مقیاس های باز بودن

مقیاس های باز بودن

2-1-4-6-4- مقیاس‌های آزمون NEO PI-R
هر یک از پنج شاخص آزمون NEO PI-R از حاصل جمع نمره‌های شش مقیاس به دست می‌آیند که به طور اختصاصی‌تر، نشانه‌های آن شاخص را اندازی گیری می‌کنند.
مقیاس عصبیت یا بی ثباتی هیجانی
1N: اضطراب: افراد مضطرب معمولا نگران، ترسیده، مستعد نگرانی، عصبی، پرتنش و وحشت زده هستند. این مقیاس ترس‌های اختصاصی را اندازه نمی‌گیرد، اما افراد نمره بالا ترس‌های اختصاصی و نیز اضطراب فراگیر دارند. افراد نمره پایین افرادی راحت و آرم هستند. این افراد معمولا در مواردی که امور مطابق خواست آنها پیش نمی رود، ستیزه جویی نمی‌کنند.
N2: خشم و کینه‌ورزی: مقیاس خشم و کینه ورزی گرایش فرد به تجربه‌های خشم و حالت‌های وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی را اندازه‌گیری می‌کند. این مقیاس آمادگی فرد به احساس خشم، اعم از اینکه به صورت آشکار بروز کرده و یا به‌طور نهفته در فرد باقی بماند را نشان می‌دهد. بروز کردن یا نکردن خشم به سطح نمره‌ی فرد در شاخص توافقی بستگی دارد. در هر صورت، می بینیم که در افراد ناموافق معمولا نمره‌ی این مقیاس هم بالا می رود. افراد نمره‌ی پایین افرادی راحت بوده و به آسانی دچار احساس خشم نمی‌شوند.
N3: افسردگی: این مقیاس تفاوت‌های بین فردی بهنجار را در تجربه کردن حالت افسردگی اندازه‌گیری می‌کند. افراد نمره بالا، مستعد احساس گناه، غم، نومیدی و تنهایی هستند. آن‌ها به راحتی ناامید و سرخورده می‌شوند. افراد نمره پایین بندرت چنین احساساتی را تجربه می کنند اما ضرورت ندارد که افراد سرزنده و سرخوشی باشند. (چنین ویژگی معمولا با برون‌گرایی هماهنگ است)
N4: هشیاری به خویشتن (یا شرم): حالت‌های هیجانی شرم، خجالت و دستپاچگی ناشی از این حالت‌ها، رکن اساسی این مقیاس را می‌سازند. افراد هشیار به خویشتن افرادی هستند که در موقعیت‌های بین فردی راحت نیستند، در سر به سر گذاشتن دیگران حساس بوده و مستعد احساس حقارت هستند. به گفته فنیک اشتاین ، شییر و باس ، 1975، این افراد معمولا خجالتی بوده و دارای اضطراب اجتماعی در جمع های بزرگ، اما نه در رابطه‌ی تک به تک با افراد هستند. افراد نمره پایین ضرروت ندارد که در موقعیت‌های اجتماعی (مانند سخنرانی در برابر جمع) و مهارتهای اجتماعی خوب باشند. به زبان ساده ، این افراد در موقعیت‌های اجتماعی بر آشفته و مضطرب نیستند.
N5: تکانشگری : ناتوانی در کنترل کشش‌ها و هوس‌ها. سازندگان آزمون بر این فرض هستند که در این زمینه، میل و خواهش آنها (مانند برای غذا، سیگار و مالکیت) چنان قوی است که فرد نمی‌تواند در برابر آنها مقاومت کند، هرچند که می‌داند پس از رفع میل، از کردار خود پشیمان خواهد شد. افراد نمره پایین معمولا براحتی می‌توانند در برابر چنین هوس‌هایی مقاومت کنند، چون ظرفیت بالایی از تحمل دارند.
