجاد زیر ساخت ها آغاز شده و پس از طی مراحل نرم افزار نویسی و خدمات آن، مجتمع سازی، خرده فروشی و تجارت های کوچک، به مرحله کنونی که تجارت الکترونیکی گسترده می باشد رسیده است.روند توسعه تجارت الکترونیکی به سوی جهانی سازی و همکاری یا ادغام شرکت های الکترونیکی است به طوری که طی سال های گذشته مشکلات شرکت های اینترنتی از کمبود مصرف کنندگان به نامحدود شدن آنها و از چند منظوره بودن به تخصصی شدن تغییر کرده است و در نتیجه هر قدر دیرتر نسبت به ورود به بازار تجارت الکترونیکی اقدام شود، کار برای تازه واردین مشکل تر خواهد بود و این اعلام خطری به تازه واردین ایرانی است تا هر چه سریعتر نسبت به آن اقدام نمایند.(احمدی، 1381 و یزدان پرست، 1386).
2-1-3 مروری بر تجارت الکترونیک
تعاریف زیادی در رابطه با تجارت الکترونیکی وجود دارد. برای مثال یونا (1997) تجارت الکترونیکی را “توانایی برای انجام مبادلات شامل مبادله کالا و خدمات بین دو یا چند طرف با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و تکنولوژیکی” معرفی کرده است. دپارتمان تجارت آمریکا (2005) تجارت الکترونیکی را به عنوان یک نوع از مبادلات یا تعاملات کسب و کاری معرفی کرده است که در آن مشارکت کنندگان به طور الکترونیکی کسب و کار خود را آماده کرده و اجرا میکنند. اسچنایدر (2003) بیان میدارد که تجارت الکترونیکی، انجام فعالیتهای کسب و کار با استفاده از ارسال دادههای الکترونیکی از طریق اینترنت و شبکه گسترده جهانی است. به طور خلاصه، تجارت الکترونیکی را به سادگی میتوان به عنوان “مبادلات مبتنی بر تکنولوژی میان طرفین” (افراد و سازمانها) دانست (جاتوراویث، 2007).
2-1-3-1 توسعه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای آنلاین
در سالهای اخیر، کسب و کارهای فراوانی وارد حوزه تجارت الکترونیکی شدهاند، و از طرفی نیز مصرفکنندگان آنلاین که تمایل به خرید از طریق اینترنت دارند نیز افزایش یافتهاند (لیو، 2004). تجارت الکترونیک را میتوان با تعدادی از خصوصیات آن توصیف کرد که به صورت “فروش و خرید محصولات و خدمات از طریق اینترنت” تعریف میشود. تجارت الکترونیکی، مستلزم به اشتراک گذاشتن اطلاعات کسب و کار، حفظ روابط تجاری و اعمال تعاملات کسب و کاری با استفاده از تکنولوژیهای مبتنی بر اینترنت میباشد.
رشد بسیار سریع فن آوریهای اطلاعات و از جمله آنها اینترنت، جنبههای مختلفی از زندگی ما را تحت تاثیر قرار میدهد. هر چه بیشتر و بیشتر افراد از پست الکترونیکی و چت برای کار، تفریح و برقراری روابط با دوستان استفاده کنند، بیشتر برای انجام فعالیتهای روزانه خود از اینترنت و مرورگرهای اینترنتی بهره بگیرند و بیشتر نیازهای خود را از طریق آنلاین مرتفع کنند، و در نهایت، زمان بیشتری در طول روز صرف کار با اینترنت بکنند، تعجبی نخواهد داشت که بسیاری از کسب وکارها به سرعت به سمت اینترنت و تجارت الکترونیکی کشیده شوند.

                                                    .