مقیاس های توافق

مقیاس های توافق

مقیاس های توافق:
A1: اعتماد: نخستین مقیاس توافق به شمار می‌رود. افراد دارای نمره‌های بالا بر این فرض هستند که «دیگران قابل اعتمادند و حسن نیت دارند». افراد دارای نمره‌های پایین در این مقیاس، به دیگران بدبین و بدگمان هستند و آنها را «ناصادق و خطرناک» می‌شمارند.
A2: سادگی : افراد ساده مانند افراد دارای نمره‌های بالا در این مقیاس، ساده، مخلص و بی ریا هستند. افراد دارای نمره‌های پایین مایلند که دیگران را با تملق و چاپلوسی، حیله و یا فریب دست بیاندازند. چنین افرادی بر این باورند که این ترفند ها لازمه‌ی مهارت‌های اجتماعی بوده و معتقدند افراد ساده انسان‌هایی کوتاه فکرند.
A3: نوعدوستی : افراد دارای نمره‌های بالا در مقیاس نوعدوستی به طور فعال و به گونه‌ای سخاوتمدانه، به منافع دیگران اهمیت داده و مشتاق کمک به افراد نیازمندند. افراد دارای نمره‌های پایین در این مقیاس‌، تا اندازه‌ای خود محور بوده و مایل نیستند که درگیر مسائل دیگران شوند.
A4: تبعیت: افراد نمره بالا می‌توانند پرخاشگری خود را بخوبی کنترل کرده و برای بخشیدن و فراموش کردن خطاها آمادگی دارند. آنان افرادی مطیع هستند که فروتنی و تعادل در وجود آن‌هاست. افراد دارای نمره‌های پایین افرادی پرخاشگر بوده و رقابت با دیگران را بر همکاری و رفاقت ترجیح می‌دهند و در نشان دادن خشم خود در مواقع ضروری تردید ندارند.
A5: تواضع : افراد دارای نمره‌های بالا در این مقیاس افرادی فروتن و دارای توانایی در نادیده گرفتن (منافع خود) هستند که این افراد ضرورتاً کمبود اعتماد به نفس ندارند. افراد دارای نمره‌های پایین بر این باورند که از بسیاری از افراد دیگر برترند و از خودراضی یا متکبر بنظر می رسند. جنبه های بیمار گونه‌ی این ویژگی در شخصیت‌های خود شیفته دیده می‌شود.
A6: نرمش در برابر دیگران (درک دیگران): این مقیاس وجوه همدلی و توجه به دیگران را اندازه‌گیری می‌کند. افراد دارای نمره‌های بالا در جهت نیازهای دیگران فعال بوده و بر جنبه‌های انسانی سیاست‌های اجتماعی تاکید دارند. افراد دارای نمره‌های پایین افرادی سرسخت‌تر از دیگرانند و کمتر تحت تاثیر رحم و شفقت دست به بخشندگی می‌زنند. این افراد خود را واقع بین و دارای تصمیمات منطقی بر اساس واقعیت‌های موجود می‌شناسند. (حق‌شناس، 1385: 31-33)
مقیاس های وجدانی بودن
C1: شایستگی: شایستگی به احساس فرد به توانایی‌ها، عقل، تدبیر و تاثیر بر محیط باز می‌گردد. افراد دارای نمره‌های بالا در این مقیاس این احساس را دارند که برای رویارویی با مسائل زندگی آمادگی کافی دارند. افراد دارای نمره‌های پایین از توانایی‌های خویش ارزیابی منفی داشته و احساس می‌کنند که در رویارویی با مشکلات (روزمره) دارای ضعف هستند و نمی‌توانند در برابر این مشکلات توانایی‌های لازم را از خود نشان دهند. از میان همه مقیاس‌ها C ، شایستگی ارتباط بیشتری با عزت نفس (اعتماد به نفس) و اتکا به خود دارد. (کاستا، مک ری و دی، 1991)
C2: نظم: افراد دارای نمره‌های بالا در این مقیاس تمیز، منظم و دارای سازماندهی مناسب رفتاری هستند. این افراد وسایل را در محل مناسب خود قرار می‌دهند. افراد دارای نمره‌های پایین نمی‌توانند منظم باشند و خود را افرادی فاقد برنامه‌ی مشخص کوتاه مدت یا طولانی مدت می‌دانند. در انتهای بالای طیف این مقیاس، افرادی با اختلال وسواس قرار می‌گیرند.
C3: وظیفه شناسی: به یک معنی، وجدانی بودن یعنی «نظارت وجدان بر کنش‌های فردی» و این جنبه‌های C با مقیاس وظیفه شناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. افراد دارای نمره‌های بالا در این مقیاس بشدت به اصول اخلاقی خود پایبندند و در حدی افراطی به تعهدات اخلاقی خود عمل می کنند. افراد دارای نمره‌های پایین آسانتر از دیگران با این مسائل برخورد می کنند و ممکن است تا حدی غیر مسئول و بی ثبات باشند.
