سبز اندیشان امروز

متن کامل پایان نامه شرکت تأمین سرمایه

گذاری خود اقدام به تجهیز منابع مالی در حد مقرر در جهت سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سایر دارایی های مجاز می نماید و سود و زیان ناشی از این سرمایه گذاری را صرف افزایش یا کاهش ارزش واحدهای سرمایه گذاری خود می کند. صدور و ابطال این واحدهای سرمایه گذاری نیزحسب درخواست سرمایه گذار بر اساس ارزش خالص دارایی صندوق صورت می گیرد.
مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری
نهادهای سرمایه گذاری دیگر بازار سرمایه به عنوان نهادهای مالی با کارکرد مشابه صندوق های سرمایه گذاری، محسوب می شوند که علاوه بر سرمایه گذاری در اوراق بهادار فعالیت‌های دیگری نظیر عرضه اولیه اوراق و تضمین فروش آن‌ها، مدیریت پرتفوی،. .. در بازار را انجام می‌دهند. بند 21 ماده 1 قانون بازار و همچنین ماده 4 آیین نامه اجرایی آن، بدون آن که از نهادهای مالی و یا سرمایه گذاری تعریفی ارائه دهد. صرفاً به ذکر مصادیقی از این نهادها بعنوان نهاد مالی بسنده کرده است که از آن جمله می توان به کارگزاران،کارگزار/معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، موسسات رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های پذیرش اطلاعات مالی، شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های بازنشستگی، شرکت های هلدینگ و سبدگردانی اشاره کرد. نهادهای مالی در واقع واسطه مالی میان ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران همچنین بین عرضه کنندگان و مشتریان کالا در بورس کالا هستند که وظیفه تسهیل فرایند فی ما بین را بر عهده دارند.
در خصوص چگونگی اداره و فعالیت نهادهای سرمایه گذاری بجز صندوق های سرمایه گذاری در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی تعیین تکلیف نگردیده است هر چند به استناد اساسنامه های آنها که برابر بند 7 ماده 7 و ماده 29 قانون بازار باید به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار برسد می توان به تعریف و تبیین کارکردهایشان پرداخت.
گفتار اول) شرکت‌ تأمین سرمایه (بانک‌های سرمایه‌گذاری)
یکی از نهادهای مالی که در فرآیند تامین منابع مالی ، شرکت های تأمین سرمایه است. این نهاد مالی به فعالیتهای مربوط به ساماندهی، پذیره نویسی، توزیع اوراق بدهی و مالکانه جدید الانتشار برای ناشران شرکتی و دولتی می پردازد. کارکردهای اصلی یک شرکت تأمین سرمایه با مشتریان خود با انجام یک مشاوره آغاز می شود. شرکت تأمین سرمایه، در ارائه مشاوره به یک شرکت و یا یک مشتری دولتی، ابتدا مشتری خود را از لحاظ نیازهای تأمین مالی مورد ارزیابی قرار داده، سپس مزایا و معایب روش های مختلف تأمین مالی را برای مشتری خود تشریح می کند و برای تأمین مالی مشتری خود ساختار و روشی را ارائه می کند که بیش ترین مطابقت و سازگاری با نیازهای مالی وی و شرایط محیطی داشته باشد. زمانی که خط مشی تأمین مالی اتخاذ شد، شرکت تأمین سرمایه می تواند نقش اجرایی خود را ایفا کند. این نهادها با آشنایی کامل از مراحل انتشار اوراق بهادار، قادر به انجام فعالیت های قانونی در ارتباط با انتشار اوراق بهادار و دریافت مجوزهای لازم هستند. از جمله فعالیت هایی که یک شرکت تأمین سرمایه در قالب کارکردهای اجرایی خود می تواند انجام دهد، تکمیل اسناد قانونی مورد نیاز برای تشکیل پرونده نزد مرجع ناظر بازار سرمایه است. بر اساس قانون اوراق بهادار ایالات متحده، ناشرانی که اقدام به عرضه عمومی اوراق بهادار می کنند، ملزم هستند تا به منظور ثبت اوراق بهادار خود نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار،« بیانیه