در سال1378 اجرای طرح ارتباطی امین در ناجا تصویب شد. هدف طرح امین ایجاد شبکه مخابراتی یکپارچه در ناجا بوده است. ایجاد شبکه تلفنی یکپارچه، دستاوردهای بسیاری دارد که در رأس آن می توان به « امنیت ارتباطات، مدیریت شبکه و نگهداری، افزایش سرعت عمل در انجام مأموریت ها، دسترسی سریع وآسان» و مهمتر از همه به ایجاد حس یکپارچگی سازمانی و مدیریتی در ناجا اشاره کرد. ساختار شبکه امین دارای سه لایه است:
لایه اول: سه مرکز اصلی و پر ظرفیت شبکه (تهران، اصفهان وهمدان) را پوشش می دهد و شهرهای دیگر بر اساس موقعیت جغرافیایی و جایگاه طراحی شده در شبکه در لایه های قرار داده شدند.
لایه دوم: مرکز ا ستان ها و برخی نقاط مهم لایه دوم را تشکیل می دهند.
لایه سوم: مابقی رده ها و مقرها در لایه سوم طبقه بندی شده اند (دوماهنامه تخصصی فاوا, 1386 :16-11).
-طرح امین2 :
پروژه امین 2 در ادامه طرح امین و با هدف گسترش و تکمیل ارتباطات شبکه امین تا سطح مقرهای کوچک و کلانتری ها و پاسگاه ها تعریف و شروع به فعّالیّت نموده است. (فصلنامه تخصی فاوا, 9:1387).
-پروژه سفیر: این پروژه با هدف بهبود وضعیت مراکز پیام ناجا در زمینه ارسال پیام های نوشتاری شامل نامه های اداری ، اخبار و گزارش ها، تعریف و اجرا شد(دوماهنامه تخصصی فاوا, 1386 :25-23).
-طرح منتظر:
این طرح یکی از طرح های بزرگ توسعه ناجا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در کنار طرح امین که برای توسعه ارتباطات پر ظرفیت زیرساخت شبکه های مخابراتی، بازسازی و بروزرسانی شبکه تلفنی نیرو و ایجاد شبکه سراسری ارتباطات دیتا اجرا شد.
-طرح امام علی(ع):
قلمرو این طرح شامل مجموعه اقداماتى در جهت توسعه کاربرد فناورى اطلاعات در مأموریت ها و پشتیبانى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران است. این فعالیت ها شامل: برنامه ریزى، نیازسنجى، معمارى سیستم ها، تعریف سامانه هاى جامع نرم افزارى مبتنى بر شبکه، تعریف پروژه هاى اجرایى، و پیاده سازى آنها مى باشد (دو ماهنامه تخصصی فاوا، 1386:1-21).
2-4-4-4)زیرساخت ها، شبکه و اجزای آن:
تاریخچه شبکه به سال های دهه1970میلادی (1349 ه.ش) بر می گردد. اوّلین نسل از شبکه ها در دهه هفتاد از سوی دولت آمریکا بوجود آمد که از نظر هزینه بسیار سنگین و از نظر تخصص نیز بسیار بالا بود. نسل بعدی با ا نتقال اطلاعات از طریق شبکه یونیکس امکان پذیر شد که بسیاری از مراکز توانستند با اسفاده از پروتکل مربوطه به تبادل اطلاعات بپردازند. امروزه شبکه گسترده جهانی ازامکانات تبادل اطلاعات و تعاملات بسیار گسترده تری برخوردار است. به طوری که به نظر می رسد در انتقال داده به صورت های متن، صدا، شکل و تصویر کمتر محدودیتی وجود داشته باشد. (صرافی زاده, 1383: 83-85)
2-4-4-4-1) تعریف شبکه :
شبکه مجموعه ای از کامپیوتر ها یا شبه کامپیوتر هاست که می توانند از طریق یک رسانه انتقالی مشترک با یکدیگر ارتباط بر قرار کند ( کسد،1387:19).
شبکه های کامپیوتری مجموعه ای از کامپیوتر های مستقل است، که با یک تکنولوژی واحدبه هم متصل شده اند.دو کامپیوتر وقتی به هم متصلند که بتوانند اطلاعات رد و بدل کنند. الزامی نیست که این اتصال از طریق سیم های مسی باشد؛ فیبر های نوری،امواج ماکروویو و مادون قرمز و ماهواره های مخابراتی هم می توانند عامل این ارتباط باشند (تنن بام,1389: 11).
شبکه چیزی جز دو یا چند کامپیوتر متصل به هم نیست که بدین ترتیب قادرند تبادل اطلاعات داشته باشند. (هاتزو, 3:1385).
برخی از مزایای ایجاد شبکه های رایانه ای عبارتند از:
الف- امکان ارتباط رایانه ها در نقاط مختلف جهان و حذف مسافت های فیزیکی.
امکان تبادل اطلاعات و منابع برای بهره برداری مشترک.
افزایش کارآیی، سرعت و دقت در تبادلات.
امکان مدیریت متمرکز اطلاعات و اعمال سیاست های امنیتی (منصوری، 1388: 55).
2-4-4-4-2) اجزای شبکه:
تمام شبکه ها، بزرگ یا کوچک، نیاز به سخت افزار مخصوص شبکه برای شروع به کار دارند.

                                                    .