فرآیند تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

در این فصل ابتدا مطالبی درباره ماهیت تداوم فعالیت ،ارزش گذاری دارایی ها و تعیین درجه شواهد درباره اعتبار فرض تداوم فعالیت ارائه می شود. در پایان نیز به تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با این موضوع اشاره خواهد شد .
2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری
اگر پذیرفته شود هدف عمومی و مشترک از تهیه و ارائه اطلاعات حسابداری فراهم ساختن مبنایی برای تصمیم گیری های اقتصادی است . در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاری حسابداری ضروری است .
توجه به مفاهیم عبارات زیر می تواند در تبیین ارتباط بین سیستم های حسابداری ،
اطلاعات حسابداری و تصمیم گیرندگان مفید واقع شود :
اگر اطلاعات حسابداری در فرایند تصمیم گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغییر در این اطلاعات نیز برتصمیم گیری موثر نخواهد بود .
هر گاه اطلاعات غیر حسابداری نیز در دسترس باشد ، آنگاه مفهوم جایگاه ذهنی اطلاعات حسابداری ( در نظر تصمیم گیرنده ) برارزش این اطلاعات ( اطلاعات حسابداری ) در فرایند تصمیم گیری مؤثر خواهد بود .
3)وجود سایر اطلاعات ( اطلاعات غیر حسابداری ) در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط یک تصمیم گیرنده در فرآیند تصمیم گیری، عامل تعیین کننده مهمی خواهدبود .
جنبه های رفتاری نهفته در عباراتی از این قبیل در تدوین و بسط تئوری های حسابداری وارائه اطلاعات در سیستم های تصمیم گیری حائز اهمیت است .
علی رغم پیشرفت قابل ملاحظه علوم رفتاری هنوز دانش زیادی در چگونگی بکارگیری اطلاعات برای تصمیم گیری افراد دردست نیست .
بنابراین پیش بینی دامنه وسیع تأثیر اطلاعات حسابداری در فرآیند تصمیم گیری با مشکل مواجه است .
هندریکس در این رابطه می گوید :
« مشکل اصلی در درک فرایند تصمیم گیری افراد این است که مطالعه مستقیم عملیات مغز انسان با تکنولوژی امروزه امکان پذیر نیست و با ید در جستجوی را ههای غیر مستقیم بود .»
2-3) ماهیت تداوم فعالیت
صورتهای مالی اطلاعات مربوط به وضعیت مالی یک واحد تجاری و نتایج عملیات آن
را به صورت کمی نشان می دهد گزارش حسابرس موجب می شود که این اطلاعات بعد کیفی بدست آورد . حسابرس نقش واسطه را بین تهیه کنندگان صورتهای مالی واستفاده کنندگان از آن صورتها را ایفا می کند . وظیفه حسابرس ، اظهار نظر درباره منصفانه بودن این صورتها در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری است .استفاده کنندگان برای آگاهی از شرایطی که منصفانه بودن ارائه صورتهای مالی را از چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری خدشه دار می کند برحسابرس مستقل اتکا می کنند .
هدف اولیه صورتهای مالی فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری های اقتصادی است اگر ابهام ناشی از رویدادهای آتی مفید بودن صورتهای مالی را تحت الشعاع قرار دهد ، حسابرس موظف است به نحوی این ابهامات را به اطلاع استفاده کنندگان از صورتهای مالی برساند .
اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط حسابرس در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای تداوم فعالیت به عنوان یک واحد دایراست . تصمیمات سرمایه گذاری در ارتباط با شرکتی که تداوم فعالیت دارد متفاوت می باشد .
تداوم فعالیت واحد گزارشگری در آینده قابل پیش بینی یکی از مفروضات بنیادین در فرایند حسابداری است . تعاریف مختلفی برای تداوم فعالیت ارائه شده است . کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری IASC فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفرضات بنیادی حسابداری بدین گونه تعریف می کند :
« فرض به این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بین ادامه دارد به بیان دیگر فرض می شود که واحد تجاری منحل نخواهد شد و قصد ندارد عملیات را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش دهد و ضرورت این کار نیز احساس نمی شود »
تعریف تداوم فعالیت به شرح فوق که تأکید براستمرار شخصیت واحد تجاری دارد ، اصولاً نقطه مقابل وضعیتی است که یک شرکت برای انجام و به ثمر رساندن یک داد و ستد مهم تشکیل می شود وپس از خاتمه داد وستد عمر شرکت پایان می یابد. برای مثال قرار داد مشارکت بین دویا چند نفر برای انجام کاری مشخص که در محدوده زمانی معین صورت پذیرد . چنین شرکتی بیش از زمان لازم برای انجام کار تداوم فعالیت نخواهد داشت .
گرچه فرض تداوم فعالیت عموماً پذیرفته شده است، اما این پذیرش خالی از بحث و جدل نیست ، موسسه آرتور اندسن وشرکاء در مقام مخالفت عنوان می کند که : فرض تداوم فعالیت به عنوان یک قضیه اثبات شده عمومی بی اساس است ویک «فرض اولیه حسابداری » محسوب نمی گردد حتی پا را فراتر گذاشته و اظهار می کند که فرض تداوم فعالیت اغلب به عنوان مستمسکی توسط حسابداران برای توجیه غفلت در اعلام قبلی ورشکستگی قریب الوقوع واحدهای تجاری بکار گرفته شده است .
حتی صاحب نظرانی که فرضیه تداوم فعالیت را می پذیرند محدودیتهایش را نادیده نمی گیرند . اغلب تصدیق می کنند که این فرض یک حقیقت علمی ، یا حتی یک فرض منطقی نیست . پیتون در سال 1976 می پذیرد که فرض تداوم فعالیت از «اقامه دلیل در وضعیت ویژه عاجز است »، همچنین او با این موضوع که فرض تداوم فعالیت «تماماً مدلل است و تأییدیه چندانی را طلب نمی کند » مخالفت می ورزد . در زمانی که پیتون فرض تداوم فعالیت را برای پشتیبانی از بحث هایش به خدمت گرفته بود، کارسون در سال 1949 ادعا می کرد که این فرض بی نقص نیست .
2-4) درجه ی شمول تداوم فعالیت
در اغلب مباحث مربوط به تداوم فعالیت به سادگی عنوان می شود که شخصیت حسابداری به مدت نامحدود تداوم دارد و بنابراین در آینده قابل پیش بینی منحل نخواهد شد . چنانچه معنای فرض این است ،به نظر می رسد که بیهوده و نامعتبر باشد، زیرا هر سال هزاران واحد تجاری کوچک تشکیل می شود که هنوز پا نگرفته، منحل شده و از بین می روند بنابراین ، بهتر است در تعریف تداوم فعالیت بیشتر بر « باقی ماندن واحد تجاری برای انجام عملیات پی در پی‌» تأکید شود که در این صورت تداوم فعالیت یک نتیجه ، و نه یک فرض ،خواهد بود .
توضیح آنکه ، اگر حسابدار در جهت آنکه آیا مدرکی بر خلاف وجود دارد ، جستجو کرده و نتواند آن را اثبات نماید می تواند تداوم فعالیت را به عنوان یک نتیجه که بر یک فرض ارجح است، اثبات کند . به عبارت دیگر اگر حسابدار و به ویژه حسابرس بدون توجه به مدرک برای اثبات یا رد تداوم فعالیت ، فرض کند که یک واحد تجاری تداوم فعالیت دارد در واقع باعث بطلان فرض تداوم فعالیت شده است .

Share