سبز اندیشان امروز

منابع مقاله درباره خلیج فارس و دریای عمان

استان بوشهرنقشی بسیار اساسی داشته باشد. حالیه 1580 هکتار از عرصه استان تحت کشت مفید مزارع پرورش میگو می باشد . درحال حاضربسیاری از صیادان استان بوشهر از وسایل و روش‌های سنتی صیادی درامرصید ماهی استفاده می‌کنند.
2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر
استان بوشهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود دارای ویژگی های منحصر به فرد است که ساختار اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال غالب استان بر اساس آنها شکل گرفته است . ذخایر عظیم نفت و گاز و استقرار پالایشگاه گاز فجر جم ، مجتمع پتروشیمی خارگ ، استقرار بزرگترین پایانه نفتی خاورمیانه در جزیره خارگ ، سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی پارس ، تولید 70 درصد نفت فلات قاره کشور ، استقرار میادین گازی متعدد از جمله پارس جنوبی و شمالی ، و کنگان استان بوشهر را به قطب اصلی تولید انرژی کشور و مبنای بسیاری از برنامه ریزی های توسعه ای منطقه مبدل کرده است . گستردگی مرزهای استان بوشهر با دریا ، مزایای حمل و نقل دریایی ، ارتباطات گذشته و فعلی بازرگانی با کشورهای حوزه خلیج فارس ، آسیای جنوب شرقی و شرق دور موجب شده است تا بازرگانی خارجی و فعالیت های مرتبط با آن بویژه حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های استان مطرح و مورد توجه قرار گیرد .
2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه
در این قسمت داده های پایه در زمینه مشخصات زیست محیطی استان بوشهر جمع آوری ، ارزیابی و ارائه می گردد .
2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر
هفت گروه آب و هوایی در کشور شناسایی شده است که عمده مناطق استان بوشهر بر اساس نقشه ذیل در این طبقه بندی دارای آب و هوای خشک بیابانی و قسمتی از ناحیه جنوبی استان نیز در گروه آب و هوایی فراخشک قرار دارد . لازم به ذکر است که 64 درصد از مساحت کشور در قلمرو اقلیم آب و هوای خشک قرار دارد . آب و هوای خشک به دو رده فراخشک و خشک بیابانی تقسیم می شود . ( سایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور )
استان بوشهر به علت موقعیت خاص جغرافیایی خود به علت نزدیکی به مدار رأس سرطان و کمی ارتفاع متوسط دمای بالایی برخوردار می باشد . لازم به ذکر است میزان دمای هوا در کشور با کاهش ارتفاع از شمال غرب به جنوب شرق ، غرب به شرق و شمال به جنوب افزایش می یابد . در نقشه هم دمائی ذیل ، مناطق مختلف کشور به چهار منطقه هم دما با متوسط دمای سالانه 10 ، 15 ، 20 و 25 درجه تقسیم شده است که بر اساس آن عمده مناطق استان بوشهر در درجه حرارت بین 25-20 و نواحی آن دارای درجه حرارت بالای 25 می باشد .
با توجه به استقرار استان بوشهر در منطقه فوق حاره ای مهم ترین پدیده و فرایند مشهود اقلیمی آن گرمای هواست . این ناحیه تحت تأثیر فشار زیاد عرض های متوسط جغرافیایی قرار دارد و فاقد بارندگی قابل توجه است ولی فرآیند تبخیر آن به علت طولانی بودن فصل گرما شدت بیشتری دارد . در فصل زمستان به دلیل هجوم و گسترش جبهه های هوای سرد شمالی و دریای مدیترانه به سمت شرق ، آب و هوای مناسبی توأم با ابر و باران بوجود می آید . به طور کلی آب و هوای بوشهر در نواحی ساحلی گرم و مربوط و در قسمت های داخلی استان گرم و خشک صحرایی است . متوسط دمای سالانه استان 24 درجه سانتی‌گراد است که بیشترین مقدارآن درتابستان حدود 50 درجه وکمترین مقدار آن درزمستان حدود 6 درجه ثبت شده است. متوسط بارش سالیانه استان بوشهر 217 میلی متر واز نوع باران با دوره‌های ریزش بسیارمحدوداست . این استان همچنین دارای بادهای محلی است که در حقیقت قسمتی از طوفان های خلیج فارس است و در اثر اختلاف فشار بین صحرای عربستان و ارتفاعات جنوبی ایران در فصول مختلف پدید می آید . با توجه به وضعیت اقلیمی و آب و هوای بوشهر کمبود منابع آب شیرین یکی از ویژگی های بارز این استان محسوب می شود .
