دسترسی به منابع مقالات : مکانیزم تشویقی برای جریان‌سازی ویدئو در شبکه‌های نظیر به نظیر- قسمت ۱۶

send(requestFrame,”to_lowerTier”);
int NeighborIndex=0;
neighborsCredit[NeighborIndex]=neighborsCredit[NeighborIndex]+increasingRate;
}

شبیه‌سازی‌ها و نتایج

شبیه سازی‌‌ در این رساله تحت نرم افزار Omnet++ 4.1 و در محیط Windows XP و با استفاده از زیرساخت INET و کتابخانه OverSIM که برای مجتمع کردن و ارسال بسته‌ها در شبکه‌های نظیر به نظیر طراحی شده است و بر مطابق با استانداردهایCoolStreaming انجام شده است.
 
شکل ‏۶‑۱معماری لایه‌ای مدل شبیه سازی شده از سامانه جریان سازی نظیر به نظیر ویدئوی زنده
اجزای تشکیل دهنده این معماری بدین شرح هستند:
لایه زیر ساخت: زیربنای ارتباطی شبکه در این لایه پیاده سازی شده است.
لایه پوششی: وظیفه اصلی این لایه ایجاد، مدیریت و نگهداری از ساختار تور شبکه‌ی نظیر به نظیر است.
اجزای اصلی در این لایه:
۱- منبع (Source): تأمین کننده‌ی محتوای ویدئویی.
۲- دنبال کننده (Tracker): اطلاعات گره‌های شبکه را در اختیار دارد. گره‌های تازه وارد به محض ورود با این گره ارتباط برقرار کرده و لیست گره‌های کاندیدا را از آن دریافت می‌کنند.
۳- گره/نظیر (Nodes/Peers): اعضای اصلی شبکه نظیر به نظیر هستند.
لایه ۱: وظیفه این لایه تبادل نقشه بافر میان گره‌ها و زمانبندی دریافت/ارسال قطعات ویدئویی مورد نیاز از/به گره‌های همسایه/والد است. مولفه‌های اصلی این لایه دقیقاً اجزای تشکیل دهنده معماری CoolStreaming هستند که به طور مفصل در بخش ۴ تشریح شدند.
لایه ۲: نمایشگر گره‌ها در این لایه پیاده سازی شده است که ارتباط مستقیم با بافر گره در لایه ۱ دارد.

ویژگی‌های سیستم

ساخت شبکه توزیع: فرض می‌کنیم گره منبع همواره در شبکه خواهد ماند. طول عمر گره جدید، در لحظه ورودش به سیستم با استفاده از تابع توزیع یکنواخت تعیین می‌شود. پهنای باند گره‌های تازه وارد نیز طبق پارامتر از پیش تعین شده‌ی درصد گره‌های سودجو، برای گره‌های سودجو ۰ Kbpsو ۵۱۲ Kpbs برای گره‌های همکاری‌کننده در نظر گرفته می‌شود. درجه گره‌ها(ظرفیت گره در برقراری ارتباط همسایگی) ثابت و مطابق پارامتر ورودی تعیین می‌شود. گره‌‌‌ی تازه وارد به محض ورود به شبکه، با دنبال کننده تماس گرفته و لیست گره‌های کاندیدا را درخواست می‌کند.
گره تازه وارد بر اساس استراتژی شرح داده شده در بخش ۵ گره را انتخاب کرده و با آن ارتباط برقرار می‌کند. پس از تبادل پیام‌های مورد نیاز، ارتباط همسایگی شکل می‌گیرد. به محض آنکه گره تازه وارد موفق به برقراری ارتباط همسایگی با یکی از گره‌های کاندیدا شد، با ارسال پیام به دنبال کننده، اطلاعات خود را در سیستم ثبت خواهد نمود. به علاوه گره‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، با ارسال پیامی، حضورشان در سیستم را به دنبال کننده اطلاع می‌دهند.
گره‌ها در زمان دریافت بسته‌ها، به ازای نسبت مقدار داده‌ی دریافتی به داده‌ی ارسالی گره‌های همسایه، برای آن‌ها امتیاز قائل می‌شوند. این امتیاز، یک حد اکثر دارد و با گذشت زمان در یک ضریب کمتر از ۱ ضرب می‌شود تا گره‌ها همیشه به دنبال بدست آوردن امتیاز باشند.
گره‌ها همواره تلاش می‌کنند تا از گره‌های همسایه خود، بسته دریافت کند، اما چنانچه امتیاز کافی نزد گره همسایه، برای دریافت بسته نداشته باشند، داده‌های درخواستی خود را فقط به صورت بهترین تلاش دریافت خواهند کرد.
در شکل ۶-۲ جزئیات مولفه‌های مختلف سیستم آورده شده است.

مولفه مقدار
پهنای باند آپلود منبع ۶ مگابیت بر ثانیه
ظرفیت پذیرش همسایه منبع ۱۲ گره
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.