ثبت» را به همراه « اعلامیه پذیره نویسی» به این کمیسیون ارائه کنند. ناشران اوراق بهادار در کشورمان نیز، به موجب قانون بازار اوراق بهادار، ملزم به ارائه اسناد یاد شده به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. از آن جا که شرکت های تأمین سرمایه از متخصصانی تشکیل یافته که به فرآیند و مقررات مرتبط با انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار اشراف دارند، ناشران اوراق بهادار می توانند از خدمات این نهادها استفاده کنند. به عنوان مثال عرضه های خصوصی و عرضه های کوچک از تشکیل پرونده نزد مرجع ناظر بازار سرمایه معاف هستند. قانون بازار اوراق بهادار نیز این گونه عرضه ها را از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف کرده است. شرکت ها از شرکت های تأمین سرمایه انتظار دارند تا با توجه به آگاهی آنها در این زمینه ها، فرآیند پذیره نویسی و مقدمات لازم را برای آنها تسهیل کنند. فرآیند فروش اولیه اوراق بهادار بعنوان پذیره نویسی که می تواند به صورت عرضه عمومی و یا عرضه خصوصی صورت گیرد.از کارکردهای دیگر تامین سرمایه هاست. در عرضه خصوصی، شرکت تأمین سرمایه به عنوان عامل عرضه خصوصی عمل می کند.در این راستا، شرکت تأمین سرمایه اوراق را به تعداد اندکی از سرمایه گذاران نهادی نظیر شرکت های بیمه عمر عرضه می کند. در عرضه عمومی ممکن است اوراق بر اساس نهایت تلاش یا تعهد پذیره نویسی توسط شرکت تأمین سرمایه به عموم عرضه شوند. در پذیره نویسی بر اساس نهایت تلاش، شرکت تأمین سرمایه به عنوان عامل بوده و در ازای آن، مبلغی را مبتنی بر موفقیت شان در عرضه اوراق از ناشر دریافت می کند. در روش تعهد پذیره نویسی،شرکت تأمین سرمایه به عنوان مالک عمل کرده و اوراق را در یک قیمت مشخص از ناشر آن خریداری کرده و به دنبال عرضه آن ها به سهام دار عمومی در یک قیمت نسبتاً بالاتر هستند. در نهایت علاوه بر عملیات بانک داری سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار شرکتی، ممکن است یک بانک سرمایه گذاری به عنوان پذیره نویس اوراق بهاداردولتی، شهرداری ها و اوراق با پشتوانه وام های رهنی نیز عمل کند. شرکت های تأمین سرمایه اغلب به عنوان مشاور در ادغام شرکتها نیز عمل می کنند کمک به شرکت در پیدا کردن طرف مقابل ادغام، ارزش یابی دارایی های شرکت هدف،پیشنهاد قیود مربوط به توافق ادغام از اقداماتی است که در این راستا انجام می دهند. از فعالیت های دیگر شرکت های تأمین سرمایه بازار گردانی و مبادله اوراق بهادار و تلاش در جهت تثبیت قیمت است. از آن جا که قیمت های تعیین شده در عرضه های اولیه عموماً قیمت های محک خورده ای نیستند، به موجب توافق صورت گرفته بین شرکت تأمین سرمایه و ناشر، شرکت تأمین سرمایه ملزم خواهد بود تا برای تثبیت قیمت سهم تا زمان رسیدن قیمت سهام به تعادل نسبی،وظیفه حمایت قیمتی را نیز انجام دهد. به این ترتیب نوعی اطمینان بخشی به مشارکت کنندگان در عرضه اولیه صورت می گیرد.(عیوضلو،1368: 10)
از این رو بند 18 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، شرکت تأمین سرمایه را شرکتی می داند که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامۀ سرمایه گذاران فعالیت می کند و می تواند فعالیت های کارگزاری، معامله گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.
موضوع فعالیت اصلی شرکت های تأمین سرمایه (مطابق اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار) عبارت است از:

1- پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
2- تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مدت پذیره نویسی به فروش نرسد.
3- تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه
و همچنین موضوع فعالیت فرعی شرکت های تأمین سرمایه شامل موارد ذیل می باشد:
1- ارایه مشاوره در زمینه های روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی، فرآیند ثبت و واگذاری اوراق بهادار، ادغام تملک، تجدید ساختار سازمانی، مدیریت ریسک و. .. (11مورد)
2- بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار
3- انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضۀ آن
4- ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت ها
5- ارایه خدمات مدیریت دارایی ها
6- ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری و ادارۀ صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها
7- کارگزاری، کارگزاری معامله گری، سبد گردانی و بازارگردانی
8- سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر
9- جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار
10- کمک به شرکت ها در تأمین منابع مالی و اعتباری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

11- کمک به شرکت ها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانت نامه
بصورت اجمالی و برای درک بهتر این نهاد بازار سرمایه می توان فعالیت های اساسی شرکت های تأمین سرمایه را تعهد پذیره نویسی و ایفای نقش اساسی در بازار اولیه، مشاوره در مورد ادغام و تملک، تأمین مالی شرکت های مخاطره آمیز، خدمات مربوط به اوراق بهادار( بازارسازی , کارگزاری, معامله گری,مشاوره سرمایه گذاری) و ابداع و نوآوری های مالی و مهندسی مالی و مدیریت ریسک عنوان نمود.
گفتار دوم) شرکت‌ سرمایه‌‌گذاری
شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله واسطه‌های مالی هستند که فلسفه اصلی تأسیس آنها، جمع آوری پس اندازهای کوچک و سرمایه گذاری آن در مجموعه متنوعی از اوراق بهادار است کارکرد اصلی آن‌ها مدیریت تخصصی سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار است و بعنوان یک واسطه مالی در کلیه ی بورس های پیشرفته دنیا جهت ایجاد تعادل و نظم در بازار اوراق بهادار با هدف افزایش کارایی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه از آنها استفاده می شود اگر چه انواع متعددی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با کارکردهای مختلف وجود دارند، اما شرکت‌های فعال در بورس‌های اوراق بهادار به‌طور معمول با هدف مدیریت سبد سهام وارد بورس می‌شوند. این شرکت‌ها عموماً با فروش سهام خود به عموم، وجوه به دست آمده را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به نمایندگی از دارندگان اوراق به اداره آن می‌پردازند. چون سرمایه گذاران یا وجه نقد کافی برای خرید انواع اوراق بهادار ندارند یا اطلاعات کافی درباره تشکیل پرتفوی مناسب ندارند بنابراین جهت حل مشکلات مزبور و رونق سرمایه گذاری و تحرک بازار، نیاز به واسطه هایی همچون شرکتهای سرمایه گذاری احساس می گردد. شرکتهای سرمایه گذاری با فروش سهام خود به مردم، وجوه حاصله را در مجموعه ای از اوراق بهادار شرکتهای دیگر سرمایه گذاری کرده و به سرمایه گذاران کوچک این امکان را می دهند تا با سرمایه اندک در پرتفوی بزرگی مشارکت کرده و از مزایای این شرکتها همچون دسترسی به مدیران حرفه ای، وکلای متبحر، مشاوران حقوقی ، سیستم های اطلاعاتی اثر بخش ، تحلیل گران مالی، متخصصین مالی، قراردادهای استاندارد و. .. این شرکتها استفاده کنند. به جهت استفاده شرکتهای سرمایه گذاری از مشاورین حرفه ای و متخصصین مالی، پرتفوی انتخابی آنها با در نظر گرفتن ملاحظات مالی و اقتصادی انجام می شود آنها همچنین قادرند بر یک سرمایه گذاری مدیریت کرده، سودها را دوباره سرمایه گذاری کنند، دارایی ها را تغییر داده، پرتفوی سرمایه گذاری را متنوع ساخته، از صرفه جویی های اقتصادی ناشی از مقیاس نیز استفاده کنند. (مهدوی و بهمنش، 1386: 26) این شرکت ها در قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران فاقد تعریف مشخصی هستند اما در قالب شرکت سهامی عام یا خاص تشکیل می شوند و برابر اساسنامه مصوب سازمان نباید در مقام سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای حق رأی کنترل ناشر اوراق بهادار را بعهده بگیرند یا نفوذ قابل ملاحظه ای داشته باشند. بدین معنی که از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیأت مدیره در تصمیم گیری آن ناشر تأثیر گذار باشند. بدیهی است که این شرکتها حق سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار، مسکوکات،پروژه های عمرانی. .. را نیز دارند. (بند3و6نمونه اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری).
