فعالیت های روزانه

فعالیت های روزانه

تامین امکانات برای نشستن هم به صورت جمعی (مانند پله ها) و هم به صورت جدا جدا (مانند نیمکت ها)
تامین نیمکت های غیر ثابت برای نشستن، و افزایش فرصت های انتخاب
آفتابگیری، زیبایی فضا و شکل و اندازه فضاها
تامین گزینه های متنوع رفت و آمد ، شامل : امکان پیاده روی، دوچرخه سواری و وسایل نقلیه موتوری
رعایت مقیاس انسانی در طراحی ها
حفظ و گسترش فضای سبز
3-3-4-1-2-نفوذ پذیری
از آنجا که نفوذپذیری یک عامل اساسی و محوری در دستیابی به مطلوبیت است، باید در اولین مراحل طراحی مورد توجه قرار گیرد . طراح باید تصمیم بگیرد که چه تعداد مسیر در سایت جاگذاری شود، چگونه راه ها به هم ارتباط داشته باشند و این راه ها به کجا ختم می شوند. نفوذ پذیری هر نظامی از فضاهای همگانی به تعداد راه های بالقوه ای که برای عبور از یک نقطه به نقطه دیگر در نظر گرفته شده بستگی دارد. این راه های بالقوه باید شفاف و دیدنی باشند. چرا که در غیر این صورت فقط کسانی می توانند از آن سود ببرند که از قبل نسبت به حوزه مربوطه آشنایی داشته باشند. در این راستا، نفوذ پذیری بصری نیز اهمیت پیدا می کند. برای غنی تر شدن زندگی در عرصه خصوصی به جای تخریب کامل محرمیت در تقابل بین عرصه های خصوصی و عمومی، توجه به اینکه تنظیم درجه نفوذ پذیری فضا در اختیار کاربری خصوصی باشد امری حیاتی است.
در حین توجه به این نکات باید بر روی دیگر سکه نیز نظر افکند و با در نظر گرفتن عرصه طراحی بصورت واحد کلی، به مرزبندی محدوده های قابل عمران داخل این عرصه نیز با محاسبات سرانگشتی اقدام شود.
3-3-4-1-3-گوناگونی
نفوذ پذیری به تنهایی نمی تواند واجد کارایی زیادی باشد. مکان های با دسترسی آسان زمانی مفید واقع می شوند که به حق انتخاب و جریان تجربه ها سمت و سو بدهند. برای رسیدن به گوناگونی ابتدا میزان اهمیت و مقدار تقاضا برای انواع مختلف کاربری ها را در سایت تعیین می کنیم، سپس از نظر عملکردی و اقتصادی طرز قرارگیری انواع کاربری ها را در کنار هم بررسی می کنیم که توجه پذیر باشد.
راهبردهای طراحی:
ادغام کاربری ها ساختمان های تجاری خصوصی و مؤسسات عمومی، فعالیت های روزانه و شبانه
استفاده از عنصر آب در طراحی
کمک به ایجاد محیط های پیاده پسند و القای مقیاس انسانی، با استفاده از طاقگان ساخته شده از چوب، آجر، سنگ و فولاد
طراحی بدنه های فعال در مسیر عابران پیاده
پرهیز از ایجاد کنج های تاریک و مخفی
دسترسی ایمن فضای پیاده به محور سواره، و مناسب سازی تقاطع های سواره با محور پیاده
طراحی مسیر حرکت اضطراری آمبولانس و اتومبیل آتش نشانی
ایجاد فضاهای لازم برای برگزاری نمادین مراسم مختلف و یادبود وقایع تاریخی و جشن ها و اعیاد
بازآفرینی نمادین عناصر و المانهای موجود در پیشینه تاریخی محدوده
3-3-4-1-4-انعطاف پذیری
ترکیب توانمند مکان هایی که بتوانند برای منظورهای مختلفی استفاده شوند در مقایسه با مکان هایی که فقط برای یک نوع استفاده طراحی شده اند به استفاده کنندگان خود حق انتخاب های بیشتری می دهند.
یکی از اصول پشتیبانی انعطاف پذیری آن است که در طراحی چیدمان عناصر متن فضا، تا آنجا که ممکن است طوری عمل شود که تنوع فعالیت ها بدون اینکه جای یکدیگر را بگیرند، در قلمرو همگانی به بالاترین حد ممکن همزیستی برسند. ما روی جزئیات طراحی تک بناها و مکان های بیرونی تمرکز می کنیم. هدف ما در اینجا این است که سازمان فضایی مکان ها را برای در برگفتن بیشترین حد ممکن فعالیت ها و استفاده های آتی چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت آماده سازی نمائیم. فعالیت های جاری در فضاهای همگانی فعالیت های همگانی هستند؛ جدایی این فعالیت ها از همدیگر با استناد به دلایل محرمیت، دارای منطق عملکردی ضعیفی است. در واقع، در فضاهای همگانی، این خود فعالیت ها هستند؛ که هرکدام به عنوان یک عامل پشتیبان مهم برای سایر فعالیت ها عمل می کنند؛ مردم برای این به فضای همگانی می آیند که مردمان دیگر را تجربه کنند. بنابراین اگر فضای همگانی برای فعالیت های منفک از همدیگر به واحدهای جدا از هم قطعه قطعه شود، قسمت اعظم انعطاف پذیری آن از بین می رود.
3-3-4-1-5-رنگ تعلق و خوانایی
یک دلیل ثانویه برای حمایت از رنگ تعلق وجود دارد : رنگ تعلق الگوی فعالیت های یک مکان را روشن تر می کند. این امر در محیط های انعطاف پذیر که در طول زمان گستره ی وسیعی از کارکردها را در خود جای می دهند، اهمیت ویژه ای دارد. رنگ تعلق کاربران را به ایجاد ظواهر متفاوت در ساختمان تشویق می کند . نوع هر کاربری را صریح تر و روشن تر می سازد.

Share