سبز اندیشان امروز

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : مدل سلسله مراتبی

برای هر فرد که نشان می دهد وی دارای چه مشخصات مهمی در سابقه سلامت خود است
بیماریهای مهم و مزمنی که فرد هم اکنون به آن مبتلاست
نتیجه معاینات کلیه سیستم های بدن در دو دسته یافته ها و شکایت
داروهایی که فرد مصرف می نماید

اطلاعات مربوط به شیوه زندگی فرد شامل : تغذیه، تحرک بدنی،دخانیات و سایر اطلاعات مربوطه
سوابق پزشکی و سلامتی فرد مثل دریافت واکسن ،جراحی های انجام شده و بیماریهای قبلی
بیماری و یا سوابق بیماری ها ،ناخوشی ها و بعضی حالات در اقوام فرد در سه دسته اقوام
اطلاعات مربوط به تنظیم خانواده

نقش پرونده الکترونیک سلامت در مدیریت سلامت
پرونده الکترونیک سلامت از طریق تعیین مشکلات سلامت هر منطقه بر اساس فراوانی ابتلا به یک بیماری یا یک ریسک فاکتور و نیز میزان و شیوع عوامل خطرزای سلامتی در افراد و محیط آنها، سلامت افراد جامعه را مدیریت می کند. بعلاوه این برنامه دارای قابلیت مدیریت مراکز و پرسنل ارائه دهنده خدمت، مدیریت گردش امور در لایه صف و پشتیبان بر اساس فرایندهای درست و منطقی و همچنین محاسبه و مدیریت نظام پرداخت با توجه به تعداد افراد تحت پوشش و کمیت و کیفیت خدمت و تعیین قیمت تمام شده هر خدمت در کنار تعیین هزینه اثر بخشی مداخله و برقراری امکان تخصیص منابع مبتنی بر برنامه های مصوب، می باشد.
خاطرنشان می سازد با توجه به سیاستهای و قوانین بالادستی مربوط به الحاق کامل بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به برنامه، تدوین و مصوب کردن پیوست امنیتی برنامه توسط شورای عالی امنیت کشور در دستور کار ستاد و دست اندرکاران اجرایی پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان قرار گرفته است که در حال حاضر این کار در حال طی کردن مراحل نهایی است. (گزارش آسیب شناسی برنامه پزشک خانواده، ستاد کشوری برنامه پزشک خانواده شهری، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1392)

اهداف توسعه هزاره
در سپتامبر سال 2000 اجلاسی تحت عنوان اهداف توسعۀ هزاره (MDGs/millennium development goals) توسط سازمان ملل متحد با حضور سران کشورهای دنیا برگزار شد. نتیجۀ این اجلاس تصویب پیش نویسی برای دولت هایی بود که به توسعه می اندیشند و سازمان ها که در حوزه توسعه فعالیت می کنند. این پیشنویس یا برنامۀ عمل که به عنوان «اهداف توسعه هزاره» نام گرفت 8 مادۀ اساسی و 18 هدف جزیی دارد که باید تا سال 2015 میلادی در سراسر دنیا اجرایی شده باشد. به نصف رسیدن میزان فقر و گرسنگی مفرط در جهان، توجه به تحصیلات ابتدایی، ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، رشد سلامت زایمان، کاهش مرگ ومیر نوزادان، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر امراض مسری، حصول اطمینان از حفظ محیط زیست و ایجاد مشارکت جهانی در توسعه این 8 ماده را تشکیل می دهند. همانطور که ملاحظه می فرمایید 6 ماده از این 8 ماده به طور مستقیم و دو ماده نیز به شکلی غیرمستقیم به «سلامت» اشاره دارد. به نحوی که هم اکنون بخش عمده ای از این وظایف در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز بوده