فرآورده های نفتی

فرآورده های نفتی

3/2- خروج غیر قانونی فرآورده های شیلاتی از مرزهای آبی کشور توسط موتور لنج های صیادی که با مجوز شیلات جهت صید ماهی به دریا عزیمت نموده اند .
4/2- خروج پنهانی و غیر مجاز فرآورده های نفتی توسط موتور لنج های صیادی ، تجاری و نیمه سنگین با جاسازی منابع و انتقال به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس .
5/2- خروج بعضی از محصولات کشاورزی از جمله زعفران، اموال تاریخی و فرهنگی و پرندگان شکاری از مرزهای آبی کشور با استفاده از شناورها اعم از قایقهای تندرو و موتور لنج در جاسازیهای پیچیده به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس . (همان، صص88-90)
2-3-8-2- مرزهای خشکی
گستردگی قاچاق باعث گردیده که ورود وخروج کالای قاچاق از اکثر مرزهای زمینی با توجه به وضعیت موجود به شیوه های مختلف وارد یا خارج گردد به مهمترین عللی که بستر قاچاق کالا را در مرزهای زمینی فراهم نموده است می توان به شرح ذیل اشاره نمود.
وضعیت جغرافیای وگستردگی بسیار زیاد مرزها که ترددهای غیر مجاز و تجاوزات مرزی به راحتی می تواند صورت گیرد.
عدم وجود امکانات حفاظت فیزیکی در معابر ورودی وخروجی جهت کنترلهای انتظامی.
وضعیت سکنه مرزی از نظر معیشتی، قومیت، اجتماعی و ارتباطات فامیلی با ساکنان مرزی کشورهای همسایه.
وجود معابر قابل تردد درکنار بازارچه های مرزی.
نبود مناطق ممنوعه مرزی وقوانین کارآمد جهت کنترل ضابطه مند مرزها.
عدم ثبات و حاکمیت در بعضی از کشورهای همسایه.
حمایت از قاچاق به صورت کوله باری توسط بعضی از افراد ذی نفوذ محلی برای رفع بیکاری.
صدور احکام برائت و عدم وحدت رویه اکثر محاکم قضایی در شهرهای مرزی.
همکاری بعضی از مرزبانان متقابل کشورهای همسایه از عوامل قاچاق در مرز.
شایان ذکراست عوامل قاچاق در مرزهای غیرمجازخشکی معمولا ًتوسط وانت بارهای تندرو و شاسی بلند، موتورسیکلت، دوّاب(اسب وقاطر)،کوله باری توسط افراد مبادرت به ورود وخروج کالای قاچاق می نمایند. (همان، ص91).
2-3-9- انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق
2-3-9-1- انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور
در حال حاضر مهم ترین مبادی تهیه کالای قاچاق ورودی به کشور، بنادرامارت، بندر خصب متعلق به عمان، منطقه کرد نشین عراق، ترکیه و شهرهای مرزی کشور افغانستان است که با شیوه های زیر از 13 استان مرزی به داخل کشور ما وارد می شوند:
1- با شناورهای سنگین در پوشش بارهای تجاری، محموله های صیادی، تعاونی مرز نشینان، مناطق آزاد، کالاهای ملوانی و بعضاً با استفاده از یک یا چند مانیفست (فهرست کل بار) به شهرهای ساحلی جنوب به ویژه استان بوشهر، از مبادی گمرکی و تخلیه درخورهای غیر مجاز .
2- با استفاده از انواع قایق های تندرو و معروف به قایق های گله ای و تخلیه در طول سواحل استان هرمزگان، به ویژه بندرعباس، میناب، قشم، و مناطق آزاد .
3- با استفاده از وسایط نقلیه سنگین در پوشش بارهای تجاری از مبادی گمرکات مستقر در مرزهای زمینی و به ندرت از مرزهای غیر گمرکی .

Share