سبز اندیشان امروز

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

6- فعالیت قایقهای موتوری کوچک، متوسط و بزرگ، شناورهای غیراستاندارد برای حمل محمولهی قاچاق.
اثرات بیولوژیکی آلودگی مواد سوختی قاچاق
1- کم شدن میزان عبور نور خورشید در اثر وجود مواد معلق در آب دریاها؛
2- از بین رفتن پوشش گیاهی کف دریاها؛
3- از بین رفتن توازن تولید مثل پلانکتونها و تاثیر مستقیم بر روند رشد و تغذیه گونههای مختلف آبزیان؛
4- محصور شدن مواد آلی در کف دریاها؛
5- جذب و حمل مواد معدنی در آب دریاها؛
6- خطر بروز مسمومیت در انسان در اثر مصرف آبزیان آلوده به مشتقات نفتی؛
7- بروز بیماری درگونههای مختلف ماهیان، گیاهان دریایی، پرندگان و پستانداران دریایی؛
8- آلوده شدن سواحل و مراکز مسکونی در مجاورت دریاها، پلاژها و تفریح گاهها؛
9- بروزخسارت جبران ناپذیربه اکوسیستم دریایی با ازبین رفتن و یا کاهش گونههای بخصوصی از آبزیان؛
10- تغییر محیط زندگی، کاهش یا از بین رفتن کامل امکان تولید مثل انواع گونههای آبزیان؛
خسارات اقتصادی واردآمده از آلودگیهای مواد سوختی قاچاق:
آلودگیهای مواد سوختی قاچاق، باعث ایجاد نگرانی در جوامع عمومی و توریستی میشود و جلوگیری از استفاده از این آبها به منظور شست شو و فعالیتهایی چون قایق سواری و غواصی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. صاحبان هتلها، رستورانها و دیگر کسانی که درصنعت گردشگری فعال، هستند نیز از آلودگیهای به وجود آمده متأثرخواهند بود.
بند چهارم :تولید سموم کشاورزی غیراستاندارد و یا استعمال نابهجا از آن
علی رغم اهمیّت کودهای شیمیایی جهت افزایش محصول و حاصلخیزی برخی اراضی، این ترکیبات یکی از آلایندههای محیطی به خصوص در محیطهای آبی محسوب میشوند. در مورد نحوه اجرای بند «و» ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر استانــدارد سازی کاربرد سموم شیمیایی در فرآورده‌های کشاورزی گفته شده: بر اساس این ماده تاکنون 1300 مورد استاندارد باقی مانده سموم شیمیایی را تهیه و با تأیید اداره استاندارد آنها را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرده‌ایم. علاوه بر آن 800 مورد دیگر هم در دست اقدام است که کارهای آن‌ها در وزارت جهاد کشاورزی تمام شده است و مسیر خود را طی می‌کند.
استفاده از سموم و آفت کش‌ها غیراستاندارد طبیعت را تخریب می‌کند، آلودگی‌ها در یک زنجیره پیوسته در حرکت هستند و از طریق آب آلوده، خاک نامناسب، کود‌ها، سموم و آفتکش‌ها به زنجیره غذایی انسان و حیوان وارد می‌شوند و اگر از حد معینی که استاندارد‌های جهانی و ملی تعیین کرده است بیشتر شوند، سلامت انسان را تهدید خواهند کرد. استفاده بیرویه از سموم منسوخ شده و ارزان قیمت وعدم استانداردهای آنان در یک سوم باغهای کشور و مزارع کشاورزی علاوه به خطر انداختن منابع طبیعی احتمال بروز سرطان معده را نیز افزایش داده است. .برداشتن یارانه از سموم کشاورزی موجب بالا رفتن قیمت سموم شده است و کشاورزان کمتر قادر به استفاده بیش از حد مجاز از سموم استاندارد هستند، اما ورود سمهای قاچاق به کشور موجب شده، بسیاری از کشاورزان از این سموم استفاده کنند.
استفاده بیرویه از سموم کشاورزی غیراستاندارد طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای بهداشتی و کشاورزی تبدیل شده است. ورود سموم غیرمجاز از جمله (د.د.ت) به صورت قاچاق و عدم آموزش مناسب کشاورزان موجب بروز دغدغههایی در بخش سلامت شده این درحالی است که سازمان حفظ نباتات بر استفاده کشاورزان از سموم مجاز داخلی تاکید دارد. استفاده از نابهجا سموم موجب کاهش اثر بخشی سموم نیز شده است که به همین دلیل کشاورزان به سموم قویتر و در عین حال غیر استاندارد روی آوردهاند که با ماندگاری بالا موجب میشوند وقتی محصول به دست مصرف کننده برسد همچنان آلوده به سم باشد.
استفاده بیرویه از سمها موجب مقاوم شدن گیاهان و آفات در مقابل سمها شدهاند و از سوی دیگر نیز منابع طبیعی همچون آب و خاک نیز در معرض آلودگی قرار گرفتهاند و این مسئله در حالی است که شاهد کاهش منابع طبیعی نیز در منطقه به خصوص کاهش شدید منابع آبی نیز هستیم.
بند پنجم: عدم مدیریت زبالههای بیمارستانی وغیره
مدیریت زباله‌ها، به‌خصوص زباله‌های بیمارستانی، یکی از معضلات جوامع مدرن بشری می‌باشد. در سالهای اخیر، مشکل از بین بردن زباله‌های پزشکی با پیدایش سوزن و سرنگ یک‌بار مصرف و دیگر اقلام مشابه، دو چندان شده است. مدیریت غیراصولی زباله‌های بیمارستان، مشکلات زیادی برای محیط به همراه می‌آورد. این زباله‌ها نه تنها تهدیدی برای کارکنان بیمارستان بلکه برای تمامی انسان‌هایی است که با آن سروکار دارند.