و قانوناً در رستای برنامه های سلامتی این وزارتخانه که متولی امر سلامت و سیاستگزار اصلی این بحث در کشور است برمی گردد. بحث تغذیه به ویژه تغذیه کودکان که به ماده یک این سند بر می گردد در دفتر بهبود تغذیه جامعه، توجه به تحصیلات ابتدایی و همچنین توانمندسازی زنان، رشد سلامت زایمان و کاهش مرگ و میر نوزادان در مرکز سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، مبارزه با بیماری های مسری از جمله ایدز و مالاریا در مرکز مبارزه با بیماری های واگیر، حصول اطمینان از محیط زیست در مرکز سلامت محیط و کار این وزارتخانه پیگیری می شود. در خصوص حصول اطمینان از سلامت محیط زیست گفتنی است پس از کش و قوس های فراوان در خصوص این که چه سازمانی متولی اعلام تعطیلی در شرایط حاد شدن آلودگی هوا در کلانشهر تهران است، دولت یازدهم به تازگی با ابلاغیه ای به استانداری تهران شرایط اعلام هشدار و تعطیل شدن شهر را به وزارت بهداشت و عمدتاً مرکز سلامت محیط و کار این وزارتخانه محول کرده است. در خصوص ماده آخر این سند نیز که به ایجاد مشارکت جهانی در توسعه اشعار دارد، باید گفت هرچند این ماده به طور مستقیم به سلامت تأکید نکرده و همه جوانب توسعه را مدنظر قرار داده است ولی کیست که نداند این انسان سالم است که محور توسعه است. آیا اساساً بدون سلامت انسان های می توان جامعه ای پویا را برای گام برداشتن در جاده توسعه متصوّر بود؟ سازمان بهداشت جهانی (WHO) نیز بر این سخن که انسان محور توسعه می باشد تأکید ورزیده است. در آموزه های دینی نیز بر این امر تأکید شده است. پیامبر گرامی اسلام در حدیثی فرموده اند: النعمتانِ مجهولتان، الصّحه و الامان. دو نعمت سلامت و امنیت مجهول اند و قدر آنان چنانکه باید شناخته نشده است.
پیشنیه تحقیق
متاسفانه پس از جستجوی فراوان در این بخش کتاب، نشریه و تحقیق در خور توجهی که در بردارنده این موضوع باشد، یعنی نقش رسانه ها را در اطلاع رسانی برنامه پزشک خانواده یا حتی برنامه های دیگر نظام سلامت بررسی کرده باشد یافت نشد. اما از بین پایان نامه هایی که در حوزه سلامت منتشر شده بودند چند پایان نامه در کل از زوایای مختلف به برنامه پزشک خانواده پرداخته بودند که از بین آنها عناوین، موضوعات تحقیق، فرضیه ها و نتایج دو پایان نامه که تا حدودی نزدیک تر به مقصود و هدف این تحقیق بود چنین بود:
الهام رفعتی (1389) تحقیقی با عنوان “بررسی رضایتمندی از برنامه پزشک خانواده (مطالعه موردی مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی”انجام داده است. فرضیه های این تحقیق به این صورت مطرح شده اند: بنظر می رسد سطح رضایتمندی مراجعان به مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی از بخش تجهیزات، تسهیلات و محیط فیزیکی برنامه پزشک خانواده بیش از حد متوسط است. 2- به نظر می رسد سطح رضایتمندی مراجعان از بخش پزشک خانواده برنامه پزشک خانواده بیش از حد متوسط است. 3- به نظر می رسد میان رتبه رضایتمندی مراجعان از بخش ها تفاوت معنی داری وجود دارد. 4- به نظر می رسد میان تعداد افراد راضی و ناراضی تفاوت معناداری وجود دارد. محقق پس از بررسی جداول نتایج آزمون به این نتیجه می رسد که سطح رضایتمندی مراجعان به مراکز بهداشتی، درمانی استان مرکزی از بخش پزشک خانواده بیشتر از حد متوسط است و می توان گفت که درصد بیشتری از مراجعان در رده مراجعان راضی قرار گرفته اند لذا فرضیه دوم تایید می شود. (در سطح معناداری آزمون از 05/0 کوچکتر و ضریب اطمینان 095/0فرض صفر رد می شود)(رفعتی، 1389: 32)
