معیار اندازه گیری

معیار اندازه گیری

ابزارهایی که فک را به سمت جلو می کشند Mandibular advancing device (MAD)
آنهایی که همزمان کام نرم را بالا کشیده و فک تحتانی را به سمت جلو می کشند، به نام z appliances شناخته می شوند.
ارائه ابزارهای دهانی-دندانی تنها پس از مشورت بیمار با یک پزشک متخصص اختلالات خواب که مسئولیت تشخیص پزشکی را به عهده دارد امکان پذیراست. ارزیابی های دندانپزشکی برای تعیین تناسب هر بیمار با این ابزارهای درمانی باید صورت پذیرد. سفارشی بودن ساخت این وسایل نشان دهنده ضرورت شناسایی اختصاصی وضعیت دهان هرفرد در استفاده از این وسیله درمانی می باشد. 72و73
2-7-3 اعمال جراحی: 74
امروزه شواهد موجود در مطالعات استفاده گسترده از مداخلات جراحی را در بیماران غیر انتخابی مبتلا به آپنه ی انسدادی خواب حمایت نمی کند.
یک رویکرد چندین جانبه در ارزیابی بیماران مبتلا به آپنه ی انسدادی خواب باید صورت گیرد و مداخله جراحی تنها در بیمارانی که تمام جوانب بیماری وی بررسی شده است انجام گیرد. عمل جراحی روی راههای هوایی فوقانی به ندرت در بیماران مبتلا به آپنه ی انسدادی خواب متوسط تا شدید جوابگو است، مگر آن که ضایعه انسدادی به وضوح شناخته شده ای مثل لوزه های بزرگ و یا مشکلات جدی فک تحتانی وجود داشته باشد.
همانگونه که ذکر شد، چاقی یک عامل خطر برای آپنه ی انسدادی خواب است و کاهش وزن با کاهش قابل توجه در شدت سندرم آپنه خواب در افراد چاق در ارتباط است.
تلاش برای کاهش وزن معمولا در بیماران آپنه ی انسدادی خواب چاق ناموفق است دلایل این موضوع پیچیده است و کاملا شناخته نشده است و لیکن احساس خستگی و خواب آلودگی طی روز و در نتیجه کاهش فعالیت فیزیکی و افزایش اشتها از دلایل مطرح می باشند و بر همین اساس توصیه می شود که کاهش وزن همزمان با دیگر روش های درمانی باشد.
جراحی چاقی یک روش بالقوه در درمان بیماران مبتلا به آپنه ی انسدادی خواب که به شدت چاق بوده و موفق به کاهش وزن کافی به وسیله ابزارهای محافظه کارانه نشده اند و یا کسانی که تحمل یا تمایل به استفاده طولانی مدت از CPAP را نداشتند می باشد.
بررسی های نظام مند مطالعات در خصوص اثربخشی اعمال جراحی چاقی در کاهش سندرم آپنه حین خواب نشان می دهد که اکثر این بیماران دچار کاهش وزن قابل توجه و بهبود قابل توجه در سندرم آپنه ی انسدادی خواب ( با معیار اندازه گیریAHI ) گردیده اند.
با این حال جراحی چاقی می تواند با عوارضی همراه باشد ، از جمله مرگ و میر بعد از عمل تا 10% گزارش شده است. علاوه براین بیماران در ریسک افزایش خطر هنگام بی هوشی هستند چون وجود سندرم آپنه همزمان حین خواب با چاقی ،ریسک اختلالات تنفسی حین بی هوشی را افزایش می دهد. خصوصا در مرحله ی به هوش آمدن بعد از بی هوشی این خطر بالاتر است.
توصیه می شود جراحی چاقی برای بیماران چاق مبتلا به آپنه ی انسدادی خواب تنها در مراکز تخصصی با تجربه و تخصص کافی در زمینه جراحی و بی هوشی انجام شود.
2-7-4 درمان دارویی : 74
به طور کلی می توان گفت که نقش درمان دارویی برای آپنه حین خواب همچنان مورد سوال است و هنوز داروی مناسبی برای این اختلال وجود ندارد.

روش تحقیق
3-1 جامعه مورد مطالعه:
رانندگان ناوگان حمل ونقل عمومی کشور
3-2 نوع مطالعه:
این مطالعه از نوع کوهورت آینده نگر می باشد.
3-3 روش محاسبه حجم نمونه و تعدادآن:
با توجه به مطالعه مشابه (شماره ی 75در منابع):
p1=11((شیوع تصادفات درگروه غیر مبتلا به آپنه
P2=15((شیوع تصادفات درگروه مبتلا به آپنه

Share