فعالیت های اقتصادی

فعالیت های اقتصادی

جزیره خارگ در شهرستان بوشهر محل استقرار بزرگ ترین پایانه صادراتی مواد نفتی در خاورمیانه است که بخش عمده نفت تولیدی استان های بوشهر و خوزستان و فلات قاره از این طریق صادر می شود .
اقتصاد استان بوشهر به بخش های کشاورزی ، دامداری ، شیلات و صنعتی متکی است . کشاورزی استان از نظر نوع محصولات تولیدی و روش های تولید به دو قسمت محصولات زراعی و محصولات درختی تقسیم می شود .مهم ترین محصولات زراعی را گندم و جو آبی و دیم ، تنباکو ، پیاز ، کنجد ، سبزی ، صیفی و نباتات علوفه ای تشکیل می دهد . به علت شوری زیاد خاک ، اراضی قابل کشت به صورت محدوده‌های مجزا و دوراز هم درسطح استان پراکنده است. در زمینه باغداری استان بوشهر امکانات زیادی ندارد . بیشترین باغ های منطقه را نخلستان ها تشکیل می دهند . همچنین باغ های محدود و کوچک مرکبات نیز بطور پراکنده به چشم می خورند . میزان تولید خرما دراستان بوشهر بیش از 80 هزارتن و میزان تولید مرکبات حدود 10 هزار تن است.
امکانات دامداری استان بوشهر ازنظرتأمین خوراک وعلوفه دام اندک است. مساحت مناطق تحت پوشش مراتع درحدود 5/2 میلیون هکتار برآورد شده است. که ظرفیت مراتع موجود علیرغم وسعت زیاد به علت فقرپوشش گیاهی جوابگوی یک پنجم دام‌های فعلی نیزنیست. این امرسبب فشارچرای دام‌ها برمراتع استان شده و میزان تخریب مراتع را بیش ازحد افزایش داده است . یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی استان بوشهر صید ماهی است ، در تمام بنادر و سواحل استان بوشهر عده زیادی از مردم به صید ماهی و میگو اشتغال دارند . فعالیت‌های شیلاتی و صید ماهی و آبزی پروری یکی ازفرصت‌های مهمی است که در صورت اعمال مدیریت صحیح و بهره‌برداری اصولی ازذخایر آبزیان می‌تواند دراقتصاد استان بوشهرنقشی بسیار اساسی داشته باشد. حالیه 1580 هکتار از عرصه استان تحت کشت مفید مزارع پرورش میگو می باشد . درحال حاضربسیاری از صیادان استان بوشهر از وسایل و روش‌های سنتی صیادی درامرصید ماهی استفاده می‌کنند.
2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر
استان بوشهر به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود دارای ویژگی های منحصر به فرد است که ساختار اقتصادی و سرمایه گذاری و اشتغال غالب استان بر اساس آنها شکل گرفته است . ذخایر عظیم نفت و گاز و استقرار پالایشگاه گاز فجر جم ، مجتمع پتروشیمی خارگ ، استقرار بزرگترین پایانه نفتی خاورمیانه در جزیره خارگ ، سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی پارس ، تولید 70 درصد نفت فلات قاره کشور ، استقرار میادین گازی متعدد از جمله پارس جنوبی و شمالی ، و کنگان استان بوشهر را به قطب اصلی تولید انرژی کشور و مبنای بسیاری از برنامه ریزی های توسعه ای منطقه مبدل کرده است . گستردگی مرزهای استان بوشهر با دریا ، مزایای حمل و نقل دریایی ، ارتباطات گذشته و فعلی بازرگانی با کشورهای حوزه خلیج فارس ، آسیای جنوب شرقی و شرق دور موجب شده است تا بازرگانی خارجی و فعالیت های مرتبط با آن بویژه حمل و نقل دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های استان مطرح و مورد توجه قرار گیرد .