هادی کرابی (1383) تحقیقی با عنوان “میزان رضایت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی غرب استان تهران از طرح برنامه پزشک خانواده” انجام داده است. وی در تعیین اهداف این تحقیق عنوان کرده است که سعی در تعیین میزان رضایت مددجویان تحت پوشش از خدمات ارائه شده توسط پزشک خانواده، تعیین میزان رضایت مددجویان از نحوه انتخاب پزشک خانواده، تعیین میزان رضایت مددجویان از فرانشیز پرداختی، تعیین مشکلات مهم مددجویان هنگام استفاده از خدمات و تعیین میزان استفاده مددجویان از خدمات موسسات بیمه ای داشته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر این امر است که در مجموع 31.25 درصد از افراد تحت بررسی از طرح پزشک خانواده کاملا رضایت داشته اند. 51.5 درصد از افراد فوق از طرح مذکور نسبتا رضایت داشته و 10 درصد نیز ناراضی بوده اند و فقط 7.25 درصد از افراد تحت بررسی از طرح کاملا ناراضی بوده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد از مجموع 400 نفری که مورد مطالعه قرار گرفته اند 340 نفر معادل 85 درصد افراد از نحوه انتخاب پزشک خانواده رضایت داشته اند. 69.25 درصد دسترسی سریع به پزشک خانواده داشته اند و 30.75 درصد هم از این سطح دسترسی ناراضی بوده اند. در مجموع 84 درصد از افراد از برنامه پزشک خانواده در جهت درمان بیماری رضایت داشته اند و 91.25 درصد از خدمات پاراکلینیکی بهره برده اند و 30.5 درصد افراد از طریق این برنامه به بیمارستان ها ارجاع و بستری شده اند. (کرابی، 1382: 30)

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چارچوب نظری تحقیق
از زمان همگانی شدن وسایل ارتباطی با توجه به ویژگی های فرهنگی و جامعه شناختی وسایل ارتباط جمعی، نظریه های زیادی در مورد اثرات رسانه های جمعی و نظریات توسعه ای آن ها ارائه شده است. آنچه ما در میان انبوه نظریه های مربوط به وسایل ارتباطی نیاز داریم شاید بتوان گفت تقریباً تمام نظریه ها در وسایل ارتباطی به نوعی می تواند در فرآیند اشاعه یک امر فرهنگی دخیل باشد تا موجبات بهبود سبک زندگی افراد جامعه را از طریق وسایل ارتباط جمعیفراهم آورد. در این بخش سعی می شود تنها نظریه هایی را مطرح کنیم که به طور مستقیم در روند اشاعه یک امر فرهنگی در جهت تغییر رفتار اجتماعی و سبک زندگی افراد جامعه دخیل می باشد. یکی از مدل هایی که در ارتباط با پیام و تاثیرآن بر تغییر نگرش مطرح می باشد مدل سلسله مراتبی “لاویج” و “اشتاینر” است. این الگو از آن رو اهمیت دارد که بازاریابی تغییرات اجتماعی و فرهنگی از فرایند و فرمول های بازرایابی تجاری و تبلیغات برای اشاعه و اعمال تغییرات فرهنگی در سبک زندگی افراد استفاده می کند. تنها تفاوت در نتیجه و هدف نهایی این فرمول می باشد. نزدیک ترین مدل ارتباطی بازرایابی تجاری برای این فرایند، مدل سلسله مراتبی “لاویج” و “اشتاینر” می باشد.