N6: آسیب پذیری از فشار روانی: آخرین مقیاس N آسیب پذیری نسبت به فشار روانی است. کسانی که در این مقیاس نمره‌ بالا می‌گیرند، این احساس را دارند که نمی‌توانند با فشارهای روانی‌ روزمره انطباق مناسبی داشته باشند. پس در موقعیت‌های فوق العاده و فشار زا بطور اجباری به دیگران متوسل شده و یا نامید و آشفته و پریشان می‌شوند. افراد نمره پایین این توانایی را در خویش می‌بینند که در رویارویی با موقعیت بغرنج، خود را کنترل کنند. (حق‌شناس، 1385: 25-27)
مقیاس های برون‌گرایی:
E1: صمیمیت : صمیمیت یکی از مقیاسهای برون‌گرایی است که بیشترین ارتباط را با کیفیت رابطه‌ی بین فردی دارد. افراد صمیمی و با محبت که ارتباط دوستانه‌تری با دیگران دارند، در این مقیاس نمره بالایی می‌آورند. این افراد صادقانه دیگران را دوست دارند و به آسانی با دیگران مراوده و رفاقت برقرار می‌سازند. افراد نمره پایین ضرورتاً افرادی کینه‌توز و یا بدون احساس همدردی نیستند، بلکه آنها افرادی رسمی و محافظه کار بوده و مایلند که با دیگران در فاصله‌ی نسبی قرار داشته باشند. صمیمیت یکی از مقیاس های E است که با شاخص توافق نزدیکترین نسبت را دارد.
E2: جمع‌گرایی : دومین جنبه‌ی E جمع‌گرایی است. (برتری دادن به همراهی با دیگران). افراد جمع‌گرا از بودن با دیگران لذت می برند و در هنگام بودن در جمع احساس شادمانی می‌کنند.
E3: قاطعیت : افراد دارای نمره بالا در این مقیاس افرادی مسلط، با تحکم و از نظر اجتماعی پیشرو و پیشگام بشمار می‌آیند. آنها بدون تردید حرف می‌زنند و اغلب در گروه نقش رهبر را بعهده می‌گیرند. افراد نمره پایین ترجیح می دهند که بجای قرار گرفتن در متن اجتماعات و مهمانی‌ها، در زمینه‌ی این موقعیت‌ها قرار داشته باشند و بیشتر علاقمندند به جای سخنگو، شنونده باشند.
E4: جنب و جوش (فعالیت) : نمره بالا در این مقیاس در کسانی دیده می‌شود که دارای آهنگ سریع در حرکت‌ها هستند، آنان معمولا پر انرژی بوده و همیشه مشغول فعالیت هستند. این افراد معمولا زندگی پر تحرکی دارند. افراد نمره پایین در این مقیاس دارای آهنگ حرکتی کندتر و آرامتری هستند؛ هرچند که این افراد ضرورتا انسان‌های تنبل و سهل انگاری به شمار نمی‌آیند.
E5: هیجان خواهی : افراد دارای نمره بالا در این مقیاس افرادی مشتاق و حریص برای هیجان و تحریک هستند. این افراد رنگ‌های روشن و محیط‌های شلوغ را دوست دارند. افراد نمره پایین احساس نیاز به هیجان نمی‌کنند و شیوه ای از زندگی را ترجیح می دهند که برای افراد نمره بالا در این مقیاس، کسل کننده است.
