مصرف کنندگان

مصرف کنندگان

شکل ‏4-2- دادههای نرخ رشد ویژه ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیرههای آزمایشی 32
شکل ‏4-3- دادههای ضریب تبدیل غذایی ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیرههای آزمایشی 33
شکل ‏4-4- دادههای فاکتور وضعیت ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیرههای آزمایشی 33
شکل ‏4-5- دادههای کارایی غذا ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیرههای آزمایشی 35
شکل ‏4-6- دادههای غلظت کاروتنوئید ماهیان فلاورهورن تغذیه شده با جیرههای آزمایشی 43

فصل اول
مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه
یکی از بیشترین جذابیتها در مخلوقات آبزی رنگهای درخشان آنها است. که منابع این رنگها از محیط طبیعی آنها به دست میآید. ماهیهای زینتی به ماهی های زیبا و رنگارنگی گفته میشوند که ارزش آنها به دلیل زیبایی شکلها و رنگهای خیرهکننده آنها است( کپ و دورماز ، 2007).
یکی از مهمترین مشکلات تولید کنندههای گونههای تجاری و پرورش دهندگان، بر روی گونههایی است که رنگشان را طی فرایند تولید از دست میدهند. بنابراین تقاضای مصرف کنندهها برای آنها پایین است. غذایی که به این گونهها داده میشود باید اجزاء غذایی مورد نیاز را برای به دست آوردن رنگ مطلوب داشته باشد ( کپ و دورماز، 2008). اگرچه بعضی از تولید کنندگان برای جذب مصرف کنندهها، بالاتر بردن سودشان و تولید ماهیانی با رنگهای روشنتر و درخشانتر از هورمونها و رنگهای مصنوعی استفاده میکنند. با این وجود رنگهایی که از این روش به دست میآیند ثابت نیستند و پس از مدتی ماهی رنگ خود را از دست میدهد و تلفات بالا ناشی از استرس دستکاری قبل و بعد از بیهوشی و ورود ماده رنگی به درون خون ماهی، رخ میدهد (مقدسی و همکاران، 1389).
رنگها به عنوان یک عامل مهم در زندگی همه موجودات زنده نقش عمدهایی را ایفا میکنند. رنگ بدن موجودات زنده تابع دو عامل ژنتیکی و تغذیه ایی میباشد، اما اطلاعات کافی از این که چه موادی و با چه دوزی روی گونهها استفاده شود وجود ندارد و همین موضوع باعث جذب محققین شده است (کپ و دورماز، 2007). در حال حاضر در پرورش انواع موجودات آبزی از انواع رنگدانهها استفاده میشود تا به این ترتیب از این افزودنی به عنوان یک عامل خوشرنگ کننده پوست بدن آبزیان، بهرههای لازم تجاری برده شود. رنگدانهها نقش مهمی در جیره غذایی حیوانات و صنعت تولید خوراک دام ایفا میکنند.
رنگ ماهیان عمدتاٌ بدلیل حضور کروماتوفور که محتوی رنگدانه است بوده که معمولا بر روی پوست حضور دارند. چهار گروه رنگدانه اصلی مسؤول ایجاد رنگ در بافت و پوست حیوانات و گیاهان می باشند که عبارتند از : ملانین ، پورین ، پریدیوم و کارتنوئید. کارتنوئیدها که به راحتی درچربی حل می شوند دامنه رنگی زرد تا قرمز را در پوست ایجاد می نماید. همچنین مسئول رنگهای نارنجی و سبز در تخم ، پوست و گوشت ماهیان می باشد (فوجی ، 1969).