2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه
در این قسمت داده های پایه در زمینه مشخصات زیست محیطی استان بوشهر جمع آوری ، ارزیابی و ارائه می گردد .
2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر
هفت گروه آب و هوایی در کشور شناسایی شده است که عمده مناطق استان بوشهر بر اساس نقشه ذیل در این طبقه بندی دارای آب و هوای خشک بیابانی و قسمتی از ناحیه جنوبی استان نیز در گروه آب و هوایی فراخشک قرار دارد . لازم به ذکر است که 64 درصد از مساحت کشور در قلمرو اقلیم آب و هوای خشک قرار دارد . آب و هوای خشک به دو رده فراخشک و خشک بیابانی تقسیم می شود . ( سایت سازمان حفاظت محیط زیست کشور )
استان بوشهر به علت موقعیت خاص جغرافیایی خود به علت نزدیکی به مدار رأس سرطان و کمی ارتفاع متوسط دمای بالایی برخوردار می باشد . لازم به ذکر است میزان دمای هوا در کشور با کاهش ارتفاع از شمال غرب به جنوب شرق ، غرب به شرق و شمال به جنوب افزایش می یابد . در نقشه هم دمائی ذیل ، مناطق مختلف کشور به چهار منطقه هم دما با متوسط دمای سالانه 10 ، 15 ، 20 و 25 درجه تقسیم شده است که بر اساس آن عمده مناطق استان بوشهر در درجه حرارت بین 25-20 و نواحی آن دارای درجه حرارت بالای 25 می باشد .
با توجه به استقرار استان بوشهر در منطقه فوق حاره ای مهم ترین پدیده و فرایند مشهود اقلیمی آن گرمای هواست . این ناحیه تحت تأثیر فشار زیاد عرض های متوسط جغرافیایی قرار دارد و فاقد بارندگی قابل توجه است ولی فرآیند تبخیر آن به علت طولانی بودن فصل گرما شدت بیشتری دارد . در فصل زمستان به دلیل هجوم و گسترش جبهه های هوای سرد شمالی و دریای مدیترانه به سمت شرق ، آب و هوای مناسبی توأم با ابر و باران بوجود می آید . به طور کلی آب و هوای بوشهر در نواحی ساحلی گرم و مربوط و در قسمت های داخلی استان گرم و خشک صحرایی است . متوسط دمای سالانه استان 24 درجه سانتی‌گراد است که بیشترین مقدارآن درتابستان حدود 50 درجه وکمترین مقدار آن درزمستان حدود 6 درجه ثبت شده است. متوسط بارش سالیانه استان بوشهر 217 میلی متر واز نوع باران با دوره‌های ریزش بسیارمحدوداست . این استان همچنین دارای بادهای محلی است که در حقیقت قسمتی از طوفان های خلیج فارس است و در اثر اختلاف فشار بین صحرای عربستان و ارتفاعات جنوبی ایران در فصول مختلف پدید می آید . با توجه به وضعیت اقلیمی و آب و هوای بوشهر کمبود منابع آب شیرین یکی از ویژگی های بارز این استان محسوب می شود .
2-9-2 وضعیت توپوگرافی
بر اساس نقشه های توپوگرافی ، شکل ظاهری پستی و بلندی ها و ویژگی های ساختمانی و مورفولوژیک ، استان بوشهر به دو بخش متمایز کوهستانی و جلگه ای ساحلی تقسیم می شود . بخش کوهستانی که حدود 40 درصد از مساحت استان را تشکیل می دهد شامل دو رشته کوه است که ادامه تاقدیس های زاگرس می باشد . رشته کوه ناحیه شمالی – شرقی دنباله رشته کوه های زاگرس فارس است که رشته کوه اصلی استان است . مرتفع ترین قله استان ( قله خورموج ) با ارتفاع 1960 متر در این رشته کوه واقع است . دیگر رشته کوه شامل ارتفاعات غربی استان است که در حاشیه خلیج فارس قرار داشته و از سواحل تنگستان شروع می شود و نهایتاً به ارتفاعات گاوبندی در استان هرمزگان محدود می گردد . بخش جلگه ای ساحلی استان که ادامه جلگه خوزستان می باشد حد فاصل بین کوهپایه ها به سمت خلیج فارس از شمال و شمال غربی استان شروع شده و به سوی جنوب و جنوب غربی امتداد یافته است . ارتفاع این بخش از سطح دریا کمتر از 300 متر است و حداکثر عرض آن در مناطق مرکزی به 110 کیلومتر و در جنوب استان و در حد فاصل بین استان بوشهر و هرمزگان به حدود یک کیلومتر می رسد . بیشتر مراکز جمعیتی استان در بخش جلگه قرار دارند .
