قوانین و مقررات خاص

قوانین و مقررات خاص

2ـ تلاش برای بهینه سازی رعایت و اعمال مقررات مربوط به حمایت از محیط زیست در دوران جنگ؛
3 ـ نظارت بر کارایی این گونه قوانین و روشن کردن وضعیت نقض کنندگان قواعد و مقررات و اقدام عملی و مناسب در برابر مناقضان این گونه قوانین؛
4ـ در برخورد با کشورهای مناقض قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط هیچ گونه تسامح و اغماض نشود و به تناسب ارتکاب جرم، نقض قواعد و سرپیچی از مقررات جهانی، مجازات شوند؛
5- تدابیری در سطح جهانی سنجیده شود که زمینه بروز جنگها اندک شود؛
پس موارد پنجگانه نباید مورد تسامح و تساهل نادیده گرفته شود، تا قواعد عام و یا خاص بین المللی بتوانند پاسدار محیط زیست باشند.
گفتار دوم: تدابیر ناظر برعوامل فرهنگی
مطالب این گفتار در طی سه بند که عبارتند از: سروسامان دادن به پدیده مهاجرت و توریسم، تلاش برای از بین بردن ریشههای جهل و بیسوادی ، دقت و تلاش گسترده رسانههای جمعی در اطلاع رسانی عمومی پرداخته میشود.
بند اول: سروسامان دادن پدیده مهاجرت و توریسم
وظیفه اصلی توریسم و مهاجر حفاظت از منابع توریستی محسوب میشود و باید سعی کافی به عمل آید تا با تعیین مقررات و قوانین لازم جهت حفظ حریم راهها و گذرها و مسیر رودها و همچنین تعیین نوع استفاده از اراضی و نیز مقررات ساختمانی، ویژگیهای طبیعی منطقه حفظ گشته و حتی المقدور از هر نوع اقدامی که صدمهای به آن وارد آورد، با دور اندیشی کافی جلوگیری به عمل آید.
برای سروسامان دادن به پدیده محیط زیست شهرهای ساحلی میتوان به بهبود محیط زیست و توسعه زیر ساختها، همانند توسعه ذخایر آبی و مدیریت مناسب آب، زیرا گردشگری ذخایر آبی بیشتری را میطلبد، تأسیسات زیر بنایی که برای توسعه شهری و توریسم ایجاد میشوند، برای افراد آن مناطق نیز مفید است. همانند خطوط هوایی، فرودگاهها، آزاد راهها که برای بخش حمل و نقل و اقتصاد نیز مفید است، منابع آلوده کننده محیط در شهرهای ساحلی شناسایی شود، فرآیندهای تولید کشاورزی، صنعتی و مصرف آب اصلاح شود، نوع و میزان آلودگیها مشخص شده و در جهت کاهش آنها اقداماتی صورت پذیرد، سیستمهای جمع آوری و تصفیه فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی، طبق ضوابط و استانداردهای مشخص گسترش یابد، در مکان یابی تأسیسات توریستی دقت لازم به عمل آید تا از آسیب رسانی به محیط زیست جلوگیری شود، طرحهای بهره وری از مناطق جاذب برای سرمایهگذاری درنواحی ساحلی با قائل شدن اولویت در حفظ محیط زیست صورت پذیرد..
اقداماتی که دولتها در زمینه سروسامان دادن به پدیده مهاجرت و توریسم در کشورها به عمل آمده، عبارتنداز:
نخست- تهیه قوانین و مقررات مناسب، انجام تبلیغات جهانگردی هماهنگ کردن فعالیت جهانگردی، اولین وظیفهای که سازمانهای جهانگردی دارند این است که واحد خاصی را به وجود بیاورند تا به مسایل و مشکلات همه سازمانها دست اندرکار رسیدگی کنند، این سازمانهای متمرکز قادرند قوانین و مقررات خاص توسعه سیاحت و جهانگردی را تدوین کرده و به مرحله اجرا در بیاورند این مقررات و قوانین به چند بخش تقسیم میشود و مهمترین بخش مقررات مربوطه به مقررات فرهنگی است که در این زمینه باید ضمن حفظ ارزشها و تحکیم دستاوردهای انقلاب اسلامی قوانین مدون و مشخصی در زمینه نگهداری و حفظ آثار و گنجینههای هنری تدوین کرد و البته در حال حاضر مقررات و آیین نامههایی در زمینه میراثهای فرهنگی به شکل پراکنده وجود دارد که به هیچ وجه کافی نیست.
دوم- مقررات بعدی تحت عنوان قوانین صنعتی و تأسیساتی نام برده میشود و شامل قوانینی است که برای تاسیسات جهانگردی نظیر هتلها، رستورانها و غیره تنظیم شده است.
