قوانین تابعیت کشور کانادا

قوانین تابعیت کشور کانادا

قوانین تابعیت کشور کانادا

همانطوری که نداشتن تابعیت امری خلاف قاعده است، داشتن دو یا چند تابعیت نیز امری غیرعادی محسوب می‌شود. زیرا به نزاکت بین‌المللی بین کشورها لطمه وارد می‌کند و لذا برخی از کشورها مثل مالزی و هلند که ورود به تابعیت خود را برای اتباع سایر کشورها تسهیل نموده‌اند، آن را مشروط به سلب تابعیت اصلی فرد نموده‌اند. اما در قانون کانادا هیچ ماده‌ای که پذیرش تابعیت فرد را منوط به لغو تابعیت قبلی کند، موجود نیست. بنابراین به نظر به می‌رسد این کشور با اعطای تابعیت به اشخاص خواهان تابعیت، مخالفت قطعی ندارد؛ به این معنی که با داشتن سایر شرایط به خواهان تابعیت خود، تابعیت اعطاء می‌کند، امری که خالی از اشکال نیست.

در قانون تابعیت کانادا مصوب 1977 به خاطر رعایت نزاکت، عرف و عادت بین‌المللی به اطفال متولد شده از نمایندگان سیاسی و کنسولی تابعیت تحمیل نمی‌شود. بنابراین در این کشور سیستم خون و خاک به نوعی اعمال می‌شود. البته در کشور کانادا سیستم خاک با شدت بیشتری اعمال می‌شود. در کشورهایی چون آمریکا و کانادا به طور عمده سیستم خاک اجرا می‌گردد. طبق قانون کانادا درصورتی که فردی خارج از کانادا متولد شده باشد و هیچکدام از والدین کانادایی‌اش متولد کانادا نباشند، تابعیت کانادا را به صورت اتوماتیک کسب نمی‌کند، مگر آنکه حداقل یکی از والدینش قبل از کسب تابعیت کانادایی، مهاجر کانادا بوده باشد. مطابق قوانین تابعیت کشور کانادا اطفال متولد شده از والدین کانادایی اعم از اینکه در داخل کشورشان و یا خارج از کشورشان متولد شده باشند، تابعیت اعطاء می‌شود و این تابعیت از نوع تابعیت اصلی است.

در قانون تابعیت کانادا هر تبعه خارجی که با رعایت مقررات و کسب شرایط، موفق به کسب تابعیت این کشور شود، دارای ملیت و شهروند این کشور می‌شود و از تمام حقوق و امتیازات و مزایای آن کشور بهره‌مند می‌شود. قانون کانادا محدودیتی برای افرادی که تابعیت این کشور را تحصیل می‌کنند به وجود نمی‌آورد و همه شهروندان طبق قانون این کشور می‌توانند به هر پستی درآیند. همچنانکه ما امروز در کانادا حتی در برخی شهرها نمایندگان مجلس استانی مثل امیر خدیر را هم که از بین ایرانی‌الاصل‌هاست، می‌بینیم. در قانون تابعیت کشور کانادا سلب اجباری تابعیت اشخاص اجازه داده نشده و ممنوع می‌باشد و لذا در این کشور کسی را به خاطر تنبیه نمی‌توان سلب تابعیت کرد. البته سلب تابعیت اجباری در قانون 1977 کانادا برای کسانی که از طریق حیله و تقلب تابعیت کانادا را کسب کرده باشند و یا اینکه فرزندانی که از والدین کانادایی در خارج از کانادا به دنیا آمده باشند و در خارج از کانادا نیز اقامت نمایند، پیش‌بینی سلب تابعیت در سن 28سالگی شده است.

همچنین طبق مقررات تابعیت کانادا 1977 هر زن تبعه خارجی که شوهر او کانادایی باشد مطابق قواعت و مقررات این کشور تابعیت کشور شوهر به زن تحمیل شده و زن نیز کانادایی محسوب می‌شود. در قانون 1977 کانادا مطلبی درمورد اعطای تابعیت به کسانی که توسط اتباع این کشور به فرزندخواندگی پذیرفته شده نیامده، ولی در سال‌های اخیر دولت کانادا مقرراتی برای اعطای تابعیت به کسانی که توسط اتباع کانادایی به فرزندخواندگی چه در کانادا چه در خارج از کانادا پذیرفته می‌شود، وارد نموده است. بنابراین به نظر می‌رسد از این روش تنها در کانادا می‌توان به کسی تابعیت اعطاء کرد.

شرط دریافت تابعیت کانادا 18 سال یا بیشتر است که خواهان تابعیت باید 3 سال اعم از متوالی یا متناوب در این کشور ساکن بوده باشد که البته ذکر این نکته ضروری است که این مدت باید در طی 5 سال صورت گیرد نه بیشتر، یعنی اقامت خواهان تابعیت کانادا باید این مدت 3 ساله را در طی 5 سال پر نماید.

Share