در مورد نظریه های وسایل ارتباطی، تقسیم بندی از تاثیرات وسایل ارتباطی وجود دارد . بسیاری این نظریه ها را به سه دوره تقسیم می کنند. دوره تاثیرات قدرتمند، دوره تاثیرات محدود و دوره تاثیرات مشروط. نظریه مربوط به دوره تاثیرات قدرتمند رسانه تا حد بالایی می تواند در روند شکل دهی به افکار عمومی در فرآیند اجتماعی، فرهنگی دخیل باشد. کمااینکه تمام مثال های آورده شده در باب نظریه های قدرتمند رسانه به شکل دهی افکار عمومی در حوزه سیاسی باز می گردد اما فرمول استفاده شده در آن می تواند در شکل دهی به افکار عمومی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. به عبارت دیگر می توان از پر انتقاد ترین نظریه های مربوط به تاثیر وسابل ارتباطی برای تحقق اهداف توسعه ای با توجه به برنامه ریزی اجتماعی و بازاریابی اجتماعی استفاده کرد. بنابراین از بخش نظریه های مربوط به تاثیرات وسایل ارتباطی، نظریه های مربوط به تاثیرات قدرتمند رسانه مطرح می شود و علاوه بر آن شاید بتوان اصلی ترین نظریه مربوط به موضوع مورد پژوهش، نظریه های با منشأ توسعه ای و وسایل ارتباط جمعی و نظریهی “اورت راجرز” باشد که فرآیندهای روانی و اجتماعی جامعه را در پذیرش و دریافت پیام مورد بررسی قرار می دهند. این نظریه ها بیش از دیگر طبقه بندی ها، جنبه اجتماعی، فرهنگی دارد و بر تغییر و توسعه سبک زندگی و شکل گیری رفتار اجتماعی تاکید می کند.نظریه های برجسته ساز، تزریقی، کاشت،شکاف آگاهی، نظریه اشاعه نوآوری و اقناع در ادامه به اختصار بیان می شود.

2-4-1.مدل سلسله مراتبی لاویج و اشتاینر
اولین الگو با تاکید بر اثر بخشی تبلیغات طراحی شده است و از آن رو اهمیت دارد که بیان شد بازاریابی تغییرات اجتماعی و فرهنگی از فرآیند و فرمول های بازارایابی تجاری و تبلیغات برای اشاعه و اعمال تغییرات فرهنگی در سبک زندگی افراد استفاده میکند.تنها تفاوت در نتیجه و هدف نهایی این فرمول می باشد.نزدیک ترین مدل بازارایابی تجاری برای این فرایند، مدل سلسله مراتبی “لاویج” و ا”شتاینر” می باشد.
در اصل این الگو برای استفاده از تبلیغات بسط داده شد.این الگو شش مرحله دارد و قبل از تلاش برای رسیدن به مرحله بعدی باید مرحله قبل را طی کرد. (تانکارد,1381:19)این شش مرحله را می توان به سه بعد تقسیم نمود:
– بعد شناختی: آگاهی ما نسبت به موضوعات (محدوده انگیزه ها. پیام ها، تمایلات را به حرکت در می آورند یا به آنها جهت می دهند.)
– بعد عاطفی: نگرش ما نسبت به موضوعات (محدوده عواطف. پیام ها نگرش ها و احساسات را تغییر می دهند.)
– بعد کنشی/ رفتاری: رفتار ما نسبت به موضوعات (محدوده افکار. پیام ها اطلاعات و واقعیت ها را فراهم می آورند.)
این الگو به ما می گوید که وسایل ارتباطی می تواند اثر های متعددی داشته باشد و ارتباط گر را وادار کنند که در باره اثری که به دنبال آن هستند، فکر کرده و دقیق باشد .(همان:22). این در نهایت می تواند در اثر استمرار در پخش پیام و مواجه مخاطب در زوایای مختلف، استفاده از منابع مورد تایید مخاطب مانند قهرمانان ورزشی و سوپراستار هاو … منجر به تغییر نگرش و درک شود.این فرایند همان فرایندی است که می توان و بایستی در اعمال تغییر در بهبود سبک زندگی افراد استفاده کرد.
2-4-2. نظریه برجسته سازی
نظریه برجسته سازی عنوان می کند که با برجسته ساختن برخی از موضوعات وسایل ارتباطی می توانند بر شکل گیری افکار مردم تاثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رسانه ها گر چه نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیندیشند، اما می توانند تعیین کنند که «درباره چه» فکر کنند. مخاطب در این نظریه پویاست اما مسئولیت جهت دهی به افکار عمومی با رسانه هاست. باید گفت که این نظریه بر تاثیر مستقیم، فوری و قدرتمند رسانه های گروهی بر مخاطبان و انفعال مخاطبان تاکید دارد. مدیران رسانه ها در دهه های چهل و پنجاه میلادی تأثیر عمیق خود بر تغییر رفتارهای مخاطبان خود را به خوبی دریافته بودند.بعضی از عوامل مؤثر در این اثرگذاری مانند سرعت گسترش رادیو و در برگیری آن و پس از آن تلویزیون می باشد. باید گفت که فرآیند برجسته سازی یک فرآیند شش مرحله ای است که می توان اینگونه خلاصه کرذ:
1- مطبوعات بعضی رویدادها یا فعالیت ها را پراهمیت می کنند و آنها را بارز می سازند.
2- موضوعات متفاوت برای جلب توجه، به نوع ومیزان پوشش خبری متفاوتی نیاز دارد.
3- این رویدادها باید حوزه ای از معنا را دریافت کند که قابل فهم باشند.
4- زبان مورد استفاده رسانه ها بر درک اهمیت موضوع اهمیت دارد.
5- رسانه ها باید از نمادهای ثانویه استفاده کنند تا موفقیت آن در افکار عمومی کاملاً روشن شود.
6- هنگامی که اشخاص معروف و معتبر و مورد تایید جامعه در مورد موضوع مورد نظر صحبت کنند فرایند برجسته سازی شتاب پیدا می کند (تانکارد، 1381:384)
در مورد اینکه چه کسانی اولویت رسانه را تعیین می کنند دیدگاه ها متفاوت می باشد. بسیاری معتقد هستند که این اولویت و نیازهای عموم است که اولویت رسانه را تعیین می کند. بعضی دیگر عنوان می کنند که گروه های ذینفع و فشار این توانایی را دارند که موضوعاتی را به اولویت عموم برسانند. بعضی دیگرنیز بیان می کنند که در زمینه های سیاسی این رسانه های نخبه هستند که اولویت دیگر رسانه ها را تعیین می کنند و آنها نیز اولویت عموم را می سازند.
به هر حال نظریه برجسته سازی در فرآیند ایجاد یک فکر نقش زیادی دارد. در بخش تغییرات و بازاریابی اجتماعی نیز بیان شد که یکی از مراحل مهم در فرایند بازاریابی تغیرات اجتماعی، فرهنگی درسبک زندگی ” اندیشیدن” است، و در تئوری برجسته سازی نیز شعار اصلی این بود که” رسانه ها گرچه نمی توانند تعیین کنند که مخاطبان چطور بیندیشند، اما می توانند تعیین کنند که درباره چه بیندیشند…”(زارعیان, 120:1382( چون در این نظریه مسئولیت جهت دهی به افکار مردم با رسانه ها است، به همین خاطر در مورد اشاعه یک فرهنگ و ایجاد تغییر در سبک زندگی افراد اهمیت پیدا می کند. در مثال های بخش پیشین نیز تاثیر پرداختن رسانه به یک امر را در جریان تغییر اجتماعی در سبک زندگی بررسی کردیم. ماند برنامه کنترل فشار خون و یا برنامه تنظیم جمعیت در “فیلیپین”. بنابر این، فرایند نظریه برجسته سازی نه تنها در روند اشاعه فرهنگ ورزش کردن می تواند تاثیر گذار باشد بلکه در فرایند اشاعه هر فرهنگی می تواند در تعامل با نظریه های دیگر در رسانه مورد استفاده قرا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *