فرزندان

فرزندان

برای درخواست شفاعت در همین دنیا از پیامبران، ائمه طاهرین و صالحان، روایات فراوانی در تأیید و جواز آن، از پیامبر اکرم رسیده است که جای هیچ تأمل و شیهه‌ای را باقی نمی‌گذارد؛ چرا که طلب شفاعت از پیامبر خدا چه پیش از حیات و تولد آن حضرت، و چه در دوران حیات و چه بعد از وفاتش اتفاق افتاده و پیامبر اکرم به آن صحه گذاشته و تأیید کرده‌اند و یا صحابه‌ی پیامبر اکرم پس از حضرت، این‌گونه طلب شفاعت را انجام داده و یا در حضورشان انجام شده و هرگز آن را رد نکرده‌اند. اینک به سه نمونه از این شفاعت اشاره می‌کنیم.
درخواست شفاعت قبل از تولد پیامبر
در تاریخ معتبر نقل شده که تبع بن حسان حمیدی، هزار سال پیش از تولد پیامبر اکرم در نامه‌ای از پیامبر تقاضای شفاعت کرد. وقتی پیامبر، نامه را دریافت نمود، او را تأیید کرد و این‌گونه فرمود: «مرحباً بتبع الأخ الصالح».
این تعبیر، حاکی از قبول، رضایت و تأیید چنین درخواست شفاعتی است. اصل این جریان را ابن اسحاق معاصر امام جعفر صادق در کتاب «المبدأ و قصص الأنبیاء» نقل می‌کند و حلبی(متوفای 1044هـ.ق.) در «السیره الحلبیه» آن را از ابن اسحاق نقل می‌کند.
در نامه‌ی تبع بن حسّان برای پیامبر چنین آمده است:
ای محمد! من به تو رو به پروردگار تو که تمامی اشیاء، مخلوق و تحت ید و قدرت او هستند و به تمامی دستوراتی که از طرف خداوند به (تو) ابلاغ شده،ایمان آوردم و به این مطالب اقرار می‌کنم. پس اگر روزی زنده بودم و دوران رسالت تو را درک کردم، چه بهتر و اگر دوران رسالت تو را درک نکردم، از تو می‌خواهم که مرا در روز قیامت شفاعت کنی و مرا در آن روز فراموش نکنی.
ابن اسحاق، در ادامه می‌نویسد: دانشمندی از فرزندان ابی لیلی این نامه را به هنگام مهاجرت پیامبر خدا(ص به مدینه، در بین راه به دست آن حضرت رساند. حضرت پس از قرائت نامه، سه بار فرمود: «مرحبا بتبع الأخ الصالح». حلبی می‌افزاید: فاصله‌ی زمانی نگارش این نامه که توسط تبع نوشته شده تا زمان تولد پیامبر هزار سال بوده است.
اکنون این پرسش مطرح است که اگر طالب شفاعت در دنیا شرک بود، چگونه پیامبر اکرم کار شرک‌آلود(!) تبع را تأیید می‌نماید و از او به عنوان برادر تعبیر می‌کند؟ آیا پیامبر، شخصی را که مشرک است، برادر خطاب می‌کند؟!
درخواست شفاعت از پیامبر در دوران زندگی آن حضرت
با نگاه به روایتی که درباره‌ی دوره‌ی زندگی پیامبر خدا رسیده، روشن می‌شود که اصحاب، از آن حضرت، درخواست شفاعت می‌کردند که به یک مورد اشاره می‌کنیم.
روایت انس بن مالک
سألت النبی أن یشفع لی یوم القیامه؟ فقال أنا فاعل. قلت فأین أطلبک؟ قال: أولاً علی الصراط. قلت: فإن لم ألقک؟ قال: عند المیزان، قلت: فإن لم ألقک؟ قال: عند الحوض، فإنی لا أخطی هذا المواضع.
از پیامبر خدا درخواست کردم که در روز قیامت مرا شفاعت کند. حضرت فرمود: این کار را انجام می‌دهم. به پیامبر خدا عرض کردم: در آن روزشما را در کجا ملاقات کنم؟ فرمودند: در کنار صراط. انس گفت: اگر آن‌جا شما را نیافتم؟ فرمودند: کنار میزان. انس عرض کرد: اگر آن‌جا شما را نیافتم؟ فرمود: در کنار حوض، به راستی که جز از این سه مکان، جایی نمی‌روم.
درخواست شفاعت از پیامبر پس از وفات آن حضرت
قبلاً گفتیم که درخواست شفاعت از پیامبر خدا فقط در دوران زندگی آن حضرت نبود. بلکه اصحاب پس از وفات آن حضرت نیز ار حضرتش درخواست شفاعت می‌کردند. در این زمینه، چند روایت را نقل می‌کنیم.
1. حضرت علی و طلب شفاعت از پیامبر
محمد بن حبیب می‌گوید: زمانی که حضرت علی از غسل پیامبر خدا فارغ شد و کفن بر قامت ایشان پوشاند، کفن را از صورت آن حضرت کنار زد و عرضه داشت: «بأبی أنت و أمی طلبت حباً و طبت میتاً… بأبی أنت و أمی أذکرنا عبد ربِّک.» (پدر و مادرم به فدایت، پاک و پاکیزه زندگی نمودی و پاک و پاکیزه به پیشگاه خداوند شتافتی… پدر و مادرم به فدایت، ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن.
2. ابوبکر از پیامبر طلب شفاعت می‌کند
عایشه می‌گوید: «آن‌گاه که خبر وفات پیامبر به ابوبکر رسید… او خود را بر روی (پیکر مطهر) او انداخت و پارچه‌ی روی صورت آن حضرت را کنار زد و دست به صورت، پیشانی و گونه‌هایایشان کشید و در حالی که گریه می‌کرد، عرضه داشت: ای محمد! ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن.»

Share