سبز اندیشان امروز

قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی

2-3-6-1-8- قاچاق دارو
1- دارو یکی ازکالاهایی است که بعضی از انواع آن از جمله داروهای مخدرزا، محرک زا، تقویتی، تک نسخه ای برای بیماریهای خاص بصورت قاچاق و عمدتاً توسط مسافرین پروازهای خارجی و بعضا خدمه پروازهای خارجی وارد و بعضی از انواع داروهای معمولی ساخت داخل به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان قاچاق می گردد . ضمنا بعضی از اقلام داروهای حیوانی نیز بصورت قاچاق وارد کشور می گردد. همچنین کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت درمان وآموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است .
2- واردات، صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی جرم محسوب می شود. ضمن ضبط داروهای مکشوفه به نفع دولت محل کار مرتکبین توسط وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد . (همان، ص35)
2-3-6-2- قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی
قاچاق را از نظر ورود و خروج کالا از کشور می توان به دو قسمت قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی تقسیم کرد.
1- قاچاق صادراتی: قاچاق صادراتی برکالایی اطلاق می شود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از کشور خارج شود .
2- قاچاق وارداتی: قاچاق وارداتی برکالایی اطلاق می شود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکی به کشور وارد شود. (سیف،1387،ص22)
2-3-7- مبادی عمده ورودی کالاهای قاچاق
کشور ایران با وسعتی بیش از6/1میلیون کیلومتر مربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی از خط استوا و 44 درجه و02 دقیقه تا 63 درجه و20 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. میانگین ارتفاع آن بیش از 1200متر از سطح دریاست. پست ترین نقطه داخلی ایران با ارتفاع 56 متر در چاله لوت و بلندترین قله آن دماوند با ارتفاع 5610 متر در میان رشته کوه البرز قرار دارد. درکناره های جنوبی دریای خزر، ارتفاع زمین 28 متر پایین تر از سطح دریای آزاد است.کشور ایران از شمال به جمهوری ترکمنستان، دریای خزر، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از شرق به افغانستان و پاکستان، از جنوب به دریای عمان و خلیج فارس، و از غرب به عراق و ترکیه محدود است. استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی، گلستان جزء استانهای مرزی کشورند و استان های بوشهر و هرمزگان در جنوب و استان های مازندران و گیلان در شمال مرز آبی دارند.
جدول( 2-1) طول مرز های آبی و خاکی کشور با کشورهای همسایه
ردیف
نوع مرز
طول مرز
1
آبی جنوب
2043 کیلومتر (دریای عمان784- خلیج فارس 1259)
2
آبی شمال
657 کیلومتر
3
ایران – آذربایجان