محصولات کشاورزی

محصولات کشاورزی

افزایش ارتفاع شاخ و برگ، تعداد پنجه ها و انشعابات گیاهان و درختان.
افزایش مقاومت گیاه در مقابل فساد و بیماری ها.
افزایش ضریب جذب گیاه
1-5-9: اثرات اکولوژیکی:
کاربرد زئولیت به خاک های کشاورزی باعث عدم آلودگی آبهای تحت الارضی بر اثر کودهای شیمیایی می‌گردد. همچنین عناصر سمی سنگین را به دام می اندازد. خصوصاً از رشد سموم بخصوص افلاتوکسین در خاک، ساقه و برگها و محصول بدست آمده جلوگیری می کند. نتیجهی این عملکرد نه تنها باعث تهیهی محصولات کشاورزی سالم تر و درنتیجه سلامت غذایی جامعه می شود بلکه کاهش حضور این سموم در برگ ها، ساقه ها و دانه ها و مصرف آنها توسط دام ها و همچنین افزودن زئولیت به غذای حیوانات باعث تولید پروتئین سالم تر می‌گردد که خود منجر به تغذیهی سالم جامعه می شود. کودهای همراه با زئولیت رطوبت کمتری دارند و اورهی آنها به سرعت در خاک جذب نمی شوند. زئولیت این اوره را به سرعت جذب و به نیتروژن قابل جذب تبدیل می نماید. لذا با استفاده از زئولیت می توان از کود طبیعی تازه و خیس بلافاصله بهره برداری کرد. به این ترتیب زئولیت نقش خود را در چرخه اکولوژیک و سلامت محیط زیست نیز نشان می دهد.
1-5-10: مصارف بهداشتی و زیست محیطی زئولیت:
زئولیت ها به دلیل توانایی جذب رطوبت فلزات سمی، گازهای مضر(نیتروژنه و سولفوره و …) و ترکیبات نامطلوب در تصفیه آبهای آشامیدنی، خاکهای آلوده و فاضلاب های شهری و صنعتی استفاده می شوند. این کانی ها در بستر حیوانات خانگی، اصطبل ها گاراژها و انبارهای نمور و تاریک، زیر فرش ها، داخل یخچال ها، کمدها و گنجه های لباس و کفش برای از بین بردن بوی بد و رطوبت و میکروب زدایی بکار می روند.
ساختمان زئولیت: زئولیت ها ترکیبات حفره دار و چارچوب های آلومینوسیلیکاتی (Alo4,Sio4)هستند که بر مبنی یک شبکهی سه بعدی از چهار ضلعی ها تشکیل شده اند. ساختمان حفره بوسیلهی حجره هایی به قطر تقریبی12 آنگستروم تشکیل شده است که از طریق کانال های به قطر 8 آنگستروم به هم مرتبط شده اند و با حلقه هایی از 12 پیوند چهار ضلعی ترکیب شده اند (Kaduk and Faber, 1995). اندازه، طول و پهنای حفره ها و کانال های به هم پیوسته، بستگی به مواد تشکیل دهندهی آن دارد. این کانال ها به یون ها و مولکول ها اجازه می دهد که به راحتی در داخل بافت زئولیت حرکت کرده و یا ساکن شوند. زئولیت ها در داخل خود فضا ها و حفره های خالی بزرگی دارند که شبیه به لانهی زنبور می باشد. در حضور آلومینیوم بار منفی حاصل می شود که با حضور کاتیون های بار مثبت موازنه می شود.
1-5-11: کلینوپتیلولیت:
کلینوپتیلولیت در اصل از نام یونانی به معنی سنگ تورب گرفته شده است. کلینوپتیلولیت یکی از مفید ترین زئولیت هاست که در غربال شیمیایی، افزودنیهای غذایی، به علاوه به عنوان جاذب بو و گاز کاربرد دارد. علت و مناسبت این چنین کاربردهایی به خاطر حفره ها و فضای های خالی بسیار زیاد، مقاومت زیاد در دماهای خیلی بالا و ساختمان شیمیایی و طبیعی آن است. کلینوپتیلولیت می تواند به آسانی آمونیاک و دیگر گازهای سمی از هوا و آب جذب کند، بنابراین می تواند در فیلتر ها و همچنین جذب بو ها و بهداشت مفید باشد. خصوصیاتی چون سطح جذب بالا، ظرفیت تبادل کاتیونی، کاتالیزور، آبگیری و خاصیّت شکل پذیری آسان، کلینوپتیلولیت را برای تولیدات گیاهی مهم جلوه می کند، کلینوپتیلولیت به صورت خالص و یا ترکیب آن به خاک اضافه می شود و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را اصلاح و بهبود می بخشد ( Anonymous, 2004).

1-5-12: تولید زئولیت در جهان:
اگر چه تصور دقیقی از مقدار کلی زئولیت ها در جهان وجود ندارد ولی واضح است که در تمام قاره ها با ذخایر وانواع مختلفی وجود دارد. بر طبق گزارشات سال 2001 کل مصرف زئولیت ها 5/3 میلیون تن برآورد شده است که 18 درصد آن از منابع طبیعی و باقیمانده از زئولیت های سنتزی مثل A, X, Y, ZMS-5 بدست آمده است. عموماً کلینوپتیلولیت و شابازیت بیشترین مصرف را داشته اند. استفاده از زئولیت های طبیعی به طور مداوم از سال های پیش افزایش یافته است. کشور هایی مثل: کوبا، ایالات متحده آمریکا، روسیه، ژاپن، ایتالیا، آفریقای جنوبی، مجارستان و بلغارستان ذخایر و پتانسیل قابل توجهی از این مواد را دارند (Anonymous, 2004). همچنین ترکیه ذخایر قابل توجهی از منابع زئولیت دارا می باشد که به طور تقریب مرکب از 50 میلیون سنگ معدن کلینوپتیلولیت است. در سال 2002 تولیدات زئولیت این کشور 25000 تن بود که 80 درصد آن مصرف داخلی و بقیه به آمریکا، فرانسه، ایتالیا، اسرائیل و انگلستان صادر شد. بر طبق گزارش ادارهی کل اکتشاف و تحقیقات معدن ترکیه، ذخایر کلینوپتیلولیت در منطقه (Maisa – GorD) 2 بیلیون تن برآورد می شود (Anonymous, 2004). زئولیت های طبیعی می تواند : Ar, O2, N2, H2O, He, H2, Kr, Xe, CH3OH, CO, CO2, H2S, SO2, NH3, HCHO و بسیاری از دیگر گاز ها را جذب و جمع آوری کرده و یا بو ها را کنترل نماید. در اثر استفاده از زئولیت ها در انبار و ساختمان های متمرکز دامپروری بطور قابل توجهی از حجم گازهای نا مطلوب و مضر آمونیاک و سولفید هیدروژن (H2S) کاسته می شود. کاتیون NH4+جذب شده در زئولیت به کود طبیعی غنی شده ای تبدیل می شود که به آرامی کود آن آزاد می شود. خاصیت بالای جذب آمونیاک زئولیت، راه طبیعی مؤثری برای کنترل گاز آمونیاک در مزارع پرورش ماهی در سطح وسیعی شده است.
زئولیت را می توان در سیستم فیلتراسیون استخر پرورش ماهی استفاده کرد و یا آنرا در سطح آب پخش کرد و در نهایت آب را برای زندگی ماهیان بی ضرر کرد (Anonymous, 2004). به علت تخلخل بالا در ساختمان کریستالی، زئولیت می تواند 60درصد وزن خود را آب جذب کند. مولکول های آب در حفره های زئولیت می تواند به آسانی تبخیر و باز جذب شود، بدون اینکه صدمه ای به ساختمان آن وارد شود (Kocakusak, 2001). زئولیت با بار منفی یک تلهی خوبی برای کاتیون هایی همچون: سدیم، باریم، پتاسیم، کلسیم و گروه های با بار مثبت مثل آب و آمونیاک فراهم می کند. همچنین یون های کربنات و نیترات به وسیلهی بار منفی زئولیت ها جذب می شوند. بنابر این فلزات قلیایی و قلیایی خاکی و آب هم به همین طریق جذب زئولیت ها می شوند (Mumpton,1999). کاتیون های جذب شده نسبتأ متحرک هستند که این به علت جذب ضعیف شان می باشد و می توانند در داخل زئولیت جابجا شوند. قدرت تبادل یونی، زئولیت ها را به تبادل کنندهی خوبی تبدیل کرده است. زئولیت ها بطور موفق در کشت محصولات متنوعی شامل غلات و حبوبات (دانه ها)، سبزیجات، انگور و دیگر میوه ها مورد استفاده قرار گرفته است (Anonymous, 2004). با استفاده از زئولیت ها آبشویی وتلفات عناصر غذایی کاهش یافته و در نتیجه رشد گیاه افزایش می یابد (Anonymous, 2004). از جمله راه کارهای جدیدی که برای افزایش تاثیرگذاری و جلوگیری از هدر روی کودهای شیمیایی به ویژه نیتروژن مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از ترکیبات طبیعی چون کانی های زئولیت در مزارع کشاورزی می باشد. استفاده از این ترکیبات در اراضی کشاورزی به دلیل افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و تمایل زیاد آنها برای جذب و نگهداری آمونیوم، می تواند نقش مؤثری در کاهش شستشوی عناصر غذائی خاک به ویژه نیتروژن داشته باشند (Shaw and Andrews, 2001). زئولیت کلینوپتیلولیت به وسیلهی قابلیت تبادل کاتیونی مناسب و از طرفی جذب انتخابی یون آمونیم، باعث قرار گیری این یون در حفرات زئولیت و کانال های زئولیت می شود کانال ها و حفرات زئولیت به اندازه کافی برای قرار گیری یون آمونیم باز می باشد ولی اندازهی این حفرات و کانال ها به گونه ای است که مانع از ورود باکتری های نیتریفیکاسیون کننده به داخل ساختمان زئولیت می شود بنابراین در حضور زئولیت کلینوپتیلولیت در خاک نرخ تبدیل آمونیم به نیترات کاهش پیدا می کند و این موجب کاهش در شستشوی نیتروژن می گردد (Mumpton, 1999).
با توجه به ویژگی های منحصر به فرد زئولیت ها از قبیل قابلیت تبادل کاتیونی بالا ( 200 تا 300 میلی اکی والان در 100 گرم )، جذب انتخابی کاتیون های مفید مانند آمونیم و آزاد سازی کنترل شدهی آنها (Mumpton, 1999)، ثبات چارچوب ساختمانی بر خلاف کانیهای معمول رسی در درازمدت (Shaw and Andrews, 2001) وفور قابل توجه زئولیت های طبیعی در کشور (Kazemian, 2000; Mumpton, 1999) استخراج آسان و سرانجام قیمت اقتصادی مناسب، بکار گیری این ترکیبات همراه با کود های شیمیایی می تواند تأثیر این کود ها را بیشتر کرده باعث مصرف بهینهی این دسته از نهاده ها شوند.
1-6: سالیسیلیک اسید (یک شبهه هورمون گیاهی):
سالیسیلیک اسید (SA) یک ترکیب فنلی طبیعی و از تنظیم کننده های درون زای رشد است که در بیش تر گیاهان حضور دارد. در سال های اخیر شواهد زیادی به دست آمده که نشان می دهند که غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید و مدت زمان تأثیرگذاری آن کنش و واکنش های متعددی را در گیاه سبب می شود. لذا اخیراً پیشنهاد شده است که سالیسیلیک اسید به عنوان نوع جدیدی از هورمون های گیاهی و تنظیم کننده های رشد در نظر گرفته شود. بیشترین میزان سالیسیلیک اسید در گل آذین گیاهان ترموژن (گرمازا) و در گیاهان آلوده شده با پاتوژن های نکروز کننده یافت شده است.
سالیسیلیک اسید (SA) با نام شیمیائی 2- هیدروکسی بنزوئیک اسید، پودری کریستالی، سفید و نرم است که اگرچه در آب به سختی حل می شود، اما در الکل و اتر به طور کامل محلول است. سالیسیلیک اسید یکی از ترکیبات فنلی است که یک حلقه ی آروماتیک با یک گروه هیدروکسیل دارد و مشتقاتی از آن در گیاهان پیدا شده است. فرمول بسته ی سالیسیلیک اسید C7G6O3 است. وزن مولکولی آن حدود 1/138، نقطه ی ذوب آن 159-157 درجه ی سانتیگراد و نقطه ی جوش آن 211 درجه ی سانتی گراد است. مسیر بیوسنتز سالیسیلیک اسید در سیب زمینی (Solanum tuberosum) مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات نشان داده اند که سالیسیلیک اسید از فنیل آلانین سنتز می شود و سینامیک اسید (CA) و بنزوئیک اسید (BA) هر دو واسطه های مسیر بیوسنتز آن هستند (Jean and Buchala ., 1998).
1-6-1: تاریخچه ی شناخت سالیسیلیک اسید (SA):
گیاهان یکی از منابع مهم داروهای طبیعی هستند. استفاده از گیاهان و عصاره های گیاهی برای التیام دردها از زمان های دور صورت می گرفته و در تاریخ ثبت می شده است. امروزه از داروهای مشتق شده از گیاهان به میزان وسیعی استفاده می شود. استفاده از برگ ها و پوست درخت بید برای التیام دردها در چهار قرن قبل از میلاد برای افراد مسن به کار می رفته است. بقراط آن را برای کم کردن دردهای زایمان تجویز می کرد. باید متذکر شد که سالیسیلیک اسید اولین بار توسط ایرانیان شناخته شده است. پزشکان سنتی ایران مبتلایان به حصبه را روی برگ های بید می خوابانیدند تا تب آنها پائین بیاید. عرق بید که مانند گلاب از تقطیر جوشانده ی برگ بید به دست می آید، سردرد و تب را کاهش می دهد. از جوشانده ی برگ بید برای از بین بردن چرک و ضد عفونی کردن استفاده می شده است. ماده ی فعال درخت بید که برای مداوای دردها استفاده می شد، به صورت یک راز باقی مانده بود و استفاده از پوست درخت بید تا سال 1828 شناخته نشده بود، تا این که یوهان بوخنر در مونیخ روی آن کار کرد و با موفقیت مقداری از سالیسین و گلوکوزید سالیسیل الکل را که سالیسیلات غالب در پوست درخت بود، جدا کرد. بعد از آن سالیسیلات ها شامل سالیسیلیک اسید، متیل سالیسیلیک اسید، سالیسین (الکل سالیسیلیک اسید) و گلوکوزیدهایشان از عصاره های مختلف گیاهی از جمله بید استخراج شدند و سالیسیلیک اسید به طور شیمیایی سنتز شد.
اصطلاح سالیسیلیک اسید از واژه ی لاتینی Salix – نام درخت بید – گرفته شده است. اولین تولید مشترک آن در آلمان در سال 1874 شروع شد. پس از آن استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین) که خصوصیات دارویی مشابهی با سالیسیلیک اسید دارد، ولی حساسیت گوارشی کم تر ایجاد می کند، جانشین سالیسیلیک اسید شد. آسپرین، نام تجارتی استیل سالیسیلیک اسید، را کمپانی بایر در سال 1898 به کار برد و از آن پس آسپرین به یکی از پرفروش ترین داروها تبدیل شد. علی رغم تاریخچه ی طولانی شناخت سالیسیلیک اسید شیوه ی عمل آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است (Raskin, 1992).

Share