الف: جبران­کننده بودن

 

در ارتکاب جرم حفاری و کاوش مخصوصاً اگر این عمل در محوطه­هایی صورت بگیرد که دارای ارزش و قدمت تاریخی است، ممکن است خسارات غیر قابل جبرانی رخ دهد که بازسازی و مرمت آنها نیازمند صرف هزینه­های گزافی است و به ناچار این سازمان میراث فرهنگی است که وظیفه تقبل این هزینه­های سنگین را بر عهده دارد. در صورتی که اگر برای ارتکاب جرم حفاری و کاوش مجازات های نقدی در نظر گرفته شود، دولت می­تواند از این مبلغ بخشی را به عنوان هزینه ترمیم و بازسازی در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دهد و به این ترتیب هزینه­های مرمت و بازسازی آثار را کاهش دهد. لذا می­توان جبران­کننده بودن جزای نقدی را یکی از مزایای این مجازات در مقایسه با مجازات حبس در برخورد با جرم حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی دانست.

 

 

 

ب: کاهش هزینه­ها و مضرات زندان

 

در صورتی که به جای مجازات حبس در متن ماده مربوط به حفاری و کاوش، از جزای نقدی استفاده شود برخی از هزینه­هایی که زندان برای دولت و جامعه در پی دارد، کاهش می­یابد. با جایگزین شدن مجازات جزای نقدی به جای مجازات حبس مذکور در متن قانون از جمعیت افراد محبوس در زندان تا حدی کاسته می­شود که این خود می­تواند بر کاهش هزینه­ها کمک کند. این هزینه­ها می­تواند شامل مخارج نگهداری مجرمان در زندان و تامین امکانات لازم برای آنان باشد، و یا هزینه­هایی که برای بازپروری و دوباره اجتماعی کردن آنان در جامعه نیاز است. و همچنین استفاده از جزای نقدی می­تواند از سایر مضرراتی که محیط زندان بر روح و روان فرد زندانی می­گذارد جلوگیری کند. زندان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی به جای گذارد. زیرا اصولاً وضعیت‌های داخلی و خارجی زندان نمی‌گذارد تا این نهاد وظیفه‌ی اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه‌اش را آن‌گونه که شایسته و بایسته است،‌ به انجام رساند. در حالی که جزای نقدی هیچ کدام از پیامدهای مذکور را به دنبال نخواهد داشت و با دور نگه داشتن مجرم از محیط زندان علاوه بر اینکه وی را به نحو دیگری مجازات میکند از تاثیر محیط زندان بر وی جلوگیری می­کند. بر همه این­­ها می­توان محروم شدن جامعه از نیروی کار بزهکار در صورت محبوس شدن را نیز اضافه کرد که البته چنین آسیبی در جزای نقدی وجود ندارد.

با دور نگه داشتن کسی که به جرم حفاری و کاوش غیر مجاز محاکمه شده است از فضای زیان­آور زندان، می­توان وی را در برابر تمامی این آسیب­ها محافظت کرد و با استفاده از مجازات­های جایگزین مناسب­تری در جهت برگرداندن وی به اجتماع تلاش کرد.

                                                    .