فرآورده های نفتی

فرآورده های نفتی

2- به استناد ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی درتمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی ممنوع است.
3- به استناد قانون حفظ وحمایت ازمنابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور گونه های درختانی از قبیل؛ شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره ای، سفید پلت، حرا وچندل، ارس، فندق، زیتون، طبیعی، بنه، (پسته وحشی)،گون، گردو(جنگلی)، وبادام وحشی در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آن ممنوع می باشد. (همان، ص24).
فرآورده های نفتی
1- با توجه به ارزان تر بودن قیمت فرآورده های نفتی در کشور جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و اخیراً کاهش ارزش پول ملی در مقابل نرخ سایر ارزها و سود آوری بالای آن باعث شده عوامل قاچاق با بهره گیری از امکانات بوجود آمده مبادرت به قاچاق فرآورده های نفتی بویژه گازوئیل ، نفت سفید و بنزین می نمایند. درحال حاضر بیشترین حجم قاچاق خروجی را فرآورده های نفتی تشکیل می دهد. اگر چه تاکنون اقدامات متعددی در جهت کاهش قاچاق سوخت از سوی سازمان های ذیربط بویژه ناجا و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران صورت گرفته است اما روند روبه رشد قاچاق این نوع فرآورده حاکی از عدم تأثیر گذاری قوانین موجود در مبارزه ، واگذاری سهمیه های غیر واقعی به مصرف کنندگان عمده و جزء از سوی شرکت ملی پخش ودولت ، عدم وحدت رویه قضایی، عدم عزم ملی سازمان های ذی مدخل در این رابطه و…در روند قاچاق آن وبروز تخلفات بی تاثیر نبوده است. و این مهم اقدامات ناجا را تحت تاثیر خود قرا داده است. فرآورده های نفتی که مورد قاچاق قرار می گیرند عمدتاً ازشبکه های توزیع درشهرهای داخلی جمع آوری و به مرزها به ویژه سواحل جنوبی، شرقی، غربی، شمال غربی، انتقال و سپس با شیوه های مختلف از مرزهای رسمی(تحت پوشش حلالها،مشتقات نفتی و…) وغیر رسمی خارج می گردد. (همان، ص26).
2-3-6-1-5- قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی
1- میراث فرهنگی سرزمین پهناور ایران که بخش قابل توجهی از میراث فرهنگی بشری و سهم اقوام مختلف را در تشکیل و تکوین آن و عبرت از گذشته و نیز حفظ و نگهداری مظاهر مادی و معنوی این میراث برای آیندگان دارا می باشد، ایجاب می کند زمینه های شناخت مردم وجامعه را برای توجه خاص به اهمیت میراث فرهنگی و طرح و بیان چگونگی حفظ و نگهداری آن را فراهم کرد. بنابراین اهمیت منابع فرهنگی کشور به عنوان مواریث وگنجینه های ملی برکسی پوشیده نیست و تعرض و غارت آنها، همه را نگران می کند و از طرفی قاچاق این اموال به کشورهای خارجی نگرانی را دو چندان کرده. لذا سازمان میراث فرهنگی کشور باید با اتخاذ تدابیر مناسب از این منابع حفاظت و نیروی انتظامی بعنوان ضابط قوه قضائیه همکاری لازم را با این سازمان معمول نماید.
2- طبق مصوبه هفدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) آثار مجموعه ها محوطه ها به شرح ذیل بعنوان میراث فرهنگی تلقی می گردند.
1- آثار: شامل آثار معماری، مجسمه سازی با نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند و نیز کتیبه ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی، مذهبی و علمی دارای ارزش جهانی هستند.
2- مجموعه ها: مجموعه شامل بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر منحصر به فرد بودن معماری و نیز بسته به موقعیت آنها در یک منظره طبیعی به لحاظ تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی هستند.
3- محوطه ها: شامل آثار انسان یا آثاری که توأماً بوسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز محوطه های باستانی که به لحاظ تاریخی، زیباشناسی، نژادشناسی دارای ارزش جهانی استثنائی هستند.
3- در ماده یک قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور«میراث فرهنگی»چنین تعریف شده است.”میراث فرهنگی شامل؛ آثار باقیمانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می باشد و شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی میسر می گردد و از این طریق زمینه های عبرت برای انسان فراهم می آید.”
4- مواریث فرهنگی بر حسب قابلیت یا عدم قابلیت انتقال آنها بر دونوع هستند:
الف)مواریث فرهنگی غیرمنقول؛ شامل تپه ها، محوطه ها، بناها، کتیبه ها، نقش برجسته گورستانهای باستانی، شهرها و بافت شهری.
ب) مواریث فرهنگی منقول؛ شامل اشیای باستانی و تاریخی وهنری است که در گنجینه های ملی و شخصی نگهداری و به اشیای زیرخاکی و روی خاکی یا موروثی و هنری تقسیم می شوند.
(همان، صص27-29).
2-3-6-1-6- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناریه
1- سلاح و مهمات عمدتاً از مرزهای غرب و شرق کشور بصورت قاچاق وارد می گردد. عمده اسلحه و مهمات مورد قاچاق بوسیله باندهای قاچاق مواد مخدر و یا اشرار خریداری و مورد استفاده قرارمی گیرد. و این اقدام زمینه ناامنی را درکشورگسترش می دهد. لذا تشدید روند مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات در مبادی ورودی در مرزها از سوی ناجا امری ضروری است.
2- واردات اسلحه جنگی و شکاری، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره ممنوع است مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای مربوطه محکوم می شوند . (همان، ص30).
2-3-6-1-7- قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب
1- سلامت محیط زیست یکی از شاخصهای کلان هر کشور محسوب می گردد. پرندگان شکاری و وحوش کمیاب معیار سلامت اکوسیستمهای طبیعی هستند. حضور و تعداد این موجودات در هر زیستگاهی نمود چگونگی چرخه حیات در آنجاست. زیستگاهی پویاتر و سالمتر است که کمتر دستخوش تغییر و تحولات انسانها قرارگرفته باشد واز تنوع گونه ای گیاهی و جانوری بیشتری برخوردار باشد. قاچاقچیان پرندگان شکاری و وحوش کمیاب علاوه بر ایجاد زیانهای مادّی نسل اینگونه حیوانات و پرندگان را به انقراض می کشانند. معمولاً خریداران این موجودات ساکنین عرب حوزه خلیج فارس و بعضی از افراد داخلی کشور می باشند. علاوه بر اینکه برخی از این موجودات را پس از صید و شکار «تاکسیدرمی» نموده و سپس ازکشور خارج می نمایند .
2- خرید و فر وش، تکثیر و پرورش، صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده ویا از قبل درکشور تکثیر و پرورش یافته اند با کسب پروانه و اجازه ازسازمان حفاظت محیط زیست مجاز می باشد. (همان، ص32).

Share