مسلمان

مسلمان

سمهودی می‌گوید: صحابه و دیگران خاک قبر پیامبر را برای تبرک برمی‌داشتند آنان از دیواری که روزنه‌ای به سوی قبر داشت خاک قبور را می‌گرفتند، عایشه آن‌ها را متفّرق کرد و آن روزنه را بست.
در توجیه این رفتار گفته شده است: عمل صحابه و دیگران موجب بدن‌نما شدن و خرابی قبر شریف شد.
5- درمان به وسیله خاک مدینه
بنا به روایاتی که رسیده مسلمانان از خاک مدینه تبرک می‌جستند. سمهودی می‌گوید: از کتاب ابن نجّار و الوفاء ابن جوزی این حدیث برای ما روایت شده است که: «غبار المدینه شفاء من الجذام»
مناوی در فیض القدیر می‌نویسد:
ابی سلمه می‌گوید: برای من حدیثی از پیامبر خدا نقل شد که آن حضرت فرمود: «غبار المدینه شفاء من الجذام» (غبار مدینه، بیماری جذام را فرو می‌نشاند.)
وی پس از نقل این حدیث می‌نویسد:
فردی بیماری جذام داشت، برای شفا از خاک مدینه استفاده کرد، ما دیدیم که بدن او با این بیماری آسیب زیادی دیده بود، روزی از خانه بیرون آمد و به طرف تپه‌ی شتی به نام کومه البیضا (در وادی بطحان در راه قبا) رفت و آن جا خود را به آن زمین سایید و از آن بیماری بهبود یافت.
گفتار ششم: استغاثه کردن
از موضوعاتی که در طول تاریخ در بین مسلمانان رایج بوده، موضوع استغاثه و درخواست حاجت بود. وهابی‌ها در این موضوع نیز دیدگاه جداگانه‌ای دارند که با نظر سایر مسلمانان مغایر است.
ابن تیمیه دراین باره می‌گوید:
اگر کسی به مرده‌ای که در برزخ به سر می‌برد بگوید: «مرا دریاب»، «یا کمک کن» یا «شفیع من باش» و یا «مرا در برابر دشمنم یاری کن» و نظیر این سخنان که انجام چنین کارهایی فقط در قدرت خداوند می‌باشد، مشرک است و این عمل از اقسام شرک می‌باشد.
وی در رساله‌ی «زیاره القبور و الاستنجاد بالمقبور» می‌نویسد:
کسی که نزد قبر پیامبر یا انسان صالحی آید و از وی کمک بطلبد؛ برای مثال از او درخواست کند که بیماریش را بهبود بخشد و… شرکی آشکار مرتکب شده که گوینده‌ی آن باید توبه کند، اگر توبه نکرد باید کشته شود!
محمد بن عبدالوهاب نیز می‌گوید: «خواندن و استغاثه به غیر خداوند، موجب خروج از دین و دخول در جرگه مشرکان و پرستش‌کنندگان بت‌ها می‌شود و مال و خون چنین شخصی مباح است مگر آن‌که توبه کند.»
وهابی‌ها طلب دعا ازمرده را جایز نمی‌دانند و دلیل آن آیه‌ی کریمه‌ی: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا»
«و این اعضای هفتگانه سجود از آن خداست، پس هیچ‌کس را با خدا نخوانید» می‌دانند.
استغاثه از دیدگاه فقیهان
1- قسطلانی (م 923 هـ.ق.) می‌گوید:

Share