رویه کنونی مدیریت زباله در بسیاری از بیمارستان‌ها این است که تمام زباله‌ها از زباله‌های اداری، عمومی، پسماندهای غذایی، ساخت‌ وساز گرفته تا مواد شیمیایی خطرناک، هنگام تولید، جمع‌آوری، انتقال و در نهایت نابود سازی با هم آمیخته می‌شوند. در نتیجه، زباله‌هایی که از بیمارستان خارج می‌شوند، بالقوه آلوده کننده و خطرناک هستند. کارگرانی که با زباله‌ها سروکار دارند (کارمندان بیمارستان، کارگران شهرداری و زباله جمع‌ کن‌ها) در معرض بیشترین خطر قرار دارند. عموم جامعه گروه دومی هستند که در معرض خطر قرار دارند و این خطر به سه طریق آن‌ها را تهدید می‌کند: تماس با سطل‌های زباله شهرداری؛ قرار گرفتن در معرض آلایندههای شیمیایی و بیولوژیکی موجود در آب و قرار گرفتن در معرض آلاینده‌های شیمیایی به‌ جا مانده از سوزاندن زباله‌ها، اینکه در نهایت چه شیوه‌ای برای پردازش و نابودی زباله‌ها به کار گرفته می‌شود زیاد مهم نیست، آنچه که حیاتی است جدا سازی زباله‌ها (ترجیحاً از مبدأ) پیش از پردازش و انهدام آن‌ها است.
بحث مدیریت زبالههای بیمارستانی در کشور ما چندی است به معضلی پیچیده تبدیل شده است که چندین نهاد و دستگاه دولتی را به همراه مجلس درگیر خود کرده و هنوز راهی درست، علمی و اصولی برای برون رفت از وضعیت نامطلوب بهداشتی دفع این گونه زباله ها در کشور ما پیدا نشده است. امروزه به علت عدم آگاهی و توجه به مدیریت صحیح ضایعات خطرناک، روزانه هزاران تن زباله خطرناک در کشور تولید شده و در زمین به صورت بهداشتی و غیر بهداشتی، قانونی و غیرقانونی دفن میشود و آثار مخربی بر محیط زیست و منابع طبیعی بهجا میگذارد. جمع آوری و حمل و نقل زباله یکی از مهمترین عملیات مدیریت مواد زاید جامد است به طوری که، محاسبات انجام شده نشان داد که در حدود 80 درصد کل مخارج مدیریت مواد زاید جامد مربوط به جمع آوری زباله است. هم اکنون مطالعات و تحقیقات نشان میدهد که اگر برای دفع بهداشتی زبالههای بیمارستانی در ایران و آموزش دست اندرکاران زبالههای بیمارستانی اقداماتی صورت نگیرد در آینده نزدیک، بخشی از محیط زیست ایران دچار آلودگیهای غیر قابل بازگشت خواهد شد، که ازجمله عوامل آن میتوان به عدم آگاهی شهروندان، عدم نظارت دقیق بر فعالیت پیمانکاران شهرداری، نبود طرحهای جدید از سوی شهرداریها، کمبود بودجه مناسب و استفاده نکردن از استانداردهای جهانی در سیستم جمع آوری حمل و نقل و بازیافت زباله را میتوان نام برد.
ماهیت خطرناک پسماندهای پزشکی و مشکلات ناشی از مدیریت ناهماهنگ آنها مانند مشکلات ناشی از عدم برنامه ریزی در تولید و مصرف ترکیبات شیمیایی، عدم مدیریت در تفکیک و جداسازی، ذخیره و جمع آوری، حمل و نقل و حتی پردازش و دفع آنها سبب بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی در جامعه شده است بر اساس برآوردها حدود 630 نوع ماده شیمیایی و دارویی در بیمارستانها مصرف میشود که حدودا 300 نوع آنها خطرناک و سمی میباشند. کشور ما حدوداً دارای بیش از 800 بیمارستان، 7089 واحد بهداشتی درمانی، 16285 خانه بهداشت و 3701 آزمایشگاه میباشد که روزانه بالغ بر.285 تن پسماند بیمارستانی تولید میکند. دفع پسماندهای بیمارستانی نیازمند مدیریت صحیح و رعایت اصول بهداشتی و مهندسی میباشد در حالی که در ایران 58/04% موارد از این پسماندها در زمین دفن شده ، 30/64% سوزانده و 18/2 % نیز به صورت تلنبار در میآیند که هیچ کدام از این روشها به دلیل دارا بودن عواقب سوء زیست محیطی و بهداشتی مورد تأیید مجامع علمی و بینالمللی نمی باشد.
از اینرو به نظر میرسد که کمبودهای جدی در این زمینه وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به برطرف نمودن آنها اقدام شود.
افزایش روز افزون حجم فاضلابهای شهری و صنعتی به دلیل روند صنعتی شدن کشور و یافتن مناسبترین روشها برای چگونگی تصفیه با این مواد پسماند و فاضلابها یکی از مهمترین دغدغههای متخصصن محیط زیست شهری میباشد باتوجه به حجم زیاد فاضلابهای شهری کشور و نیز شدت و گستردگی آلودگی آنها ضرورت تصفیه فاضلابهای صنعتی برای حفاظت از محیط زیست بخصوص منابع آب کشور محرز میباشد و با توجه به حجم زیاد و نیز گستردگی آلودگی این فاضلابها ضرورت تصفیه آنها برای حفاظت از محیط زیست و بخصوص منابع آب کشور امری ضروری میباشد.
بند ششم: عدم شناسایی مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرایم زیست محیطی