2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر
مطالعات انجام شده بر روی منابع خاک استان بوشهر ، کل زمین های استان را به 10 تیپ اصلی و هر تیپ را به 28 واحد اراضی تقسیم نموده است . بر این اساس حدود 60 درصد از زمین های استان کوهستانی ، تپه ای و فلات ها و تراس فوقانی می باشد که دارای محدودیت هایی همچون تندی شیب ، پوشش خاکی کم یا بدون پوشش ، پوشش گیاهی کم ، فرسایش و بعضاً شوری خاک دارند و به طور کلی دارای قابلیت بسیار کم و کم تا متوسط برای بهره برداری کشاورزی بوده و مقدار کمی چراگاه در آنها وجود دارد . حدود 13 درصد از زمین های استان شامل دشت های دامنه ای و دشت های رسوبی رودخانه ای است که دارای پوشش خاکی عمیق اما دچار محدودیت هایی چون شوری و قلیائیت خاک ، خطر سیل گیری و زهکشی ضعیف می باشد ولی در عین حال برای کشتی های آبی و باغ های میوه و خرما مطلوبند و فعالیت های کشاورزی عمدتاً در این تیپ ها متمرکز است . حدود 22 درصد از زمین های استان شامل زمین های پست و شور و زمین های سیلابی است که دارای خاک عمیق با بافت سنگین و شوری زیاد تا بسیار زیاد است . این تیپ خاک برای کشت نامناسب بوده و تنها در نقاطی به صورت چراگاه فصلی از آنها استفاده می شود . حدود 5/3 درصد از زمین های استان را زمین های آبرفتی و واریزه ای بادبزنی شکل سنگریزه دار تشکیل می دهد که دارای خاک کم عمق تا نیمه عمق با بافت متوسط بوده و بعضاً ناهموارند . به استثنای قطعات کوچک کشت آبی و باغ ، این زمین ها عمدتاً دارای قلبلیت کم می باشند . مابقی اراضی استان شامل اراضی مخلوط و متفرقه شامل بستر رودخانه ها و تپه های شنی و ماسه ای و قطعاتی که چند ویژگی را به صورت مخلوط دارا می باشند ، است که دارای خاک کم عمق تا نیمه عمیق همراه با شوری یا طبقات گچی است .
2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن
استان بوشهر به دلیل دارا بودن زیستگاه های متفاوت ، دارای تنوع زیستی غنی و کم نظیری از گونه های حیات وحش می باشد . تا کنون قریب به 50 گونه از پستانداران ، بیش از 110 گونه از پرندگان ، ده ها گونه از خزندگان خشکزی و آبزی و صدها گونه ماهی در استان و آبهای ساحلی آن شناسایی گردیده است . بیش از 50 گونه از گونه های جانوری استان بوشهر جزء حیوانات حمایت شده می باشند که شامل 20 گونه پستاندار ، 30 گونه پرنده و 4 گونه خزنده هستند. آهوی ایران ، جبیر ، کل و بز قوچ و میش از جمله پستانداران علفخوار منطقه می باشند . کل وبز وقوچ ومیش ازکثرت نسبی برخوردار بوده ودراکثر مناطق کوهستانی استان یافت می‌شوند. آهوی ایرانی که جزو گونه‌های حمایت شده می‌باشد درگذشته نه چندان دور دربیشتر مناطق جلگه ای استان دیده می‌شد که درحال حاضرتنها درمحدوده مناطق حفاظت شده مند وجزیره خارگ زیست می‌نماید و به ندرت درسایرمناطق مشاهده می‌گردد.
جبیرکه نوعی آهو با جثه‌ای کمی کوچکتراز آهوی معمولی است یکی دیگراز گونه‌های حمایت شده است که پراکنش آن درسطح استان بسیارمحدود گردیده و درحال حاضر جمعیت کوچکی از آن درپارک ملی دریایی نای بند وتعداد انگشت شماری نیز در تپه ماهورهای دامنه غربی کوه چاهگاه باقی مانده است. خوک وحشی ( گراز ) و تشی بطور پراکنده در مناطق جنگلی و رویشگاه‌های گیاهی یافت‌ می‌شوند. این دو گونه در برخی از نقاط استان ازتراکم زیادی برخورداراست .گرگ ، شغال ، روباه معمولی وکفتار از دیگر پستانداران وحشی می‌باشند که در سطح استان از پراکنش وسیعی برخوردارند. راسو ( نمس هندی ) ، خرگوش وحشی ، خرگوش موش ( پایکای افغانی ) ، و خارپشت نیز از جمله پستاندارانی می باشند که به طور پراکنده در سطح استان یافت می گردد . گونه های متعددی از گربه سانان از جمله پلنگ ، کاراکال ، گربه وحشی و گربه جنگلی نیز گهگاه در برخی از مناطق استان مشاهده می گردند . از راسته نهنگ ها ، گونه دلفین معمولی به وفور در آبهای ساحلی استان زیست می نمایند و گونه های دلفین سربی رنگ ، دلفین خالدار و نهنگ گوژپشت به طور اتفاقی در محدوده آبهای ساحلی منطقه مشاهده گردیده اند . از 8 گونه لاک پشت دریایی شناسایی شده در جهان ، چهار گونه آن شامل لاک پشت عقابی ، لاک پشت سبز ، لاک پشت قرمز و لاک پشت پشت چرمی در آبهای ساحلی استان یافت می شوند . گونه های بسیاری از پرندگان بومی از قبیل کبک ، تیهو ، دراج ، جیرفتی ، انواع کوکر ، سسک ، سنگ چشم ، اگرت و پرستوی دریایی در استان بوشهر زیست می نمایند . همچنین گونه های متعددی از پرندگان مهاجر از جمله اردک ، پرندگان شکاری ، درنا ، هوبره ، آووست و انواع گیلانشاه جهت تغذیه و زمستان گذرانی به دشت ها ، سواحل و آبگیرهای داخلی استان روی می آورند .
2-9-4-1 گونه‌های نادرگیاهی وجانوری استان بوشهر
گـونه‌هـای نـادر گیاهی و جـانـوری شـامل پستانداران ، پرندگان ، آبـزیان وگـیـاهانـی هستنـد که دراثرفعالیت‌های انسانی و یا بلایای طبیعی به شدت آسیب پذیرشده و دراکثرزیستگاه ها نسل آنها از بین رفته است و درزیستگاه‌های باقی مانده به حداقل کاهش یافته است. این گونه‌های در حال انقراض اگرمورد حفاظت وحمایت جدی قرارنگیرند بطورکلی نابودخواهند شد . گونه‌های نادرجانوری استان بوشهرعبارتنداز: جبیر، گربه کاراکال ، گربه جنگلی ، هوبره ، درنا ، بالابان ، بحری ، شاهین ، اردک مرمری ، اردک سرسفید ، دراج ، جیرفتی و لاک‌پشت‌های دریایی . گونه‌های نادرگیاهی استان بوشهر عبارتنداز: حرا ، کهورایرانی ، بنه ، انار شیطان .
2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر

Share