مصرف کننده

مصرف کننده

فشار کار 155bar
دمای ورودی مبرد 295,9 ° C
دمای خروجی مبرد 237,2 °C
دبی مبرد در هسته رآکتور 31.5 m3/s
موتورهای المنت های سوخت در درپوش محفظه تحت فشار رآکتور تعبیه شده اند . میله های کنترل را داخل رآکتور بالای هسته تعبیه شده اند و بسته به حالت کاری به میزان خاصی در داخل هسته فرو میروند . در حالت خاموشی سریع رآکتور میله های کنترل هر یک به طور خودکار به جایگاه های خود ( بین میله های سوخت ) می افتند ، مانع شار نوترونی می شوند و با این کار واکنش زنجیره ای را متوقف می کنند .
4-5-3 پمپهای مبرد اصلی : وظیفه پمپهای مبرد اصلی این است که مبرد اصلی را در چرخه اولیه به گردش درآوردند . به همین دلیل برای هر حلقه یک پمپ مبرد اصلی در نظر گرفته شده است . این پمپ در سمت سرد حلقه بین مولد بخار و محفظه تحت فشار رآکتور قرار می گیرد . پمپهای مبرد اصلی باید فشار را تا حدود 6 بار درست به اندازه افت فشار مولد بخار و رآکتور – افزایش دهند . این پمپها باید با دبی 28000 M3/h مقدار بزرگی از مبرد را به حرکت در آوردند و به همین دلیل توانی حدود 9 MW دارند .
پمپهای مبرد اصلی بر اساس اصول پمپهای مرکز گریز ساخته می شوند. پروانه پمپ ، مبرد را از زیر به داخل فضای مکش می مکد و از میان پره های هادی به فضای رانش پمپ و خروجی بیرون می فرستد . پمپهای مبرد اصلی به صورت ایستاده ، یعنی با محور قائم ، نصب می شوند . موتور برقی آنها دربالای پمپ قرار می گیرد . آببندی چرخه اولیه در برابر فضای بیرون ، در بالای پره های هادی قرار می گیرد . آب بندی های محور پمپ به گونه ای طراحی می شوند که فشار کار چرخه اولیه ( 160 بار ) را تحمل کنند . برای این کار از یک سیستم آببند فعال استفاده می شود که با آب مسدود کننده پرفشار تغذیه می شود. این آب مسدود کننده ، به وسیله سیستم کنترل حجمی و پمپهای پر فشار آن تامین می شود . نیروهایی که در راستای محوری بر تکیه گاه ( یاتاقان ) محور پمپ اعمال می شوند ، در حالات کاری مختلف ، متفاوت اند . بنابراین به عنوان مثال در حالت بی باری ( بی فشار ) چرخه اولیه ( مثلا هنگام بازبینی ) نیروی وزن پمپ را تکیه گاه تحمل می کند . اگر فشار چرخه اولیه بالا رود ( مثلا هنگام راه اندازی سیستم ) این نیرو از فشار چرخه اولیه حدود 60 بار ، برعکس می رشود و نیروی وزن با فشار چرخه اولیه متعادل می شود . حال باید یاتاقان محوری محور پمپ به بالا فشار داده شود . از این رو نیروی وارد بر این یاتاقان در جهت بالا بیشتر است تا در جهت پایین . در زمان کار پمپ باید لایه روغن بین دو نیمه این یاتاقان تحت فشار قرار گیرد ، تا هم به اندازه کافی روانکاری شود و هم بتواند نیروی اعمال شده را تحمل کند و به این ترتیب از نیروی اصطحکاکی زیاد جلوگیری شود . یا تاقانهای شعاعی نیز برای پایداری جانبی محور پمپ در نظر گرفته شده اند . انبساط گرمایی مواد در جریان گرم شدن ، به سختی به محدود 300 ° C می رسد .
موتور پمپ مبرد اصلی یک ماشین برقی آسنگرون است که سرعت دورانی آن 1480 min -1 است . بالای این موتور یک چرخ طیار حدودا 6,5 تنی قرار دارد که سبب پایداری سرعت دورانی می شود و در صورت قطع احتمالی برق ، تا حدود یک دقیق پمپ را می گرداند . این زمان برای خاموش شدن رآکتور و انطباق آن با شرایط قطع برق ضروری است . برای کار سیستمهای بزرگی مانند این پمپها ، افزون بر اجزای اصلی پمپ ( موتور ، یاتاقانها ، آب بند ها ، یا پروانه پمپ ) تعداد زیادی از سیستمهای کمکی دیگر نیز وجود دارند که مثلا کار روانکاری یاتاقانها ، تامین آب مسدود کننده آببندهای هیدرودینامیکی یا کار خنک سازی روغن روانکار را انجام می دهند . برخی از این سیستمها نیز باید دارای سیستمهای ذخیره باشند و شبکه برق اضطراری برای آنها در نظر گرفته شود .
پمپهای مبرد اصلی ممکن است تحت شرایط کاری خاصی از چرخه اولیه ، از مدار خارج شوند – به عنوان مثال در شرایط برق اضطراری ، هر چند که دیزل برق اضطراری برق مصرفی نیروگاه را تامین می کند ولی معمولا نمی تواند برق مصرف کننده های بزرگی مانند پمپهای مبرد اصلی را تامین کند . در این شرایط ، مبرد با جریان طبیعی در چرخه اولیه به گردش در می آید و از هسته رآکتور ( منبع گرما ) به مولد های بخار هدایت می شود . اگر منبع گرما در یک جایگاه پایین در سیستم قرار گیرد و مولد بخار در جایگاهی در حد امکان بلند ، گردش طبیعی رخ می دهد .
با گرم شدن سیال در قسمت پایینی ، چگالی آن کم می شود و به سمت بالا حرکت می کند . سرد شدن سیال در قسمت بالا دوباره چگالی آن را افزایش می دهد و سیال به طرف پایین حرکت می کند . اختلاف چگالی سیال نیز باعث می شود که به دلیل اختلاف ارتفاع بین منبع گرما و منطقه سرد شدن ، اختلاف فشاری بوجود آید و سبب گردش سیال در سیستم شود . بنابراین باید مقوت خطوط لوله در برابر جریان تا حد امکان کم باشد و در نتیجه دارای قطر بزرگ باشند .
4-5-4 مولد بخار : برش طولی ساده شده یک مولد بخار در شکل 6-14 نشان داده شده است . مولد بخار یک مبدل حرارتی بزرگ است که انرژی گرمایی مبرد اصلی را به سیال ثانویه منتقل می کند . در راکتورهای آب پرفشار ، هر دوی این سیالات آب هستند . بنابراین مولد بخار ، عضو ارتباطی بین چرخه اولیه و چرخه ثانویه است . مبرد رآکتور در چرخه اولیه ، از پایین وارد لوله های U شکل ( لوله های گرم ) می شود و گرمای خود را به آب موجود در چرخه ثانویه می دهد . . سطح کل همه لوله های گرم در هر مولد بخار ، حدود 8000 m 2 برآورد می شود . از این سطح توان حرارتی 1100 MW منتقل می شود .
بر خلاف مبرد چرخه اولیه ، که برای جلوگیری از به جوش آمدن آن ، تحت فشار 160 بار کار می کند ، فشار چرخه ثانویه در حالت بار کامل بندرت به 70 بار می رسد . آب در این فشار در دمای حدود 300 ° c در مولد بخار ، تبخیر می شود . ولی بخار اشباع تولید شده ، فقط مقدار کمی رطوبت به شکل قطرات کوچک دارد . برای اینکه بخار مرطوب نباید وارد توربین شود ، باید بخار خشک شود . این کار در جداکننده آب و بخار خشک کن ، واقع در بالای مولد بخار انجام می شود . برای تغذیه چرخه ثانویه مولد بخار با آب ( آب تغذیه ) ، در زیر سطح آب مولد بخار ، اتصال آب تغذیه تعبیه شده است . آب از آنجا در امتداد دیواره به پایین هدایت می شود و در منطقه مبدل حرارتی از پایین به بالا جریان می یابد و تبخیر می شود . در قسمت بالایی مولد بخار خروجی بخار تعبیه شده و خط بخار تازه به آن متصل شده است . خطوط لوله آب تغذیه و بخار تازه از میان دیوار ساختمان رآکتور عبور می کنند و به ساختمان توربین ، جایی که اجزای باقیمانده چرخه ثانویه در آن جای گرفته اند . وارد می شوند .
اطلاعات فنی یک مولد بخار :
ارتفاع 23 m
سطح لوله های گرم 7960 m2
فشار سمت چرخه اولیه 160 bar
فشار سمت چرخه ثانویه 66bar
دمای ورودی مبرد ( KMT ) 326 ° C
دمای خروجی مبرد (KMT) 295°C
دبی بخار 2200kg/s
دمای بخار تازه 282 ° C
4-5-5 سیستم تنظیم فشار : برای تنظیم فشار چرخه اولیه رآکتورهای آب پرفشار ، سیستم خاصی طراحی شده است که جزء اصلی آن مخزن تنظیم فشار است . هر چند در مخزن تنظیم فشار نیز مبرد وجود دارد ولی دمای مبرد آن از دمای بقیه سیستم کمی بالاتر است . از این رو آب موجود در مخزن تنظیم فشار در نقطه جوش و حاوی بخار اشباع است . فشار مخزن تنظیم فشار با بقیه چرخه اولیه برابر است ، زیرا این مخزن مستقیما با یک لوله ( معروف به surge –line ) به حلقه مرتبط است . surge-line به گونه ای طراحی می شود که اختلاف به گونه ای طراحی می شود که اختلاف دمای 20 k بین چرخه اولیه ( که دمای آن 326 ° c است ) و آب مخزن تنظیم فشار ( با دمای تقریبی 347 °c ) را حفظ کند .
مخزن تنظیم فشار حدود 14 m ارتفاع دارد و ساختار آن مطابق شکل 6-15 است . دهانه خط ارتباطی آن به چرخه اولیه به فاز مایع آب داخل مخزن وارد می شود . المنت های حرارتی ، هر یک بار توان 8 k W در کف مخزن تعبیه شده اند ، که در صورت لزوم آب را گرم می کنند . با این کار فشار بخار در مخزن تنظیم فشار ، و در نتیجه فشار کل چرخه اولیه افزایش میابد . اگر لازم شود که فشار چرخه اولیه کاهش پیدا کند ، افشانکهای تعبیه شده در قسمت بالایی مخزن تنظیم فشار ، آب « سرد » را به فاز بخار می باشند و بخار را تقطیر می کنند . در نتیجه حجم بخار مخزن ، کاهش پیدا می کند و فشار چرخه اولیه پایین می آید .

Share