مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

توصیه ی خط جهت نمایی که در ربع محافظه کاری ( ربع سمت چپ بالا) قرار گیرد به مدیران شرکت پرهیز از خطر پذیری است. این خط جهت نما به مدیران می گوید از توانمندی های فعلی شرکت بیشترین بهره را ببرد و دست به کار های جدید بزنند. راهبرد های محافظه کارانه عده عبارتند از رخنه یا نفوذ در بازار، توسعه ی بازار، تولید محصول جدید و متنوع سازی متمرکز. ممکن است خط جهت نما در پایین سمت چپ محور مختصات یا ربع تدافع قرار گیرد. در این صورت به شرکت مربوط توصیه می شود به تقویت ضعف های داخلی بپردازد یا از تهدید های محیطی بپرهیزد، راهبرد های تدافعی مانند تحدید فعالیت ها، تقلیل سرمایه، تبدیل به احسن، متنوع سازی متمرکز است. و در نهایت اگر خط جهت نما در ربع سمت چپ پایین مختصات اسپیس واقع شود رقابت مقرون به صلاح خواهد بود. راهبرد های رقابتی معمول عبارتند از توسعه ی عمودی به پس و به پیش و توسعه ی افقی، رخنه در بازار، تولید محصول جدید و در نهایت مشارکت.( همان ماخذ، 1384)
15.2 روش رقابت:
یکی از روش های جدید برنامه ریزی راهبردی روشی است که به وسیله ی مایکل پورتر، استاد دانشگاه هاروارد در اوایل دهه ی 1980 ابداع شد و تا اواخر آن دهه تکامل یافت. این روش برنامه ریزی به رقبای بالقوه و بالفعل سازمان یا به عبارت بهتر تولیدات آن ها توجه دارد. به همین جهت به روش رقابتی برای طراحی راهبرد معروف شده است. ( فتح الله، 1378)
به نظر پورتر عناصر عمده ای که سازمان را محصور ساخته و آن را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:
تهدید های ناشی از ورود رقبای جدید به بازار
قدرت فروشندگان مواد اولیه در تحمیل خواسته های خود به یک یا چند خریدار
توانایی خریداران محصولات در تحمیل اراده خود به فروشندگان
تهدید ناشی از ورود یا رونق یافتن محصولات جایگزین در بازار
تلاش های شرکت های رقیب در قلمرو صنعت برای پیشی گرفتن از یکدیگر ( پورتر، 1985)
پورتر معتقد است که ماهیت رقابت های درون یک صنعت را عناصر فوق تشکیل می دهد وچون طراحی راهبرد بدون توجه به رقابت مفهومی ندارد، هر راهبرد می باید در بطن خود چگونگی رویارویی با عناصر فوق را داشته باشد. پورتر با انتقاد به روش تجزیه و تحلیل بدره ( پورتفولیو) سازمانی به دلیل این که آن دوش سازمان را بیهوده به سوی متنوع ساختن محصولات خود سوق می دهد،خاطر نشان می سازد که چارچوبی که او عرضه داشته است می تواند به طراحی راهبرد های قابل اعتماد تر، کمک موثری کند. استفاده از روش رقابتی برای تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف درون سازمان و فرصت ها، تهدید ها و محدودیت های محصور کننده آن ایجاب می کند، عناصری که در خارج از سازمان آن را به مبارزه دعوت می کند، مشخص شوند. (رحمان سرشت، 1384)
در سال های اخیر با توسعه ی استفاده از تجارت الکترونیک پنج نیروی پورتر نمی توانسته است از پیامد های تجارت الکترونیک در امان بماند. ( حسینی، 1383)
پورتر با استفاده از چارچوب مذکور و بر اساس تحقیقات میدانی خود سه راهبرد عمومی را پیشنهاد می کند. این راهبرد ها می تواند مزیت های راهبردی لازم را در سازمان ها به وجود آورد. راهبرد های مذکور عبارتند از:
الف) متمایز سازی: متمایز سازی عبارت است از ایجاد یک ویژگی در یک محصول یا خدمت به طوری که به واسطه ی آن خصوصیت، آن کالا یا خدمت از کالاها و یا خدمات مشابه متمایز شود.منظور از ایجاد وجه تمایز در یک کالا یا خدمت این است که در متقاضیان آن کالاها و یا خدمات نوعی احساس وفاداری نسبت به تولید کنندگان وعدم تمایل نسبت به رقبا برانگیخته شود. متمایز سازی لزوما با کاهش هزینه تولید یا قیمت فروش ارتباطی ندارد و عمدتا به ویژگی ظاهری،کیفیت و کاربرد های کالا و خدمات مربوط است. ( علی احمدی، فتح الله، تاج الدین،1384)
ب) پیشگامی در کاهش هزینه ها: کاستن از هزینه های اصلی ( چگونگی خرید و فروش، عملیات بازارشناسی، تولید، بازاریابی، تبلیعات و خدمات پس از فروش) و عملیات پشتیبانی ( ایجاد بنیان های لازم، برنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی،اجاد فنون و روش های پیشرفته و بکارگیری سامانه های تدارکاتی خطا ناپذیر) به طوری که به کیفیت محصولات تولید شده لطمه ای وارد نشود، می تواند یک تولید کننده را در قیاس با تولید کنندگان دیگر در موقعیت بهتری قرار دهد. ( رحمان سرشت، 1384)
ج) تمرکز: تمرکز راهبردی است که اعمال دو راهبرد فوق را در یک قلمرو محدود تجویز می کند. بنابراین می توان از پیشگامی در کاهش هزینه ها در یک قلمرو محدود و نیز متمایز سازی در یک قلمرو خاص سخن گفت. ( خلیلی شورینی، 1379)
ارتقا عملکرد داخلی در چارچوب استراتژیک
سازمان در صورتی می تواند قابلیت رقابت پیدا کند که رضایت مشتریان و مراجعان خود را جلب نماید. در این راستا باید محصولاتی ( کالا و یا خدمات) هماهنگ با سلیقه ی آنان تولید نماید. تولید محصولات مشتری پسند به معنی تطبیق داده های برون دادی بنگاه، به تحقیقات بازاریابی، بازاریابی و فروش و یا به طور کلی فرآیند بازاریابی نیازمند است. می توان برای بررسی چگونگی ایجاد هماهنگی بیان محصولات بنگاه با نیاز های بازار و پرهیز از تحمیل هزینه های غیر لازم به مشتریان از چارچوبی که مایکل پورتر در مورد رشته یا زنجیره ارزش عرضه داشته است، استفاده کرد. ( استیسی، 1385)
می توان ارزشی را که بنگاه تجاری با تولید کالا یا خدمات خلق میکند، با مبلغی که مشتریان بدون هیچ اجبار و با کمال میل برای به دست آوردن آن کالا یا خدمات می پردازند،سنجید و برای آن که سازمان بتواند دارای مزیت رقابتی باشد، یا باید عملیات ارزش آفرین خود را به هزینه ایی که رقبای آن سازمان برای انجام همان عملیات متحمل می شوند، انجام دهد و یا آن ها را به گونه ای به سرانجام رساند که کالا یا خدمتی که عرضه می کند، نسبت به کالا یا خدمت رقبا دارای کیفیتی برتر و وجه تمایزی بارز باشد. ( الیاسی،1381)
نمایشگر 2.15 زنجیره ی ارزشی پورتر

Share