سبز اندیشان امروز

مفهوم مهاجرت قانونی اکتسابی

مهاجرت قانونی اکتسابی

مهاجرت ادواری که به آن عنوان مهاجرت اکتسابی نیز اطلاق می‌گردد، شامل شیوه‌های ذیل‌الذکر می‌باشد:

3-4-1. مبحث الف: مهاجرت متخصصین قراردادی موقت

صدور ویزاهای موقتی برای جذب متخصصان در دو کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا درحال افزایش است و این موضوع به دلیل کمبود نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر می‌باشد. هر دو کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا از یکدیگر متخصصان قراردادی موقت پذیرش می‌کنند. باید در نظر داشت که کلیه افرادی که اقدام به مهاجرت می‌کنند، قصدندارند برای مدت طولانی و نامعلوم در کشور مهاجرپذیر اقامت نمایند. برای مثال بسیاری از ایتالیایی‌هایی که به مقصد ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده‌اند، قصد دارند تنها تا مدتی که درکشور مقصد پول کافی برای یک زندگی راحت در ایتالیا را به دست آورند، اقامت نمایند.

3-4-2. مبحث ب: شیوه مهاجرت ویژه خدمتکاران و پرستاران خانگی

این روش از مهاجرت به عنوان یک شیوه غیرمعمول در نظر گرفته می‌شود و اغلب از آن به عنوان پلی جهت اخذ اقامت دائم تعبیر می‌کنند. این مکانیسم جهت مهاجرت به کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا تعبیه شده است. متقاضیان این شیوه از مهاجرت را می‌توان کارگرانی با مهارت متوسط دانست.

3-4-3. مبحث پ: مهاجرت از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی[1]

این شیوه از مهاجرت به تبع محدودیت ارائه برخی از تخصصها در کشور مهاجرخیز و امکان ارائه علمی آن تخصص در کشور مهاجرپذیر صورت می‌پذیرد.

در شیوه مهاجرتهای علمی، اینترنت به عنوان یک فضای گفتگو بین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی واقع در کشورهای شمال و جنوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه از انتقال دانش می‌تواند در شکل‌گیری آموزش از راه دور یا ارائه خدمات مشاوره‌ای توسعه‌محور به وسیله متخصصان مهاجرت برای ارائه خدمات به دولتهای کشورهای مبدأ مورداستفاده قرار گیرد و بدین ترتیب لزوم این شیوه از مهاجرت را کاهش دهد.

براساس بانک اطلاعاتی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران بیش از 48هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور دارای پرونده دانشجویی می‌باشند و حدود 10هزار نفر دیگر در ایالات متحده آمریکا به تحصیل اشتغال دارند و جزء فرزندان ایرانیان مقیم محسوب می‌گردند.

ردیف کشور تعداد ردیف کشور تعداد ردیف کشور تعداد ردیف کشور تعداد
1 کانادا 1662 12 اوکراین 4230 23 رومانی 220 34 قرقیزستان 20
2 استرالیا 3000 13 اردن 50 24 روسیه سفید 250 35 فیلیپین 970
3 آمریکا 8000 14 بلغارستان 78 25 روسیه 700 36 کره جنوبی 11
4 آلمان 913 15 بوسنی 1 26 ژاپن 275 37 کویت 150
5 آذربایجان 1212 16 پرتغال 11 27 سوریه 250 38 هند 2996
6 انگلستان 5500 17 برزیل 10 28 سوئد 460 39 هلند 925
7 ارمنستان 1512 18 ترکیه 1620 29 سوئیس 250 40 عمان 15
8 ایتالیا 1201 19 پاکستان 200 30 مالزی 4000 41 ویتنام 2
9 ایرلند 45 20 تایلند 35 31 مجارستان 943 42 دانمارک 16
10 اتریش 595 21 چین 340 32 فرانسه 2129      
11 امارات 3200 22 چک 158 33 فنلاند 16      

(جدول 3-2: آمار دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در سال 1386)

3-4-4. مبحث ت: مهاجرت توریستی[2]

این شیوه از مهاجرت موقت به منظور دیدار خویشاوندان، شرکت در سمینارهای آموزشی، علمی و تجاری، انجام امور و معاملات بازرگانی، شرکت در رویدادهای فرهنگی و هنری در کشور مقصد طراحی شده است. معمولاً شرایط اخذ ویزای توریستی به علت اینکه منافع زودبازدهی را برای کشور مقصد به دنبال دارد بسیار راحت‌تر از سایر شیوه‌های مهاجرت اکتسابی می‌باشد.

در برخی کشورها با هدف سازماندهی و مدیریت صدور ویزاهای توریستی کنوانسیون‌هایی در سطح منطقه شکل گرفته است که از آنها نام برده شد. به استناد مفاد کنوانسیونهای منطقه‌ای، گردشگر قادر خواهد بود با اخذ ویزای توریستی از یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، از سایر کشورهای عضو همان کنوانسیون بازدید نماید. ویزای توریستی تنها مجوز بازدید را از کشور مقصد فراهم می‌نماید و گردشگر مجوز اقامت طولانی مدت، تحصیل و اشتغال به کار را ندارد.

[1] . سپیده غفاری نمین، حقوق مهاجرت، تهران، انتشارات جنگل، 1389، ص 26

[2]  پیشین

                                                    .