: قانون انتخابات کانادا

4-5-1. مبحث الف: سیستم انتخابات کانادا

کشور کانادا دارای نظام سلطنتی مشروطه است. این بدان معناست که کانادا هم سلطنتی است (یک پادشاه و یا یک ملکه در رأس کشور) و هم دموکراسی است. شهروندان کانادایی برای انتخاب نامزدهای سیاسی خود رأی می‌دهند تا آنها به عنوان نمایندگان مردم در دولت خدمت کنند.

سه سطح دولتی وجود دارد که مردم کانادا می‌توانند در انتخاب دموکراتیک آن شرکت کنند:

 • شهرداری (روستا، شهر یا شهرستان)
 • استانی و یا منطقه‌ای (استان و یا منطقه)
 • فدرال (ملی)

4-5-2. مبحث ب: انتخابات شهرداری

شهرداری‌ها معمولاً مسئول ارائه خدماتی نظیر تأمین آب، فاضلاب، نگهداری خیابان‌ها، برف‌روبی، پلیس، آتش‌نشانی، پارک‌ها و غیره می‌باشند. در انتخابات شهرداری، برای انتخاب یک عضو شورا (که نماینده منطقه انتخاباتی شما خواهد بود) و نیز شهردار یا رئیس (که سرپرست شهرداری می‌باشد) مردم رأی می‌دهند.

افرادی که نامزد انتخابات شهرداری‌ها می‌شوند نماینده هیچ حزب سیاسی نیستند. انتخاب شهردار هر سه سال یکبار در اولین روز شنبه ماه نوامبر برگزار می‌شود.

4-5-3. مبحث پ: انتخابات استانی

دولت استانی مسئول اموری از قبیل آموزش، بهداشت، گردشگری، برنامه‌های اجتماعی و غیره می‌باشد.

نامزدهای انتخابات استانی معمولاً به یک حزب سیاسی وابسته هستند. پس از انتخابات، رهبر حزبی که دارای بیشترین تعداد نامزد برنده (با بیشترین کرسی) باشد، نخست‌وزیر استان خواهد شد. رهبر دومین حزب موفق نیز رهبر رسمی گروه اقلیت مخالف می‌شود.

4-5-4. مبحث ت: انتخابات فدرال

دولت فدرال کانادا مسئول اموری است که کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد[1]، مانند: نظام مالیاتی، امور شهروندی و مهاجرت، امور خارجه و تجارت با کشورهای دیگر و غیره. در انتخابات فدرال مردم به یک عضو پارلمان رأی می‌دهند تا نماینده حوزه انتخاباتی مردم در مجلس عوام کانادا باشند. حوزه‌های انتخاباتی فدرال با عنوان حوزه‌های انتخابیه یا سواری‌ها نیز معروف می‌باشد. نامزدهای عضو پارلمان معمولاً به یک حزب سیاسی تعلق دارند.

در کانادا مردم برای انتخاب نخست‌وزیر رأی نمی‌دهند. رهبر حزب سیاسی با بیشترین کرسی پس از انتخابات، نخست‌وزیر کانادا و سرپرست دولت کانادا می‌شود. رهبر حزبی که به دومین تعداد رأی می‌رسد، رهبر رسمی اقلیت مخالف می‌شود.

اکثر استان‌ها و مناطق براساس جمعیتشان، از تعداد معینی نماینده عضو پارلمان برخوردار هستند.

4-5-5. مبحث ث: مقامات دولتی غیرمنتخب

درتمام سطوح دولتی کانادا، بعضی ازمقام‌ها هستندکه رأی‌دهندگان به آنها رأی نمی‌دهند. این مقام‌ها به عنوان انتصابات سیاسی محسوب می‌شوند و بعضی از آنها عبارتند از:

 • وزرای کابینه فدرال: نخست‌وزیر، اعضایی از پارلمان را برای مسئولیت بخش‌های مختلف دولت انتخاب می‌کند.
 • وزرای کابینه استانی: نخست‌وزیر استان، افرادی از اعضای مجلس قانونگذاری را برای مسئولیت ادارات دولت استانی انتخاب می‌کند.
 • فرماندار کل و معاونین فرماندار کل: فرماندار کل کانادا از طریق مقام سلطنت منصوب می‌شود، معاونین استانی و منطقه‌ای فرماندار نیز توسط فرماندار کل برگزیده می‌شود و هر دو نیز به توصیه نخست‌وزیر کانادا انجام می‌شود.
 • سناتورها: مجلس سنای کانادا، جزئی از پارلمان کانادا است که به بررسی قوانین پیشنهادی نمایندگان در مجلس عوام می‌پردازد. سناتورها توسط فرماندار کل و به توصیه نخست‌وزیر منصوب می‌شوند.

4-5-6. مبحث ج: شمارش آراء

هرکس که واجد شرایط برای رأی دادن باشد، باید رأی بدهد و تمام آرا در انتخابات شمارش می‌شود. در کانادا امروزه رأی‌گیری در انتخابات حقی است که توسط منشور حقوق و آزادی‌های ما برای شهروندان 18 سال و بالاتر تعریف شده است. اما همیشه اینطور نبوده، در تاریخ قدیم کانادا، تنها مردانی که صاحب اموال بوده و بیش از 21 سال سن داشتند، می‌توانستند رأی بدهند. زنان، افراد با بعضی ریشه‌های آسیایی و مردم بومی در زمره کسانی بودند که برای دستیابی به حق رأی، چندین دهه مبارزه کردند. بعضی از آنها این حق رأی را تنها از نیمه دوم قرن بیستم کسب نموده‌اند.

4-5-7. مبحث چ: شرایط لازم برای دادن رأی

برای رأی دادن در یک انتخابات در کانادا دارا بودن شرایط ذیل لازم است:

 • شهروند کانادا بودن (افرادی که با وضعیت اقامت دائم یا موقت در کانادا زندگی می‌کنند، نمی‌توانند رأی بدهند).
 • داشتن حداقل 18 سال سن در روز انتخابات
 • در حوزه انتخاباتی که در آن انتخابات برگزار می‌شود اقامت داشتن (برای انتخابات استانی اقامت حداقل شش ماه قبل از فراخوان انتخاباتی دولت لازم است که این مدت در استان‌ها و ایالات مختلف می‌تواند به شکل متفاوتی جلوه‌گر شود).
 • در فهرست رأی‌دهندگان حوزه انتخاباتی خود، نام‌نویسی کرده باشند.

در پی انتخابات فدرال 2011 از هارپر نخست‌وزیر وقت کانادا درمورد تقلب در انتخابات انتقادهای شدیدی به عمل آمد. براساس گفتگوهای به عمل آمده تمامی تماس‌های تلفنی در روز انتخابات مشغول بوده و محل برگزاری انتخابات مکان‌های اشتباهی بوده که انتقادهای شدید مردمی را برانگیخته است. قاضی این پرونده که ریچارد موسلی بوده است، در پی به دست آوردن اسناد و مدارک بود. وی افزود: پلیس باید در این باره تحقیق و فرد مقصر در زمینه این اقدام متقلبانه را شناسایی کرده و این افراد نیز باید براساس قانون انتخابات متهم شوند و درصورتی که مجرم شناخته شوند، به طور بالقوه با مجازات 5 سال حبس مواجه خواهد شد که بیشتری مجازات ممکن را شامل می‌شود.

[1] . مرضیه ساقیان، کانادا، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1377، ص 17

                                                    .