مفهوم مهاجرت قانونی اکتسابی

مفهوم مهاجرت قانونی اکتسابی

مهاجرت قانونی اکتسابی

مهاجرت ادواری که به آن عنوان مهاجرت اکتسابی نیز اطلاق می‌گردد، شامل شیوه‌های ذیل‌الذکر می‌باشد:

3-4-1. مبحث الف: مهاجرت متخصصین قراردادی موقت

صدور ویزاهای موقتی برای جذب متخصصان در دو کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا درحال افزایش است و این موضوع به دلیل کمبود نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر می‌باشد. هر دو کشور ایالات متحده آمریکا و کانادا از یکدیگر متخصصان قراردادی موقت پذیرش می‌کنند. باید در نظر داشت که کلیه افرادی که اقدام به مهاجرت می‌کنند، قصدندارند برای مدت طولانی و نامعلوم در کشور مهاجرپذیر اقامت نمایند. برای مثال بسیاری از ایتالیایی‌هایی که به مقصد ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده‌اند، قصد دارند تنها تا مدتی که درکشور مقصد پول کافی برای یک زندگی راحت در ایتالیا را به دست آورند، اقامت نمایند.

3-4-2. مبحث ب: شیوه مهاجرت ویژه خدمتکاران و پرستاران خانگی

این روش از مهاجرت به عنوان یک شیوه غیرمعمول در نظر گرفته می‌شود و اغلب از آن به عنوان پلی جهت اخذ اقامت دائم تعبیر می‌کنند. این مکانیسم جهت مهاجرت به کشور کانادا و ایالات متحده آمریکا تعبیه شده است. متقاضیان این شیوه از مهاجرت را می‌توان کارگرانی با مهارت متوسط دانست.

3-4-3. مبحث پ: مهاجرت از طریق اخذ پذیرش دانشجویی و تحقیقاتی[1]

این شیوه از مهاجرت به تبع محدودیت ارائه برخی از تخصصها در کشور مهاجرخیز و امکان ارائه علمی آن تخصص در کشور مهاجرپذیر صورت می‌پذیرد.

در شیوه مهاجرتهای علمی، اینترنت به عنوان یک فضای گفتگو بین دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی واقع در کشورهای شمال و جنوب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوه از انتقال دانش می‌تواند در شکل‌گیری آموزش از راه دور یا ارائه خدمات مشاوره‌ای توسعه‌محور به وسیله متخصصان مهاجرت برای ارائه خدمات به دولتهای کشورهای مبدأ مورداستفاده قرار گیرد و بدین ترتیب لزوم این شیوه از مهاجرت را کاهش دهد.

براساس بانک اطلاعاتی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران بیش از 48هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور دارای پرونده دانشجویی می‌باشند و حدود 10هزار نفر دیگر در ایالات متحده آمریکا به تحصیل اشتغال دارند و جزء فرزندان ایرانیان مقیم محسوب می‌گردند.

ردیفکشورتعدادردیفکشورتعدادردیفکشورتعدادردیفکشورتعداد
1کانادا166212اوکراین423023رومانی22034قرقیزستان20
2استرالیا300013اردن5024روسیه سفید25035فیلیپین970
3آمریکا800014بلغارستان7825روسیه70036کره جنوبی11
4آلمان91315بوسنی126ژاپن27537کویت150
5آذربایجان121216پرتغال1127سوریه25038هند2996
6انگلستان550017برزیل1028سوئد46039هلند925
7ارمنستان151218ترکیه162029سوئیس25040عمان15
8ایتالیا120119پاکستان20030مالزی400041ویتنام2
9ایرلند4520تایلند3531مجارستان94342دانمارک16
10اتریش59521چین34032فرانسه2129   
11امارات320022چک15833فنلاند16   

(جدول 3-2: آمار دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور در سال 1386)

3-4-4. مبحث ت: مهاجرت توریستی[2]

این شیوه از مهاجرت موقت به منظور دیدار خویشاوندان، شرکت در سمینارهای آموزشی، علمی و تجاری، انجام امور و معاملات بازرگانی، شرکت در رویدادهای فرهنگی و هنری در کشور مقصد طراحی شده است. معمولاً شرایط اخذ ویزای توریستی به علت اینکه منافع زودبازدهی را برای کشور مقصد به دنبال دارد بسیار راحت‌تر از سایر شیوه‌های مهاجرت اکتسابی می‌باشد.

در برخی کشورها با هدف سازماندهی و مدیریت صدور ویزاهای توریستی کنوانسیون‌هایی در سطح منطقه شکل گرفته است که از آنها نام برده شد. به استناد مفاد کنوانسیونهای منطقه‌ای، گردشگر قادر خواهد بود با اخذ ویزای توریستی از یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، از سایر کشورهای عضو همان کنوانسیون بازدید نماید. ویزای توریستی تنها مجوز بازدید را از کشور مقصد فراهم می‌نماید و گردشگر مجوز اقامت طولانی مدت، تحصیل و اشتغال به کار را ندارد.

[1] . سپیده غفاری نمین، حقوق مهاجرت، تهران، انتشارات جنگل، 1389، ص 26

[2]  پیشین

Share