قوانین مهاجرت در کشور کانادا

قوانین مهاجرت در کشور کانادا

قوانین مهاجرت در کشور کانادا[1]

4-3-1. مبحث الف: روش اسپانسرشیپ

یکی از راه های برگزیدن اقامت دائم از طریق اسپانسرشیپ است. این روش که نسبتاً از روشهای دیگر راحت تر بوده و سریع تر صورت می گیرد باعث شده مردمی که دارای شرایطی برای اسپانسر شدن هستند، به این روش توجه بیشتری کرده و خانواده خود را کنار خود بیاورند. توجه زیاد افراد به این امر یکی از مباحثی شده که در این پایان نامه در حد اطلاع افراد توضیح داده شده و شرایط اسپانسرکننده و اسپانسرشونده بیان گردیده است و همچنین تغییراتی که طی سالهای اخیر درمورد این موضع اعمال گردیده بیان شده، یکی از موضوعاتی که درمورد این بحث مهم بود و باعث شده افراد خواهان مهاجرت به این طریق گردند، این است که در این روش تخصص و سطح تحصیلات و همچنین سطح اطلاع شخص اسپانسرشونده از زبان خارجه ارزش چندانی نداشته در این روش سن و نسبت با شخص اسپانسرکننده مهم بوده و همچنین وضعیت مالی و عدم وابستگی مالی شخص اسپانسرکننده به دولت مهم بوده است که در صفحات بعدی به توضیح و شرایط آن پرداخته شده است.

4-3-2. مبحث ب: منظور از اسپانسرشیپ در کشور کانادا

کسانی که اقامت دائم کشور کانادا را دارند و یا سیتی زن کانادا هستند، می توانند اعضای خانواده خود را اسپانسر کرده و اقامت دائم کشور کانادا را برای آنها اخذ نمایند.

اعضای خانواده که جهت اسپانسر شدن واجد شرایط باشند به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

4-3-3. مبحث پ: اسپانسرشیپ همسری

جهت اسپانسر کردن همسر، متقاضی باید بالای 16 سال بوده و درصورتی که متقاضی همسر دیگری را قبلاً اسپانسر کرده است از مدت اقامت دائم همسر قبلی سه سال گذشته باشد. در صورتی که ازدواج در کانادا انجام شده باشد باید سند ازدواج صادره شده از استانی که در آن ازدواج صورت گرفته است ارائه داده شود، درصورتی که ازدواج در خارج از کشور صورت گرفته باشد متقاضی باید مدارک رسمی ازدواج را طبق قانون آن کشور ارائه کند.

4-3-4. مبحث ت: اسپانسرشیپ فرزند و فرزندخوانده[2]

فرزندانی که دارای شرایط زیر باشند جهت اسپانسر شدن واجد شرایط هستند:

  • سن فرزند باید زیر 22 سال بوده و مجرد باشد.
  • دانش آموز یا دانشجوی تمام وقت بوده و از نظر مالی وابسته به پدر و مادر باشد.
  • به دلیل ناتوانی جسمی از نظر مالی وابسته به پدر و مادر باشد.

4-3-5. مبحث ث: اسپانسرشیپ سایر اعضای خانواده

درصورتی که متقاضی 18 سال یا بالای 18 سال باشد می تواند اعضای خانواده خود شامل پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، خواهر و برادر و خواهرزاده و برادرزاده را در صورتی که زیر 18 سال و مجرد باشند و پدر و مادر خود را از دست داده باشند، اسپانسر کند. اسپانسرکننده باید توان مالی لازم را برای حمایت مالی اعضای خانواده برحسب تعداد اعضای اسپانسرشده را داشته باشد که این مورد با ارائه مبلغ درآمد سالانه قابل اثبات می باشد.