همچنین در صنعت پرورش ماهی، تغذیه مهمترین عامل تعیین کننده در رشد و بقا آبزیان است و تهیه غذا یکی از مهمترین ارکان در تولید ماهیان زینتی به شمار میرود. هزینه غذا به طور معمول 60 درصد کل هزینه لازم را برای یک مجموعه تولید ماهیان، تشکیل میدهد. بنابراین غذاهای مصنوعی باید با توجه به اصول علمی فرموله شوند (افشار مازندران، 1381). استفاده از ترکیبات غذایی گیاهی بعنوان منبع تولید رنگدانه کاربرد دارد و امروزه تحقیقاتی بر روی پتانسیل بکارگیری این مواد در حال انجام است (گوویا و همکاران، 1997؛ ریماندو و همکاران، 2005). منابع رنگدانه مصنوعی رایجتر بوده که علت در راحتی بدست آوردن آن میباشد که البته دارای قیمت بالایی در بسیاری از کشورها میباشند که هزینه بالای آن سبب شده تا آکواریوم داران تمایل چندانی به استفاده نداشته باشند (سالس و جانسس ، 2003).
رنگ پوست سیکلیدها از ترکیبات رنگی بسیار متفاوتی تشکیل شده است. سیکلیدهای نر رنگهای روشنتر و درخشانتری دارند در حالیکه مادهها تیرهتر هستند. به همین دلیل مصرف کنندگان ماهیان نر را بیشتر ترجیح می دهند و مادهها را برای رنگین شدن بیشتر توسط هورمونها تغییر جنسیت میدهند. در کسب و کار ماهیهای زینتی، توانایی پاسخگویی به نیازهای مشتریان برای تولید ماهی های با کیفیت بالا است که همیشه عامل حیاتی است (چوان لیم و همکاران، 2003).
مطالعات چندانی درباره تأثیر رنگدانههای مصنوعی و طبیعی بر روی ماهیان سیکلید صورت نپذیرفته است. بنابراین این تحقیق برای مقایسه میان رنگدانههای مصنوعی بتاکارتن وآستاگزانتین با رنگدانههای طبیعی موجود در موادی همچون فلفلدلمهای قرمز و پوست گوجهفرنگی انجام شد.
1-2- کلیات
1-2-1- مشخصات ماهی فلاورهورن و زیستگاه آن
فلاورهورن یکی از زیباترین ماهیهای آب شیرین است که نسبت به سیکلیدهای دیگر قیمت بالایی دارد و دارای گونهها و رنگهای متنوعی میباشد. برای هرچه زیباتر شدن رنگ فلاورها میتوان آنها را با غذاهای زنده، غذاهای گیاهی حاوی بتاکاروتن طبیعی و یا رنگدانه های مصنوعی تغذیه کرد. این ماهی از گونههای مهم اقتصادی میباشد و دورگهایی از ماهیان سیکلید گلد تریماکو ، ماهی میداس و سیکلید سر قرمز ، که متعلق به آمریکای جنوبی هستند، میباشد. که به دلیل ویژگیهای جذابش بین مصرف کنندهها محبوب است.
پرورش متراکم این ماهی رو به رشد است و بخش مهم اقتصاد در بعضی از کشورها مانند تایلند را در بر میگیرد، که به طور گسترده این ماهی را پرورش میدهند ( کوپیتایانت و کینکارن ، 2011؛ نیکو و همکاران، 2007). از آنجا که این ماهی ساخته انسان است نام علمی ندارد، نام فلاورهورن از ترجمهی نام آسیای شرقی آن “لو هان ” گرفته شده است. نام دیگر این ماهی کرین سیکلید است (نیکو و همکاران، 2007). این ماهی در سالهای اخیر از نظر استقبال ماهی دوستان در ردهی ماهیهایی نظیر دیسکاس و آروانا قرار گرفته است. برخی از کارشناسان فکر میکنند که این ماهی ساخته شده ناشی از شوک فیزیکی و شیمیایی (حبیبی ، 2009) است. نام فلاورهورن برای شکل سر مشخص و رنگهای واضح آن است، که در دهه گذشته جزء ماهیان محبوب شده است (هردر و همکاران، 2012). شرایط سخت آکواریوم را از لحاظ دما، سختی آب و پ هاش و نیترات رو تحمل میکند ولی بهترین پ هاش برای انها 7 تا 8/7 و دمای 27 تا 32 است.
فلاورهورن معمولا تا 30 سانتیمتر رشد میکند که نمونههای 40 سانتیمتری و بیش از 40 سانتیمتری آن هم دیده شده است. این ماهی زینتی در جنوب شرق آسیا برای صادرات به کشورهای غربی پرورش داده میشود (سندفورد ، 2007).

Share