سوم- مقررات حمل و نقل است، قوانین حمل و نقل نقش بسیار مؤثری در امر مهاجرت و توریسم دارد. به همین دلیل، هر قدر که مقررات مربوط به حمل و نقل به شکل جامع تر، دقیق تری تدوین شد در جلب و جذب مهاجر و توریسم نقش مؤثری خواهد داشت، یکی از این مقررات دربارهی کنترل بهای بلیت انواع وسایل حمل و نقل است که هر گونه گرانی و بالا بودن قیمت آن در گرایش مهاجران و توریستان به امر جهانگردی نقش بسزایی خواهد داشت، این مقررات شامل قوانین مربوط به فعالیتهای آژانسهای مسافری میشود که نحوه کار این آژانسها طبیعتاً میباید تحت کنترل دولت باشد.
برنامه ریزی اصولی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه همانند وقوع سیل یا بالا آمدن آب دریا در نواحی ساحلی انجام شود، در این زمینه مهمترین عوامل تخریب محیط زیست هر کشور بررسی شده و راهکارهای لازم جهت جلوگیری از آن ها ارائه میگردد و زمینه سازی برای افزایش آگاهی درک طبیعت و ویژگیهای فرهنگی که باعث می شود بازدیدکنندگان نسبت به حفظ منابع طیبعی و خصوصیات فرهنگی احساس بیشتری نمایند، مشارکت در حفظ مدیریت مناطقی که به طور قانونی مورد حفاظت قرار میگیرند و سایر منابع طبیعی، تقویت مشارکت جوامع محلی در فرایند تصمیمگیری مربوط به تعیین نوع و میزان فعالیتهای گردشگری، ایجاد منافع مستقیم و در آمدهای مکمل برای جوامع محلی نسبت به ارزشهای طبیعی محیط زندگی آنها، حفظ طبیعت از طریق آموزش افزایش آگاهیهای مردم و مسئولین، برنامه ریزی علمی و وضوح هدف و راهکارهایی اجرائی هماهنگ جهت حصول به هدف غایی، ترویج فرهنگ گردشگری است.
برای اجرای مناسب قوانین در زمینه مهاجرت به سیاست گذاریهای از پیش تعیین شده و مشخص نیاز است و برای برنامه ریزیها نیز باید اطلاعات منسجمی در اختیار باشد لذا؛ ضروری است جهت اجرا مناسب قوانین و برنامهها، سازمانی مستقل با قدرت واختیارات وسیع تشکیل گردد واطلاع رسانی همگانی به نحوی باشد تا عموم بتوانند با نشر کتاب و بروشور تبلیغاتی جاذبههای توریستی استان را هر چه بهتر معرفی کند لذا پیشنهاد میشود که در بحث اطلاع رسانی دفترهایی توسط مسؤلان دولتی و محلی تحت نظارت ایرانگردی و جهانگردی دایر شود، با توجه به این که هماهنگی بین سازمانها در امر جهانگردی از مهمترین عوامل رشد صنعت توریسم است لازم است نوعی هماهنگی بین تمام ارگانها با سازمان ایرانگردی و جهانگردی برقرار شود و تجدید نظر جدی در سیاستهای کلی در دستگاههای متوالی برای رشد صنعت توریسم باید صورت گیرد. به ویژه این که سازمان ایرانگردی و جهانگردی علی رغم وظیفه خود با وضع فعلی نمیتواند فعالیتهای فراگیر و کامل داشته باشد. بنابراین، گشایش یک واحد دفتر فنی یا معاونت فنی ایرانگردی و جهانگردی در استانداری لازم و ضروری است.
بنابراین روشن گردید که برای رشد صنعت توریسم : الف- اجرای مناسب مصوبات دولت نیاز است. ب- نیازمند به حمایت و تشویق از طرف دولت میباشد. ج- نیازمند به همکاری مسئولین در امر برنامه ریزی و مدیریت و … جهت تدوین آیین نامهها و ضوابط ناظر بر برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح یا تکمیل قوانین میباشد.
بند دوم: تلاش برای از بین بردن ریشههای جهل و بیسوادی.