درصورتی که متقاضی یکی از شرایط زیر را داشته باشد نمی تواند برای اسپانسرشیپ اعضای خانواده خود اقدام کند:

  • درآمد سالانه متقاضی، کمتر از مقدار مورد نظر باشد.
  • متقاضی در حال دریافت کمکهای مالی از دولت باشد به جز مواردی که شخص به دلیل ناتوانی جسمی کمک دولتی دریافت می کند.
  • متقاضی دارای پرونده جنایی و یا هر پرونده دیگری باشد که در آن متهم شناخته شود.
  • متقاضی اعلام ورشکستگی کرده باشد و هنوز هم مشکل ورشکستگی او برطرف نشده باشد.
  • متقاضی زیر قرض بوده و یا به موقع مطالبات دولت را پرداخت نکرده باشد.

جهت اسپانسر کردن اعضای خانواده، فرد اسپانسرکننده قراردادی را امضاء می کند که در آن متعهد می گردد که شخص اسپانسرشونده را به مدت 10 سال حمایت مالی خواهد کرد، درصورتی که در طی این مدت شخص اسپانسرشونده از کمکهای دولتی استفاده کند، شخص اسپانسرکننده دیگر مجاز به اسپانسر کردن شخص دیگری نمی باشد.

4-3-6. مبحث ج: شرایط جدید اسپانسرشیپ والدین

روش اسپانسرشیپ والدین که از 5 نوامبر 2011 به طور موقت متوقف شده بود، قرار است که از ژانویه 2014 مجدداً باز شود. اداره مهاجرت کانادا اعلام نموده است که از زمان بازگشایی این روش (2 ژانویه 2014) تنها 5000 پرونده جدید اسپانسرشیپ والدین پذیرفته خواهد شد.

والدینی که تحت این سیستم موفق به اخذ اقامت دائم کانادا می‌شوند، قادر خواهند بود بعد از گذشت 3 سال از ورود به خاک کانادا برای شهروندی کانادا و اخذ پاسپورت کانادایی اقدام نمایند. علاوه بر این شخص اسپانسر می‌بایست بتواند توانایی مالی خویش را برای تأمین نیازهای اولیه و اصلی متقاضی و خانواده‌اش نشان دهد. میزان حداقل درآمد سالیانه برای تأمین این نیازها سالیانه توسط اداره مهاجرت کانادا و براساس نرخ تورم در کشور کانادا تعیین می‌شود[3].

سازمان مهاجرت کانادا اعلام نموده که با شروع سال جدید میزان حداقل درآمد سالیانه اشخاص که قصد اسپانسر کردن والدین خود را دارند شاهد افزایش 30درصدی خواهد بود. این افزایش 30درصدی به قصد کاهش فشارهای مالی ناشی از اسپانسرشیپ والدین بر روی مالیات‌دهندگان کانادایی پیش‌بینی شده است.

از دیگر تغییرات اعلام شده، افزایش دوره زمانی برای اثبات توانایی مالی شخص اسپانسر، از یک سال به سه سال است. در گذشته کافی بود که شخص اسپانسر توانایی مالی خود را برای یک سال قبل از ارسال پرونده اسپانسرشیپ ثابت می‌کرد ولی طبق شرایط جدید، اسپانسر باید بتواند ثابت کند که برای سه سال متمادی حداقل درآمد سالیانه لازم برای اسپانسر نمودن والدین خود را داشته است.

همچنین در گذشته اسپانسر قراردادای را با دولت فدرال امضاء می‌کرد و تعهد می‌نمود که به مدت ده سال تمامی هزینه‌های اولیه و اصلی والدین خود را تأمین خواهد کرد. در سیستم جدید این مدت به بیست سال افزایش یافته و اسپانسر موظف خواهد بود تا در طول این مدت تمامی نیازهای مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن و دیگر نیازهای روزمره زندگی والدین خود را تأمین کند.

[1] – ناصر رمضان الطافی، ، قوانین و مقررات بین‌المللی اقامت و تحصیل درکانادا، استرالیا، نیوزیلند، انتشارات بعثت، چاپ اول، زمستان1376

[2] . پیشین

[3] . پیشین

Share