E6: هیجان های مثبت : آخرین مقیاس E است که تمایل به هیجان‌های مثبت چون شادی، لذت، عشق و هیجان را می‌سنجد. افراد دارای نمره بالا در این مقیاس به راحتی و فراوانی می‌خندند. این افراد دارای روحیه‌ای شاد و خوشبین هستند. البته افراد داری نمره پایین ضرورتا ناشاد نیستند؛ بلکه صرفا افراد شلوغ و پر سر و صدا و با روحیه ای نیستند. پژوهش‌های کاستا و مک‌ری(1980) نشان می دهد که شادمانی و میزان رضایت از زندگی با N و E در ارتباط است و هیجان‌های مثبت بیش از همه با پیش بینی شادمانی ارتباط دارد. (حق‌شناس، 1385: 27-29)
مقیاس های باز بودن:
O1: تخیل : افراد باز تخیل، تصورات روشن و زندگی تخیلی فعالی دارند. این افراد به دنبال خیال، نه به عنوان یک ساز و کار فرار، بلکه برای ایجاد یک دنیای درونی زیبا و جالب علاقمندند. این افراد تخیلات خود را شکل داده و روی آن تعمق می‌کنند و بر این باورند که تصورات به غنای زندگی و خلاقیت عمق بیشتری می‌دهند. افراد دارای نمره‌های پایین دارای افکار عادی‌تری بوده و ترجیح می‌دهند که ذهنیت خود را تحت کنترل داشته و روی وظایف و کارهای خود تمرکز کنند.
O2: زیبایی شناسی : افراد دارای نمره‌های بالا در این مقیاس احساس ژرفی به هنر و زیبایی دارند و این افراد با شعر تهییج می‌شوند، جذب موسیقی می شوند و عاشق هنر هستند. این افراد ضرورتا هنرمند نیستند. همچنین ممکن است افراد با سلیقه‌ای نیز در زمینه‌ی شعر، موسیقی و یا هنر نیز نباشند، اما برای بیشتر آن‌ها علاقه به هنرها، موجب افزایش اطلاعات و قدرت تحسین آنها از هنر (در مقایسه با افراد دارای نمره‌های متوسط) می‌باشد . افراد دارای نمره‌های پایین تقریبا به هنر و زیبایی بی‌علاقه هستند.
O3: عواطف : باز بودن به عواطف و احساسات یعنی اینکه فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجان‌های شخصی بوده و دیدگاه مثبتی به هیجان‌ها به عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی شخصی دارد. افراد دارای نمره‌های بالا بیشتر از دیگران دارای تجربه‌های عمیقتر و حالتهای هیجانی متمایز و تفکیک شده است. شدت شادی و غم آنها بیشتر و برجسته‌تر از دیگران است. افراد دارای نمره‌های پایین عواطفی یکنواخت (سطحی) داشته و بر این باورند که حالت‌های عاطفی و احساسی در زندگی اهمیت چندانی ندارند.
O4: کنش‌ها : باز بودن در رفتار فرد، به شکل علاقه‌مندی به داشتن فعالیت های مختلف، رفتن به محل‌های جدید و یا حتی خوردن غذاهای غیر معمولی نمایان می‌شود. افراد دارای نمره‌های بالا در این مقیاس، رویارویی با پدیده های جدید و متنوع را به موارد معمولی و شناخته شده ترجیح میدهند. افراد نمره پایین در برابر تغییرات مقاوم هستند و ترجیح می دهند که به موارد امتحان شده‌ی قبلی خود پایبند باشند.
O5: دیدگاه‌ها : کنجکاوی‌های روشنفکرانه یکی از جنبه‌های باز بودن است که از دیرباز مورد توجه قرار گرفته‌است. افراد دارای نمره‌ی بالا از دیدگاه‌های فلسفی از چالش با معماها لذت می برند. باز بودن به نظرات الزاما به معنای داشتن هوش برتر نیست؛ هرچند خود می تواند به رشد توانایی‌های هوشی بالاتر منجر شود. افراد دارای نمره‌های پایین در این مقیاس دارای کنجکاوی محدودی هستند و چنانچه افرادی دارای هوش بالا باشند، توجه محدودی به موضوعات خاص دارند.
O6: ارزشها : باز بودن به ارزشها یعنی آمادگی برای بازبینی ارزشهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی. افراد «بسته» به این موضوعها عموما در برابر «منابع قدرت» و عادات و رسوم اجتماعی، گذشته از گرایش حزبی و سیاسی، محافظه‌کار هستند. باید توجه داشت که باز بودن به ارزش‌ها بیشتر در نقطه‌ی مقابل دگماتیسم قرار دارد (روکیچ، 1960و حق‌شناس، 1385: 29-31)

Share