یکی از مهمترین دعوت‌های انبیاء الهی فراخواندن به سوی دانش بوده است و آنان بیگانگی خود را با جهل در همه جا اعلام کرده‌اند، اسلام دین بیداری، روشنگری و آگاهی است و هر نوع جهل و بی سوادی را محکوم میداند و همگان را به فراگرفتن دانش امر میکند. در حکومتهای گذشته آموزش همگانی نبوده و همه اقشار جامعه نمیتوانستند از نعمت علم و تحصیل برخوردار باشند. در نظام پهلوی نیز با آن که در ظاهر، تبلیغ فراوانی برای سواد آموزی می‌شد، اما این امر همگانی نبود و شمار چشم گیری از مردم در بی سوادی به سر می‌بردند اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) با درک عمیق از مشکلاتی ‌که در اثر بی‌سوادی مردم در جامعه ایجاد شده بود، در ۷ دی سال ۱۳۵۸ فرمان تشکیل نهضت سواد آموزی را صادر کردند که از جمله کارهای حکیمانه ایشان بود که تحولی بزرگ در کشور ما پدید آورد، حرکت سوادآموزی و مبارزه با بی‌سوادی با توجه به فضای انقلابی جامعه، با همکاری تمامی نهادهای مردمی (از قبیل مساجد، کمیته‌های انقلاب، بسیج مستضعفین، کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های اسلامی، نیروهای مسلح، کارخانهها، کارگاه‌ها، اصناف، به‌صورت خودجوش و گسترده، اقدام به تشکیل کلاس‌های سوادآموزی در تمامی فضاهایی که امکان تشکیل کلاس در آنها وجود داشت، کردند.
برای ریشه کن کردن بی سوادی، ائمه جماعات شهرستان‌ها و روستاها مردم را دعوت نمایند و در مساجد و تکایا، با سوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود یاد بدهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در منازل شخصی، اعضای باسواد خانواده، اعضای بیسواد را تعلیم کنند و بیسوادان از این امر سرپیچی نکنند.
طبق فرمام امام (ره) سیج همگانی برای از بین بردن بیسوادی در جامعه اسلامی، همه مردم عزم خود را جمع کردند تا شجره خبیثه بیسوادی را که در سرتاسر کشورمان ریشه دوانده بود قطع کنند و به جای آن نهال های سرسبز و با طراوت دانش بکارند. این امر با برنامه ریزیهای دقیق و بردبارانه صورت پذیرفت و کشور ما را در دنیا به کشوری باسواد تبدیل نماید.
مبارزه با بیسوادی به طوررسمی سابقه ای 60 ساله دارد از سال 1315تاکنون شش سازمان زیر به ترتیب عهده دار ریشه کنی بیسوادی در ایران بوده اند:
الف- سازمان اکابر، ب- سازمان آموزش سالمندان (1323)، ج- سازمان آموزش بزرگسالان (1335)، د- کمیته ملی پیکار با بیسوادی (1343)، و- سازمان جهاد ملی سوادآموزی (1355)، ی- سازمان نهضت سوادآموزی (1358)، سازمان نهضت سوادآموزی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درسال 1358 به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و تا به امروز فعالیت میکند.
طرحهای مختلفی را برای با سواد کردن بیسوادان میتوان به اجرا گزارد که اهم آن عبارتنداز:
1- طرح ضربتی، 2- طرح کارخانه، 3- طرح مدارس، 4- طرح سوادآموزی نیروهای مسلح، 5- طرح آموزش مکاتبهای، 6- طرح سوادآموزی زندانها، 7- طرح مساجد، 8- طرح آموزش فرد به فردمی باشد.
مشارکت مردم در آموزش و پرورش، عوامل مؤثر مشارکت مردم در بالا بردن سطح آگاهی و دانش مردم و ایجاد ارتباط و اعتماد، تشویق دولت به بخش های غیردولتی تؤام با برنامه ریزی واهمیّت ویژه به مشارکت معلمان در آموزش و استفاده از تجربیات و یافتههای پژوهشی جدید در کشورهای پیشرفته را به عنوان شاخصه های مهم را میتوان نام برد. هماهنگی بین بخشها و مشارکت دستگاههای اجرایی به عنوان کمک کار سواد آموزی دانست و نمیتوان بدون همکاری با سایر دستگاهها امکان ریشه کنی بیسوادی در کوتاه مدت میسر نخواهد بود.
باسوادی را یک شناسه و هویت فردی توصیف کرد، «یونسکو » با هدف بسیج تمام امکانات موجود، برای مبارزه با بیسوادی سال های ٢٠٠٣ تا ٢٠١٣ را به عنوان دهه مبارزه با بیسوادی نام گذاری کرده است وی، باسوادی را یک شناسه و هویت فردی توصیف کرد و افزود : با ارائه راهکارهای انگیزشی و استفاده از ظرفیت های مختلف معلمان و مشارکت همه مردم ، در آیندهای نزدیک با تحت پوشش بردن بی سوادان گروه هدف، بیسوادی ریشه کن می شود .برنامه ریزی جهت تحکیم سواد آموزی و ایجاد انگیزه برای افراد تحت آموزش باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

Share