معاهدات بین المللی

معاهدات بین المللی

1 Opnio juris
2 هر چند که به نظرمی رسد که در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها به دلیل اهمیت و ضرورتی که راجع به این قلمرو آبی وجود دارد رویه دولت ها دارای انسجام بوده و از تشتت و ناهماهنگی به دور می باشد.
در انتها باید گفت دولت ها عموما بر این اعتقادند که الگوی رفتاری که شرایط مربوط به عنصر عینی و مادی را در بر داشته باشند مجاز بوده یا بسته به مورد از دیدگاه حقوقی لازم الرعایه می باشد، این خود برای تبدیل به قانون یا قاعده حقوقی شدن کافی است اما لزومی ندارد که وجود اعتقاد مزبور به اثبات برسد.
غالبا ممکن است اعتقاد حقوقی وجود داشته باشد و یا این که وجود آن به طور ضمنی استنباط شود اما ضرورتی ندارد که وجود آن اثبات گردد. با این وجود در دو حالت ذیل وجود عنصر شخصی می تواند موثر واقع شود: 1. هنگامی که عنصر شخصی موجود باشد؛ این ممکن است برای اثبات وجود یک قاعده عرفی لازم الاجرا بر دولت های ذی ربط کافی باشد 2. وجود دلایلی مبنی بر فقدان عنصر شخصی ممکن است بدین معنا باشد که قاعده عرفی هنوز موجودیت نیافته است.
بخش سوم: رویه های موجود و عملی دولت ها به منظور حفاظت از محیط زیست تالاب ها در مناطق جغرافیایی مختلف
یکی از مهم ترین ساز و کارهای مورد تاکید اسناد بین المللی که در زمینه حفاظت از محیط زیست تالاب ها تصویب شده است.عبارتست از تدوین، تقویت و اجرای راهبردهای ملی جامع و منسجم توسط دولت های عضو جامعه بین المللی در این زمینه. این رویکرد حقوقی موجود در کنوانسیون و معاهدات بین المللی، بی گمان گام بسیار موثری در جهت تدوین و توسعه یک نظام حقوقی بین المللی محسوب می گردد. زیرا دولت ها با توسعه نظام حقوق ملی خود در این زمینه، برای توسعه یک نظام بین الملل مشابه آمادگی پیدا میکنند و می توان گفت که در بسیاری از موارد توسعه نظام حقوق بین المللی موجود از توسعه نظام حقوق کشورهای فعال الهام گرفته است.
هر یک از طرفین یک موافقتنامه بین المللی باید سیاست های مورد نیاز را جهت توسعه یا تقویت نهادها و قوانین داخلی تصویب یا تضمین کند و یا دست به اقدامات اجرایی از قبیل آمادگی طرح های عمل، طراحی سایت ها یا تعیین هسته های اصلی به عنوان بخشی از ارزیابی فراهم شده در جهت اجرای موافقتنامه چند جانبه محیط زیستی بزند. اقدام دیگر جهت تسهیل فرآیند اجرا در سطوح ملی بستگی به موافقتنامه چند جانبه محیط زیستی دارد که ممکن است شامل برنامه ریزی، ظرفیت سازی، کمک مالی و انتقال تکنولوژی باشد.
با توجه به این که یکی از در خواست های عمده مطرح در کنوانسیون های موجود راجع به حفاظت و همچنین بازسازی مناطق تالابی، مندرج نمودن تعهدات بین المللی در چارچوب قوانین داخلی توسط کشورهای عضو است؛ با این حال، عموما آن دسته از کشورهایی که تعهد ناشی از این اسناد را پذیرفته اند،اقدامات مختلفی را در راستای انجام بهتر این تعهد ها صورت داده و مقررات داخلی لازم برای اجرایی نمودن کنوانسیون های مربوطه تصویب کرده اند که کشور های توسعه یافته از جمله اروپا، آمریکا در دستیابی به اهداف خود موفق تر بوده اند و این کشورها بیشترین تعهد را بر عهده گرفته اند. این کشور ها به دلیل توانایی های مالی و فنی توانسته اند برنامه ریزی لازم در جهت ایفای تعهدهای خود انجام دهند. در این میان بهره گیری از ساختارهای کارآمد اداری و حقوقی در این جریان نقش موثری ئر هماهنگی نظام بین المللی حفاظت از تالاب ها با نظام داخلی این کشور ها داشته است.
در این گفتار به اختصار به بررسی چارچوب، دستورالعمل های حقوقی و سیاسی، برنامه های عمل، و روشهای مدیریتی که در جهت حفاظت و در صورت ضرورت بازسازی قلمرو آبی تالارها در مناطق جغرافیایی اروپا، آسیا وجود دارد خواهیم پرداخت. که در این راستا، چارچوب منطقه ای و ملی کشورها را مبنای بررسی قرار داده ایم.
مبحث اول: رویه دولت های اروپایی در حفاظت از محیط زیست تالاب ها
گفتار اول: مختصات، ویژگی ها و چالش های زیست محیطی تالاب ها در اروپا
تالاب ها از جمله اکوسیستم های پویا و مولد در اروپا به شمار می روند. تنوع زیستی منحصر به فرد این قلمرو آبی، در حفظ و نگهداری پرندگان و گیاهان نادر و کمیاب و همچنین دوزیستان و بی مهرگان در چرخه زیست محیط اروپا نقش ویژه ای دارند. تالاب ها بستری مهم و به منظور تخم ریزی ماهیان و مکانی برای تغذیه و زاد و ولد پرندگان مهاجر به شمار می روند. لذا تالاب های اروپا از تنوع زیستی گسترده گیاهی و جانوری محافظت به عمل می آورند و همچنین منبعی از مصارف و خدمات عمومی گوناگون و متنوع از جمله تروریسم و ذخایر آب شیرین هستند.
از لحاظ تاریخی تالاب ها در اروپا در جهت اهداف و مقاصد گوناگون مورد بهره برداری و استفاده قرار گرفته اند. بسیاری از مصارف سنتی همچون ماهیگیری، برداشت نی، شکار که به صورت بومی صورت می گرفته، امروزه نیز وجود دارد. البته این دسته از مصارف بخشی از کارکردهای طبیعی هر تالاب به شمار می رود.
اشاره گردید مصارف و خدماتی که تالاب ها برای بشریت فراهم می آورند به منظور رفع نیازها بسیار متنوع و اساسی هستند.به عنوان نمونه، کاشت برنج در مناطق تالابی یکی از محصولات کشاورزی مهم در کشورهای جنوب اروپا به شمار می رود. بسیاری فراورده های دیگرز از جمله کودهای گیاهی، حیوانات شکاری و میوه های همچون تمشک از تالاب های کشورهای شمالی اروپا بدست می آید.
علاوه بر این، تحقیقات تالابی که نسبتا پیشینه طولانی در اروپا دارد، در مراکز مختلف علمی زیست شناسی دریایی و ساحلی گسترش یافته است، که در این مراکز جنبه های مختلف مرتبط با تالاب ها مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. (silva,2014,6)
بر اساس ارزیابی های صورت گرفته بر اساس آخرین نمایه (فهرست بندی) تالاب ها در اروپا، به طور تقریبی مناطق تالابی پانصد هزار کیلومتر از سطح اروپا را در بر گرفته است (به طور استثنایی بخش اروپایی روسیه).در این میان مناطق تالابی ساحلی به طور تقریبی چهل و شش هزار کیلومتر را در بر می گیرد،که دو درصد از مجموع تالاب های اروپا است و تالاب های مصنوعی با در بر گرفتن بیست هزار کیلومتر، یک درصد از کل تالاب های اروپا را شامل می شود. بر این اساس باید اذعان داشت که تالاب های داخلی(محصور در داخل کشورها) بیشترین وسعت از مجموع تالاب های موجود در اروپا را دربر می گیرند. با این وجود به نظر می رسد که ارزیابی صورت گرفته تا حدود زیادی دارای عدم قطعیت است، زیرا بسیاری از نمایه (فهرست بندی) تالاب ها ناقص بوده و همچنین در برخی از فهرست بندی تالاب ها تعریف متفاوتی را از این قلمروآبی صورت گرفته است. علاوه بر این بسیاری از زیستگاه هایی که سابقا از جمله مناطق تالابی به حساب می آمدند در مقطع فعلی در جهت مقاصد کشاورزی و شهرسازی مورد زهکشی قرار گرفته اند. (cizkova,2011,4)
در قلمرو جغرافیایی اروپا انواع گوناگونی از تالاب ها وجود دارند، که به علت مختصات پیچیده، پویا و مرزهای دارای نوسان و تعریف نشده، طبقه بندی آنها را دشوار و سخت می نماید. شرایط آب و هوایی متنوع، توام با مختصات و ویژگی های سایت تالابی مانند مسایل مربوط به آب شناسی و بستر آن، در ایجاد و شکل گیری تنوع گسترده ای در تالاب ها نقش ایفا می نماید. طبقه بندی گوناگونی راجع به تالاب ها صورت گرفته است که می تواند در خصوص تالاب های موجود در اروپا استفاده گردد.1
علاوه بر این، قلمرو تالابی در ضمیمه یک دستورالعمل زیستگاهی شورای اروپا (92/43/EC) مورد طبقه بندی قرارگرفته است. همچنین در اسناد تفسیری اتحادیه زیستگاهی اروپا در 27 جولای 2007 2 به انواع و اقسام تالاب ها اشاره گردیده است. با این حال دستورالعمل اجرایی مذکور زیستگاه های تالابی را در 40 گروه، طبقه بندی نموده است. با این وجود به منظور سهولت، تالاب ها می توانند به طور کلی در 7 گروه فهرست بندی گردند: 3
تالاب های دریایی و ساحلی 2. دلتاها 3. رودخانه ها و جلگه ها 4. دریاچه ها 5. باتلاق های آب شیرین 6. مرداب ها 7. تالاب های مصنوعی، همچون کانال ها و منبع ذخایر آبی. (silva,2014,4)
همان طور که در فصول ابتدایی اشاره گردید، تالاب ها از میان اکوسیستم های موجود بر روی کره زمین بیشترین آسیب و لطمه را دیده اند. این قلمرو آبی با تخریب و ویرانی مستمر مواجه هستند. بر اساس ارزیابی های یک سازمان غیر دولتی در حوزه حفاظت از تالاب های بین المللی 4، بیش از پنجاه درصد از تالاب های جهانی در قرن گذشته از بین رفته اند.5
در زمان فعلی در اروپا تالاب ها در راستای استفاده کشاورزی و توسعه شهری به شدت مورد زهکشی قرار گرفته اند. باید اشاره داشت این مداخلات بشری در مناطق تالابی در نیمه قرن نوزدهم به شدت افزایش یافت. این مصارف و بهره برداری ناشی از زهکشی تالاب ها منجر به کاهش تنوع زیستی گردیده است. علاوه بر آن، استفاده کشاورزی منجر به از دست رفتن کارکرد نگهداری کربن توسط تالاب ها گردیده است.

Share