فرآورده های نفتی

ضعف قوانین موجود در ارتباط با برخورد با شناورهای حامل کالا در دریا.
کافی نبودن اقدامات کنترلی حراست شیلات از شناورهای صیادی.
کالاهایی که ازکشور های حوزه خلیج فارس وارد می گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات، کالای لوکس، سیگار، پارچه، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات رایانه،کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی،تجهیزات دریافت از ماهواره، موادمحترقه، تجهیزات پلیسی) و…می باشد که اکثراً تولید کشورهای اروپایی است اما کالاهایی که از ایران خارج می گردد؛ کالاهایی است که تولید داخلی و منابع ملی و سرمایه ای می باشد مهمترین آنها؛ قاچاق فرآورده های نفتی، دام سبک وسنگین، اموال فرهنگی وتاریخی، وحوش و پرندگان شکاری، زعفران،پسته و… است. (همان، صص96- 97)
2-3-10-3-کشورهای همسایه غربی
عوامل متعددی در مرزهای غربی باعث گردیده تا روند ورود کالای قاچاق در این مرزها افزایش یابد که از جمله به عوامل تأثیرگذار ذیل می توان اشاره کرد.
وضعیت سکنه مرزی (روستاهای مرزی،خویشاوندی سکنه دو سوی مرز، بیکاری).
صعب العبور بودن مرزها.
ضعف اقدامات کنترلی مرزبانان متقابل .
کمبود امکانات و تجهیزات پاسگاهای مرزی.
عدم کنترل مناسب از سوی متولیان بازارچه های مرزی.
تحت کنترل عملیاتی بودن ناجا در بخشی از مرز.
عدم وحدت رویه محاکم قضایی در برخورد با عوامل قاچاق.
حمایت بعضی از مسئولین محلی و سیاسی از عوامل قاچاق به منظور کاهش بیکاری و رونق اقتصادی در منطقه.
عدم هماهنگی بین مسئولین سیاسی، قضایی و انتظامی منطقه.
حمایت کشورهای متقابل از قاچاق کالاهای خروجی و ورودی به جهت احتیاج به درآمدزایی حاصل از قاچاق و مایحتاج مردمی.
کالاهایی که ازکشور های همسایه غربی وارد می گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات ، کالای لوکس، سیگار، پارچه، لوازم صوتی و تصویری، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات رایانه،کالاهای ممنوعه (مشروبات الکلی، اسلحه ومهمات، تجهیزات دریافت ازماهواره، موادمحترقه) و… می باشد که اکثراً تولید کشورهای اروپایی و بعضاً کشورترکیه است. اما کالاهایی که از ایران خارج می گردد؛ کالاهایی است که تولید داخلی و منابع ملی و سرمایه ای می باشد مهمترین آنها؛ قاچاق فرآورده های نفتی، دام سبک و سنگین، اموال فرهنگی وتاریخی، مواد غذ ایی و اقلام یارانه ای است. (همان، صص97- 98)
2-3-10-4- کشورهای همسایه شرقی
اگر چه ورود مواد مخدر از طریق مرزهای شرق، کلیه امور استان های شرقی کشور را تحت الشعاع قرار داده ولی باید به این نکته توجه نمود که وضعیت کشورهای پاکستان و افغانستان وهمچنین مرزهای گسترده باعث گردیده علاوه بر ورود مواد مخدر حجم قابل توجهی کالای قاچاق از طریق مرزهای شرقی وارد کشور گردد. کالاهایی که از پاکستان وارد می گردد عمدتاً منسوجات، ملبوسات، میوه جات، احشام (دام سبک وسنگین) و…می باشد که تولید کشور پاکستان است اما کالاهایی که از مرز افغانستان وارد می گردد کالاهایی است که اکثراً از کشورهای جنوب آسیای شرقی بصورت ترانزیت ازخاک جمهوری اسلامی ایران عبور و به کشور افغانستان وارد می شوند وسپس بخشی از این کالاها بطریق قاچاق و با شیوه های مختلف وارد استان های شرقی کشور می گردد.که در این مورد نیز می توان به عوامل تأثیر گذار که در مرزهای غربی به آن اشاره شد توجه نمود. اما کالاهایی که از ایران خارج می گردد؛ کالاهایی است که تولید داخلی، منابع ملی و سرمایه ای می باشد مهمترین آنها؛ قاچاق فرآورده های نفتی، اموال فرهنگی وتاریخی، مواد غذ ایی و اقلام یارانه ای، زعفران و… است. (همان، ص98)
2-3-10-5-کشورهای همسایه شمالی
در حال حاضر ورود کالا از کشورهای همسایه شمال شرقی قابل توجه و چشمگیر نمی باشداما حجم ورود کالا از کشورهای همسایه شمال غربی (جمهوری آذربایجان ونخجوان)چشمگیر و قابل توجه می باشد. بویژه اینکه از این مرزها کالاهای ممنوعه شرعی وارد می گردد .
وضعیت استقر ار روستاهای مرزی که بعضاً در نقطه صفر مرزی واقع شده اند و همچنین قابل تردد بودن رودخانه های مرزی باعث گردیده تا عوامل قاچاق از این موقعیت جهت ورود کالا نهایت استفاده را ببرند واز طرفی گذرهای مرزی آستارا، بیله سوار وجلفا معبری جهت ورود کالای قاچاق گردیده. ضمناً بخشی از کالاهای ترانزیت شده به کشور نخجوان پس از ورود به نخجوان در پوشش کالای مسافری و بیش از سقف تعیین شد ه از طریق گذر مرزی جلفا وارد کشور می گردد. (همان، ص99).

                                                    .