2-9-2 وضعیت توپوگرافی
بر اساس نقشه های توپوگرافی ، شکل ظاهری پستی و بلندی ها و ویژگی های ساختمانی و مورفولوژیک ، استان بوشهر به دو بخش متمایز کوهستانی و جلگه ای ساحلی تقسیم می شود . بخش کوهستانی که حدود 40 درصد از مساحت استان را تشکیل می دهد شامل دو رشته کوه است که ادامه تاقدیس های زاگرس می باشد . رشته کوه ناحیه شمالی – شرقی دنباله رشته کوه های زاگرس فارس است که رشته کوه اصلی استان است . مرتفع ترین قله استان ( قله خورموج ) با ارتفاع 1960 متر در این رشته کوه واقع است . دیگر رشته کوه شامل ارتفاعات غربی استان است که در حاشیه خلیج فارس قرار داشته و از سواحل تنگستان شروع می شود و نهایتاً به ارتفاعات گاوبندی در استان هرمزگان محدود می گردد . بخش جلگه ای ساحلی استان که ادامه جلگه خوزستان می باشد حد فاصل بین کوهپایه ها به سمت خلیج فارس از شمال و شمال غربی استان شروع شده و به سوی جنوب و جنوب غربی امتداد یافته است . ارتفاع این بخش از سطح دریا کمتر از 300 متر است و حداکثر عرض آن در مناطق مرکزی به 110 کیلومتر و در جنوب استان و در حد فاصل بین استان بوشهر و هرمزگان به حدود یک کیلومتر می رسد . بیشتر مراکز جمعیتی استان در بخش جلگه قرار دارند .
2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر
مطالعات انجام شده بر روی منابع خاک استان بوشهر ، کل زمین های استان را به 10 تیپ اصلی و هر تیپ را به 28 واحد اراضی تقسیم نموده است . بر این اساس حدود 60 درصد از زمین های استان کوهستانی ، تپه ای و فلات ها و تراس فوقانی می باشد که دارای محدودیت هایی همچون تندی شیب ، پوشش خاکی کم یا بدون پوشش ، پوشش گیاهی کم ، فرسایش و بعضاً شوری خاک دارند و به طور کلی دارای قابلیت بسیار کم و کم تا متوسط برای بهره برداری کشاورزی بوده و مقدار کمی چراگاه در آنها وجود دارد . حدود 13 درصد از زمین های استان شامل دشت های دامنه ای و دشت های رسوبی رودخانه ای است که دارای پوشش خاکی عمیق اما دچار محدودیت هایی چون شوری و قلیائیت خاک ، خطر سیل گیری و زهکشی ضعیف می باشد ولی در عین حال برای کشتی های آبی و باغ های میوه و خرما مطلوبند و فعالیت های کشاورزی عمدتاً در این تیپ ها متمرکز است . حدود 22 درصد از زمین های استان شامل زمین های پست و شور و زمین های سیلابی است که دارای خاک عمیق با بافت سنگین و شوری زیاد تا بسیار زیاد است . این تیپ خاک برای کشت نامناسب بوده و تنها در نقاطی به صورت چراگاه فصلی از آنها استفاده می شود . حدود 5/3 درصد از زمین های استان را زمین های آبرفتی و واریزه ای بادبزنی شکل سنگریزه دار تشکیل می دهد که دارای خاک کم عمق تا نیمه عمق با بافت متوسط بوده و بعضاً ناهموارند . به استثنای قطعات کوچک کشت آبی و باغ ، این زمین ها عمدتاً دارای قلبلیت کم می باشند . مابقی اراضی استان شامل اراضی مخلوط و متفرقه شامل بستر رودخانه ها و تپه های شنی و ماسه ای و قطعاتی که چند ویژگی را به صورت مخلوط دارا می باشند ، است که دارای خاک کم عمق تا نیمه عمیق همراه با شوری یا طبقات گچی است .
2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن
استان بوشهر به دلیل دارا بودن زیستگاه های متفاوت ، دارای تنوع زیستی غنی و کم نظیری از گونه های حیات وحش می باشد . تا کنون قریب به 50 گونه از پستانداران ، بیش از 110 گونه از پرندگان ، ده ها گونه از خزندگان خشکزی و آبزی و صدها گونه ماهی در استان و آبهای ساحلی آن شناسایی گردیده است . بیش از 50 گونه از گونه های جانوری استان بوشهر جزء حیوانات حمایت شده می باشند که شامل 20 گونه پستاندار ، 30 گونه پرنده و 4 گونه خزنده هستند. آهوی ایران ، جبیر ، کل و بز قوچ و میش از جمله پستانداران علفخوار منطقه می باشند . کل وبز وقوچ ومیش ازکثرت نسبی برخوردار بوده ودراکثر مناطق کوهستانی استان یافت می‌شوند. آهوی ایرانی که جزو گونه‌های حمایت شده می‌باشد درگذشته نه چندان دور دربیشتر مناطق جلگه ای استان دیده می‌شد که درحال حاضرتنها درمحدوده مناطق حفاظت شده مند وجزیره خارگ زیست می‌نماید و به ندرت درسایرمناطق مشاهده می‌گردد.

جبیرکه نوعی آهو با جثه‌ای کمی کوچکتراز آهوی معمولی است یکی دیگراز گونه‌های حمایت شده است که پراکنش آن درسطح استان بسیارمحدود گردیده و درحال حاضر جمعیت کوچکی از آن درپارک ملی دریایی نای بند وتعداد انگشت شماری نیز در تپه ماهورهای دامنه غربی کوه چاهگاه باقی مانده است. خوک وحشی ( گراز ) و تشی بطور پراکنده در مناطق جنگلی و رویشگاه‌های گیاهی یافت‌ می‌شوند. این دو گونه در برخی از نقاط استان ازتراکم زیادی برخورداراست .گرگ ، شغال ، روباه معمولی وکفتار از دیگر پستانداران وحشی می‌باشند که در سطح استان از پراکنش وسیعی برخوردارند. راسو ( نمس هندی ) ، خرگوش وحشی ، خرگوش موش ( پایکای افغانی ) ، و خارپشت نیز از جمله پستاندارانی می باشند که به طور پراکنده در سطح استان یافت می گردد . گونه های متعددی از گربه سانان از جمله پلنگ ، کاراکال ، گربه وحشی و گربه جنگلی نیز گهگاه در برخی از مناطق استان مشاهده می گردند . از راسته نهنگ ها ، گونه دلفین معمولی به وفور در آبهای ساحلی استان زیست می نمایند و گونه های دلفین سربی رنگ ، دلفین خالدار و نهنگ گوژپشت به طور اتفاقی در محدوده آبهای ساحلی منطقه مشاهده گردیده اند . از 8 گونه لاک پشت دریایی شناسایی شده در جهان ، چهار گونه آن شامل لاک پشت عقابی ، لاک پشت سبز ، لاک پشت قرمز و لاک پشت پشت چرمی در آبهای ساحلی استان یافت می شوند . گونه های بسیاری از پرندگان بومی از قبیل کبک ، تیهو ، دراج ، جیرفتی ، انواع کوکر ، سسک ، سنگ چشم ، اگرت و پرستوی دریایی در استان بوشهر زیست می نمایند . همچنین گونه های متعددی از پرندگان مهاجر از جمله اردک ، پرندگان شکاری ، درنا ، هوبره ، آووست و انواع گیلانشاه جهت تغذیه و زمستان گذرانی به دشت ها ، سواحل و آبگیرهای داخلی استان روی می آورند .
2-9-4-1 گونه‌های نادرگیاهی وجانوری استان بوشهر
گـونه‌هـای نـادر گیاهی و جـانـوری شـامل پستانداران ، پرندگان ، آبـزیان وگـیـاهانـی هستنـد که دراثرفعالیت‌های انسانی و یا بلایای طبیعی به شدت آسیب پذیرشده و دراکثرزیستگاه ها نسل آنها از بین رفته است و درزیستگاه‌های باقی مانده به حداقل کاهش یافته است. این گونه‌های در حال انقراض اگرمورد حفاظت وحمایت جدی قرارنگیرند بطورکلی نابودخواهند شد . گونه‌های نادرجانوری استان بوشهرعبارتنداز: جبیر، گربه کاراکال ، گربه جنگلی ، هوبره ، درنا ، بالابان ، بحری ، شاهین ، اردک مرمری ، اردک سرسفید ، دراج ، جیرفتی و لاک‌پشت‌های دریایی . گونه‌های نادرگیاهی استان بوشهر عبارتنداز: حرا ، کهورایرانی ، بنه ، انار شیطان .
2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر
استان بوشهر با دارا بودن چشم اندازهای زیبای کوهستانی و ساحلی ، تالابی ، جنگلی ، رودخانه ای و دشتی از محیط زیست طبیعی زیبایی برخوردار است .
2-9-5-1 نواحی ساحلی : سواحل استان بوشهر از لحاظ ساختاری به سه نوع متمایز و جالب ماسه ای و صخره ای و گلی تقسیم می شود . بخش سواحل صخره ای به دلیل ساختمان آهکی و انجام عمل فرسایش آبی ، چشم اندازهای بسیار زیبا و دیدنی ایجاد کرده است . از آبهای نزدیک سواحل می توان برای شنا ، قایقرانی ، کرجی رانی و اسکی روی آب استفاده کرد . برخی از سواحل خلیج فارس به ویژه سواحل شنی نیز دارای کیفیت مطلوب و ارزش تفرجگاهی درجه 1 می باشند که برای اکوتوریسم ( گردشگری طبیعی ) بسیار مناسب است .
2-9-5-2 منابع آب : با توجه به مشخصات توپوگرافی ایران ، شش حوزه آبریز از نظر جریان آب های سطحی در ایران شناسایی شده است که شامل حوزه آبریز خزر با 175 هزار کیلومتر مربع وسعت ، حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با مساحت 424 هزار کیلومتر مربع ، حوزه آبریز دریاچه ارومیه با مساحت 52 هزار کیلومتر مربع ، حوزه آبریز فلات مرکزی با مساحت 824 هزار کیلومتر مربع ، حوزه آبریز مرزی شرقی با مساحت 103 هزار کیلومتر مربع و حوزه آبریز قره قوم با مساحت 44 هزار کیلومتر مربع ، می باشند . استان بوشهر در جنوب کشور و در حوزه آبریز اصلی خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته است .
استان بوشهر از لحاظ اقلیمی در ناحیه خشک و نیمه خشک کشور قرار دارد . موقعیت خاص جغرافیایی آن یعنی نزدیکی به منطقه حاره ، ورود اتفاقی بادها و اغتشاشات غربی در زمستان ، پایداری حاصل از سیستم پرفشار جنب حاره ای که مانع نفوذ سیستم های باران زا می شود و تأثیر سیستم کم فشار سودانی به ویژه در تابستان که باعث گرمای شدید هوا می گردد ، از مهم ترین عوامل پایین بودن میزان بارندگی در استان می باشد . استان بوشهر دارای 7 رودخانه دائمی است که از مهم ترین آنها می توان به رودخانه های حله ، شاپور ، دالکی ، مند و تنگ بهوش اشاره کرد و دو رودخانه دیگر یعنی رودخانه های باغان جم و شور گناوه نیز به صورت دائمی در منطقه جریان دارند اما به واسطه شوری بش از حد قابل استفاده نمی باشند .
رودخانه دالکی : این رودخانه ادامه رودخانه جره و بالاده و چشمه های روستای دادین در استان فارس می باشد که پس از پیوستن به رودخانه خیرک و شکرک و رود فاریاب وارد دشت دالکی در شهرستان دشتستان می گردد .

رودخانه شاپور : ادامه رودخانه تنگ چوگان و چشمه ساسان می باشد که پس از گذشتن از روستای بوشکان در فارس و پیوستن رود بشار به آن و گذشتن از خشت وارد استان بوشهر می گردد .
رودخانه حله : از به هم پیوستن دو رودخانه دالکی و شاپور در محل درودگاه ( از روستاههای آبپخش در منطقه دشتستان ) ، رودخانه پر آب حله تشکیل می گردد که این رودخانه پس از گذشتن از مسیر تعداد زیادی رو ستا و سیراب نمودن نخیلات و مزارع کشاورزی ، اضافه آب آن راه دریا را در پیش می گیرد و در انتها به دو شاخه تبدیل می گردد که یکی از شاخه های آن تالاب ارزشمند حله را در شمال شرقی شهرستان بوشهر تشکیل می دهد .
رودخانه مند : رودخانه مند یکی از رودخانه های مهم ناحیه مرکزی سواحل خلیج فارس است و دارای چهار شاخه اصلی می باشد . این رود ادامه رودخانه قره آقاج در استان فارس می باشد که پس از پیوستن به رودخانه فیروز آباد و رودخانه چنیر و دشت پلنگ وارد استان بوشهر می شود و در بخش انتهایی خود خور زیارت را تشکیل می دهد .
رودخانه تنگ بهوش ( با هوش ) : این رودخانه با طولی در حدود 65 کیلومتر از شمال غرب روستای کلمه در بخش بوشکان سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از دره های پر پیچ و خم کوههای باهوش و پادیوار و پیوستن به رودخانه شیرین که از کوههای خورموج سرچشمه می گیرد وارد حوزه شهرستان اهرم می شود و جهت آبیاری مزارع کشاورزی و نخیلات مورد استفاده قرار می گیرد .
رودخانه باغان جم : این رودخانه از ارتفاعات شرق جم به نام چاهه شروع و به رودخانه مند منتهی می گردد .
رودخانه شور گناوه : این رودخانه از ارتفاعات بید گز سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از کوههای نمکی و زمین های شور در مسیر خود به دریا می ریزد که به علت شوری زیاد غیر قابل استفاده است .
چشمه ها
در استان بوشهربه علت ساختارزمین شناسی خاصی که دارد منابع نسبتاً غنی از چشمه‌ها و آبهای معدنی وجود دارد. آب‌های معدنی استان شامل آبهای کلردار، گوگردی و کلرو سولفاته می‌باشند که هرکدام دارای خواص درمانی متفاوت و متنوعی هستند.
مهم‌ترین چشمه‌ها و آب معدنی‌های استان بوشهر عبارتند از:
– آب گرم دالکی در 18 کیلومتری شهر برازجان
– آب گرم برازجان در 12 کیلومتری جاده برازجان به کازرون
– آب گرم خانیک در 1 کیلومتری روستای خانیک در برازجان
– آب گرم اهرم در 63 کیلومتری جاده بوشهر به بندرعباس
– آب گرم میراحمد در 77 کیلومتری جاده اهرم به خورموج
– آب گرم قوچارک در 5 کیلومتری جنوب غربی اهرم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– آب گرم نیکو در شمال خورموج و درمسیرجاده بوشهر- بندرعباس
– آب گرم گنویه درکنارجاده خورموج – دیرو درحوالی روستای گنویه
– آب گرم میانلو در شمال شهرستان کنگان
2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر
وسعت پوشش جنگلی استان بوشهر 334200

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *