سبز اندیشان امروز

مجمع عمومی فوق العاده

1-تاریخچه بانک ملت :بانک ملت به موجب ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب اسلامی و به استناد مصوبه مورخ 29 آذر ماه سال مذکور از ادغام 10 بانک با سرمایه اولیه 5/ 33 میلیارد ریال تشکیل گردیده است.
سرمایه بانک به موجب ماده 6 اساسنامه از5/ 33 میلیارد ریال سرمایه اولیه به 13 هزار و100 میلیارد ریال افزایش یافته که 5/ 571 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ی ثابت در سال 71،مبلغ 634 میلیارد ریال به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شماره 396 مورخ 20 /12/ 1379 مجمع عمومی بانک ها از محل اوراق مشارکت ویژه موضوع ((ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه))، مبلغ 244 /1 میلیارد ریال مطابق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شماره 470 مورخ 22 /12/ 1383 از محل اندوخته تسعیر ارز و مبلغ 10 هزار و 637 میلیارد ریال به موجب ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه از محل تجدیدارزیابی دارایی های ثابت درسال83 می باشد. به استنادمجمع عمومی فوق العاده بانک ها 17 /01/ 87 و نامه دفتر حقوقی بانک به شماره 30446 مورخ 12/09/ 87 و تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 68985/ ت مورخ 02 /05/ 86 نوع شخصیت حقوقی بانک ملت به سهامی عام تبدیل شد و به عنوان اولین بانک دولتی و چهارصد و چهل و هشتمین شرکت پذیرفته شده در تاریخ 22 بهمن سال 87 در تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در بخش بانک ها،موسسات اعتباری و سایر نهادها ی پولی درج و در 30 بهمن سال 87 معادل 5 درصد سهام آن جهت کشف قیمت در بورس عرضه شد.
تاکنون 80 درصد سهام این بانک در قالب رد دیون، سهام عدالت، سهام ترجیحی و عرضه بلوکی واگذار گردیده ، بانک ملت، نخستین بانک دولتی است که براساس قانون اصل 44 واگذار شده است.

شکل-2-1- تاریخچه بانک ملت
واگذاری سهام بانک ها به عنوان بخشی اساسی از اجرای برنامه های اصل 44 و انقلابی اقتصادی در ایران مطرح است،که در این راستا سهام بانک ها به بخش خصوصی واگذار گردید.وشفاف سازی کامل اطلاعات بانک ملت سبب شد تا این بانک به عنوان نخستین بانک دولتی سهام خود را در بورس واگذار کند.عملکرد بانک ملت در یکسال گذشته نشان می دهد که مسئله خصوصی سازی اثرات قابل توجهی بر کارکرد بانک ملت داشته است،به نحوی که در این مدت نسبت به سال گذشته منابع بانک بیش از 23 درصد و منابع ارزی بیش از 78 درصد افزایش یافته است.
در جریان خصوصی سازی شرایط بانک بهبود یافته و این بهبود سبب افزایش در آمد برای سازمان و در نهایت سهامداران شده است. بانک ملت در حال حاضر با سرمایه 33100 میلیارد ریال یکی از بزرگ ترین بانک‌های کشور است که درچارچوب دولت جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
2-شبکه بین المللی بانک:
بانک ملت در حال حاضر دارای 4 شعبه در کشورهای ترکیه(استانبول،ازمیر،آنکارا)و کره جنوبی(سئول)و نیز دو بانک تابع((ملت بانک)) در جمهوری ارمنستان و ((بانک بین المللی پرشیا لندن))
می باشد،مضافااینکه 30/26 درصد از سهام بانک تجارتی ایران و اروپا واقع در شهر هامبورگ متعلق به بانک ملت است.
3-چشم‌انداز ، اهداف و ماموریت های بانک ملت:
معمولاً چشم انداز، اهداف و ماموریتها دورنمای آرمانی سازمان را مشخص می کند و در پاسخ به این سئوال که « جایگاه آینده سازمان کجاست» بیان می گردد که شروع استراتژی با چشم انداز است چشم انداز هنر دیدن نادیدنی هاست و به آینده نظر دارد و آینده مال کسی است که آن را ساخته است. بعضی از سازمانها اول وضع موجود را نگاه میکنند بعد آینده را طراحی می کنند و سپس به تحلیل شکافهای موجود میپردازند. آنها اصالت را به وضع موجود داده و تاثیر گذشته بر آینده را تحلیل میکنند. اما سازمانهای دیگر هستند که اول وضع آینده را طراحی می کنند و بعد وضع فعلی را بررسی می کنند و سپس تحلیل شکاف می کنند اینگونه سازمانها اصالت را به وضع آینده می دهند که به دنبال آن وضع موجود را عوض می کنند که به آن تغییر تحول آفرین گفته می شود . حیطه بحث مدیریت استراتژی رهبری تحول آفرین است و چشم انداز دیدگاهی است که نسبت به آینده سازمان وجود دارد .
در راستای رسیدن به چشم انداز 4 پارامتر مهم مطرح است :
ایجاد چشم انداز.
تبیین چشم انداز.
الگو سازی چشم انداز .
ضمانت اجرا و ایجاد تعهد نسبت به چشم انداز .
با عنایت به موارد مطرح شده فوق مهمترین اهداف ، ماموریتها و چشم انداز بانک ملت بشرح ذیل می باشد :
اجرای طرح بزرگ بانکداری جامع شامل 4 بخش :

                                                    .