C4: تلاش برای موفقیت: افرادی که در این مقیاس نمره‌ی بالا می‌گیرند، دارای سطح توقعات بالا هستند و تلاش زیادی برای تحقق این سطح از خود نشان می‌دهند. این‌ها افراد پر تلاش و سالمی هستند که اهدف مشخصی در زندگی دارند. افراد دارای نمره‌های بسیار بالا در این مقیاس برای حرفه‌ی خود سرمایه‌گذاری زیادی کرده و اصطلاحا افرادی معتاد به کار شناخته می شوند، اما افراد دارای نمره‌های پایین افرادی بی‌رمق و بیحال و احتمالا تنبل هستند. این افراد برای موفق شدن خود کاری نمی‌کنند. آنان فاقد جاه‌طلبی بوده و ممکن است انسانهای بی هدفی بنظر برسند. البته خود این افراد به کاستی و کمبودن تلاش خود برای موفقیت اعتراف می‌کنند.
C5: نظم درونی (پیگیری): این واژه یعنی اینکه فرد بتواند یک کار را آغاز کند و با وجود سختی‌ها و مشکلات آن را به پایان برساند. افراد دارای نمره‌ی بالا کسانی هستند که می‌توانند خود را وادار کنند تا کاری را به سرانجام برسانند. افراد دارای نمره‌های پایین در آغاز کارها تعلل کرده و اصطلاحا امروز و فردا می‌کنند و به آسانی نا امید شده و کار را متوقف می‌کنند.
C6: انعطاف ناپذیری: آخرین مقیاس وجدانی بودن، انعطاف ناپذیری (یعنی گرایش به تفکر دقیق پیش از عمل و نبود انعطاف‌پذیری در برنامه‌ها) است. افراد دارای نمره‌های بالا در این مقیاس محتاط و انعطاف پذیرند. افراد دارای نمره‌ی پایین افرادی عجول و اصطلاحا دستپاچه هستند که اغلب بدون در نظر گرفتن نتیجه فکر می کنند و یا دست به کار می‌زنند. با دید خوشبینانه می‌توان گفت که افراد نمره پایین افراد خودجوشی بوده و می‌توانند در مواقع ضروری بسرعت تصمیم‌گیری کنند. (حق‌شناس، 1385: 33-36)
2-1-4-6-5- تعامل صفت- وضعیت
امروزه اکثر روانشناسان حوزه شخصیت، تعامل‌گرا شده‌اند. آن‌ها معتقدند صفت (مشخصه) و وضعیت، هر دو برای فهم شخصیت لازم هستند. فرض کنید می‌خواهید شادی باب را که درونگرا است و شادی جین را که برونگرا است، بسنجید. طبق نظریه تعامل صفت- وضعیت، ما نمی‌توانیم شادی کسی را پیش بینی کنیم مگر آنکه درباره وضعیت‌ها چیزی بدانیم. فرض کنیم باب و جین را در دو وضعیت مهمانی و کتابخانه، مشاهده کرده‌اید. فکر می‌کنید باب در مهمانی راحت‌تر است یا جین؟ کدامیک در کتابخانه راحت‌تر خواهند بود؟ جین برونگرا، احتمالا مهمانی را دوست دارد و باب درونگرا، احتمالا کتابخانه را. (سانتراک: 153)
2-1-4-7- تناسب شخصیت با شغل هالند
یکی از مدل‌های قابل توجه در رفتار سازمانی برای مدیران مدل هالند است. این نظریه به دنبال این است که بین شخصیت و محیط شغلی تناسب ایجاد کند و بگوید چه شخصیتهایی برای چه مشاغلی مناسبند.
هالند شش نوع شخصیت را از هم متمایز می کند:
1 . نوع واقع‌گرا: این نوع شخصیت کم‌رو، با ثبات و عملگراست و برای مشاغلی همچون مکانیکی، کشاورزی وخط مونتاژ مناسب است .
2 . نوع کاوشگر: تحلیل‌گر، متفکر، مستقل و کنجکاو است. چنین شخصیتی ریاضیدان ، زیست‌شناس واقتصاد‌دان مناسبی است.
3. نوع اجتماعی: این نوع شخصیت گرم، صمیمی، دارای روحیه همکاری و کمک به دیگران، اهل دوستی و معاشرت است. شغل مدد کار اجتماعی ، مشاوره و معلمی برای چنین شخصیتی مناسب است.
4 . نوع سنت‌گرا: کارا، عملگرا، انعطاف‌ناپذیر و مقید به نظم و مقررات است و برای مشاغلی همچون حسابداری، بایگانی، امور بانکی و مدیریت عملیاتی و میانی مناسب است. افراد سنت گرا محیط سنت‌گرا ایجاد می‌کنند. تبعیت از رویه‌ها، عمل طبق برنامه‌ها و کار در چهارچوب‌های منظم از ویژگی‌های این محیط است.
5 . نوع بنیان گذار: این نوع شخصیت جاه‌طلب، بلندهمت، پرتوان و فعال است. دارای اعتماد به نفس بالاست و مسیر فکری یا عملی جدیدی برای انجام کارها ارائه می‌دهد. این نوع شخصیت برای مشاغلی همچون وکالت، فروشندگی، کار آفرینی و روابط عمومی و مدیریت سازمانهای کوچک و متوسط مناسب است.

Share