محدوده جغرافیایی

محدوده جغرافیایی

جدای از بزرگی یا کوچکی، تمام شبکه ها از قطعات اساسی زیر تشکیل می شوند: الف- رایانه های کلاینت (میهمان/ سرویس گیرنده) ب-رایانه های سرور (میزبان/سرویس دهنده) ج-کارت های رابط شبکه ها د-کابل ذ- سویچ ها (هاتزو، 1385: 4).
ر-نرم افزار شبکه نرم افزار چیزی جز سیستم های عملیاتی روی سرویس دهندگان و ایستگاههای کاری نیست ( پتیس پیتر کو،30:13879).
ز-سایر امکانات مورد استفاده در شبکه مانند: چاپگر، هارد دیسک و ادوات سخت افزاری شبیه: هاب، مسیریاب یاروتر، دروازه ها (گیت وی)، تکرار کننده، پل، سوئیچ، مودم، کـارت شـبکه و غیره می باشند.
س-شبکه های بدون سیم: در شبکه بدون سیم، فرستنده/گیرنده های رادیویی جای کابل را می گیرند. مزیت عمده شبکه بندی بدون سیم، قابلیت انعطاف آن است و عدم نیاز به کابل کشی در دیوار ها و سقف و کف است، ایراد شبکه های بی سیم امنیت کمتر آن نسبت به شبکه سیمی است (منصوری، 1388: 56).
WLaNها ( یا LANهای) بیسیم) از امواج الکترومغناطیسی (رادیویی یا مادون قرمز) جهت انتقال اطلاعات از یک نقطه به یک نقطه دیگر استفاده می کنند. (داوری دولت آبادی،87:1390).
2-4-4-4-3) انواع شبکه ها:
معمولاً شبکه ها را بر اساس اندازه جغرافیایی تحت پوشش (فوااصل تحت پوشش) و الزامات اطلاعاتی سازمان طراحی و طبقه بندی می می شوند (لاودن،جی.پی و کنث.سی, 523:1388).
1- محدوده جغرافیایی ( فواصل تحت پوشش):
الف- شبکه های محلی ب-شبکه گسترده ج-یک شبکه شهری (هاتزو، 1385: 8-9).
2- توپولوژی شبکه (بر مبنای الزامات اطلاعاتی سازمان)
عبارت توپولوژی یا همبندی شبکه به شکل و چگونگی اتصال رایانه ها و سایر اجزای شبکه به یکدیگر اختصاص دارد. چندین نوع مختلف از توپولوژی های شبکه وجود دارند:
الف- توپولوژی گذرگاهی یا خطی ب-توپولوژی ستاره ای ج-توپولوژی حلقوی د-توپولوژی توری (هاتزو، 1385: 9- 12).
2-4-4-4-4)معماری شبکه های آینده و سرویس های آنها:
معرفی برنامه های کاربردی و سرویس های جدید یک فاکتور مهم در سیر تکاملی شبکه هاست معمولا بسیاری از برنامه های کاربردی و سرویس های شبکه با گذشت زمان در لایه های بالای سرویس های شبکه قرار می گیرند. انتقال فکس، مستندها و ارتباطات داده با استفاده از مودم ها دو مثال از سرویس هایی هستند که در بالای سرویس پایه ای انتقال قرار می گیرند.
اینترنت، معماری شبکه های داده ای را پشتیبانی می کند. که سرویس های انتقال بسته ساده اما پرقدرتی را ارائه می نمایند. این سرویس های پایه ای به کامپیوتر ها اجازه می دهند تاپیام هارا مبادله نموده و برنامه های کاربردی را قادر می سازد تا بتوانند از طریق انتقال پیام ها مابین کامپیوتر ها پیاده سازی شوند
برنامه های کاربردی و سرویس های چند رسانه ای همانند کاربرد

Share