لازم به ذکر است مطابق با “دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان”،مصوب 21/8/1390 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، الزامات خاصی برای شرکت های سرمایه گذاری در ایران در نظرگرفته شده است که در ادامه ضمن تاکید بر آن با شرکت های هلدینگ مقایسه و توضیح داده خواهد شد.

گفتار سوم) شرکت هلدینگ
اصطلاح شرکت هلدینگ بصورت متداول برای توضیح دبرخی ساختارهای صنعتی که بصورت متمرکز اداره کمی شوند به می رود. این اصطلاح در دهه 1930 برای اولین بار در آمریکا، مطرح شد و تعریفی به شرح ذیل برای آن پیشنهاد شد؛ یک شرکتی که با اهداف کنترل و مدیریت شرکتهای دیگر اقدام به خرید بخش اصلی سهام دارای حق رای آنها می کند و بدین ترتیب اداره ونظارت برآنها را بعنوان زیرمجموعه خود بعهده می گیرد.) William and al,1933: 322 )بطور کلی دو نوع از شرکت های هلدینگ وجود دارد. در هلدینگ نوع اول،شرکت مزبور سود خود را تنها از سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتهایی که سهام آنها را خریداری نموده است، بدست می آورد که به آنها “شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری.” می گویند. درنوع دوم، که ممکن است علاوه بر سود سهام شرکتهای تابعه از محل سود حاصل از معاملات با شرکت های زیرمجموعه خود و یا صرفا از این محل منتفع می شود به”شرکت هلدینگ مدیریت” شناخته می شوند.این شرکتهای نوع دوم درآمریکا بیشترتحت شمول “قانون مربوط به فعالیتهای عام المنفعه با ساختار شرکتهای هلدینگ” اداره می شوند.
مهم ترین مزایایی که در تاسیس هلدینگ ها برشمرده اند ناظر به مدیریت متمرکزی است که در شرکتهای مشابه موجب افزایش برآیند وکاهش هزینه ها می گردد. همچنین علاوه بر مزیت نسبی تیم متخصص مدیریتی، گروه مشاوران حقوقی ومالیاتی واحد موجب افزایش کارایی و تعدیل هزینه ها را فراهم می کند. همچنان که هزینه های تامین مالی نیز در تعامل اعضای هلدینگ با این شرکت مادر ، کاهش چشمگیری می یابد وریسک سهام شرکتهای تابعه نیز بواسطه حمایتهای هلدینگ همواره کمترخواهد شد. امکان همگرایی شرکتهای تابعه مشابه در زیر مجموعه هلدینگ موجب مدیریت بازار محصولات آنها از سوی هلدینگ گردیده و سودآوری بلندمدتشان را نیز تضمین می کند. بطور کلی هلدینگ ها با انسجام و استحکام بخشیدن به مجموعه شرکتهای خرد تابعه خود، نوعی نظارت وهدایت تخصص نیز بر فرایند سرمایه گذاری آنها نیز اعمال می کنند که موجب افزایش کارامدی آنها می گردد.
این اصطلاح برابر بند 22 ماده 1 قانون بازار، شرکت های هلدینگ یا (مادر)شرکتهایی هستند که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آن قدر حق رأی کسب می کنند که برای کنترل عملیات شرکت با هیأت مدیره را انتخاب کنند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره موثر می باشند. شرکت هلدینگ در قالب شرکت سهامی خاص یا عام تأسیس می شود و موضوع فعالیت اصلی این شرکت هم عبارت است از سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد،کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد.
مطابق با “دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان”، شخص حقوقی شرکت مادر ( هلدینگ) می باشد که بیش از 50 درصد از دارایی‌های وی که به اوراق بهادار اختصاص داده شده‌است، در سهام، سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری شده باشد که به موجب این سرمایه‌گذاری، شخص حقوقی به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن را به‌دست آورده است. لازم به ذکر است ترکیب دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت مادر (هلدینگ) بعد از ثبت نزد سازمان باید مطابق با موارد زیر باشد:
1-حداقل 80 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد؛
2-باید حداقل 70درصد از دارایی‌های خود را به

                                                    .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *