شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار

1-کالای قاچاق گمرکی به کالاهایی گفته می شود که سازمان شاکی آنها گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. در حال حاضر بیشترین حجم کالاهای قاچاق را کالاهای گمرکی از قبیل؛ پارچه، چای، لوازم صوتی و تصویری لوازم خانگی، قطعات خودرویی، قطعات رایانه، لوازم آرایشی و بهداشتی و … تشکیل می دهد . (همان، ص17).
2-3-6-1-2- قاچاق دخانی
1- عدم سیاستگذاری مناسب، عدم وجود نقدینگی کافی در شرکت دخانیات، فرسودگی ماشین آلات شرکت دخانیات، عدم کیفیت و بسته بندی، عدم توزیع مناسب سیگارتهای داخلی، تبلیغات، و از همه مهمتر عدم تعادل عرضه و تقاضا و سودآوری این کالا برای عوامل قاچاق و مشکل برخورد با شبکه فروش باعث گردیده تا حجم انبوهی ازکالای دخانی (سیگار) سالانه به صورت قاچاق از مرزهای آبی وخشکی وارد گردد. (همان، ص18).
2-3-6-1-3- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات
ارز : به پول نقد رایج کشورهای خارجی ارز گفته می شود. مانند دلار، یورو، مارک، پوند، ین و…
عوامل قاچاق به منظور تأمین منابع ارزی جهت خریدکالاهای قاچاق درکشورهای خارجی اقدام به خروج ارز از داخل کشور به خارج به صورت قاچاق می نمایند اگرچه یکی ازراههای تأمین منابع ارز برای شبکه قاچاق خروج ارز از کشور می باشد مع الوصف این اقدام در پوششهای مختلف صورت می گیرد. عین ارز مکشوفه قاچاق پس از کشف توسط سازمان کاشف به بانک مرکزی و شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد تحویل و مجازات متهمین علاوه بر ضبط ارز مکشوفه به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت رسمی ارز محکوم خواهند شد. (همان، ص19).
طلا و نقره
1- ورود و صدور طلا و نقره به هر شکل با موافقت وزارت بازرگانی پس ازکسب نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار صورت خواهد گرفت .
2- قاچاق طلا و نقره با توجه به قیمت این کالا در دو سوی مرز صورت می گیرد. در حال حاضر طلا بصورت شمش از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ایران قاچاق می گردد و بعضا طلای ساخته شده از ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می گردد. و این اقدام معمولاً با شناور تجاری صورت می گیرد. (همان، ص20).
مسکوکات
1- به کلیه سکه های رایج و غیر رایج اعم از داخلی و خارجی مسکوکات گفته می شود .
2- صدور کلیه سکه های داخلی (رایج و غیر رایج ) طلا و نقره بعنوان تجاری و مسافری ممنوع است .
3- ورود و صدور مسکوکات داخلی و خارجی از جنس طلا و نقره اعم از رایج و غیر رایج بعنوان کلکسیون و همچنین مدال و نشانه های طلا و نقره با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر بانک مرکزی مجاز است. (همان، ص21).
2-3-6-1-4- قاچاق فرآورده ها
فرآورده های شیلاتی
1- یافته های انتظامی نشان می دهدخاویار و آبزیان(ماهی و میگو و…) بصورت قاچاق ازکشورخارج می گردد. عوامل قاچاق این نوع کالادراستانهای ساحلی جنوب کشور با همکاری صیادان در فصول صید مبادرت به قاچاق فرآورده های شیلاتی به کشورهای حوزه خلیج فارس می نمایند. معمولاً ارز حاصل از قاچاق این محصول در اختیار شبکه های قاچاق گذاشته می شود تا اقدام به ورود کالای قاچاق بنمایند. شیوه قاچاق خاویار در دریای خزر وآبزیان درآبهای جنوبی کشورمتعدد بوده و نبود امکانات کنترلی مناسب از سوی حراست از دریا، شیلات و دریابانی ناجا به رونق قاچاق این کالا می افزاید.
2- صید، عمل آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و میزان صید ) و حبس یک تا سه ماه محکوم می شوند.
3- صید و فرآورده های عمل آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب می گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشورمی باشد. لذا درصورت عدم رعایت مقررات مربوطه، صید و فرآورده های عمل آوری شده مکشوفه قاچاق تلقی ضمن ضبط محصول مرتکبین به دو برابر ارزش محصول مکشوفه در صورتیکه ارزش کالا بالای ده میلیون ریال باشد جریمه خواهند شد.
4- صید در مناطق یا فصول ممنوعه، صید گونه هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده، صید گونه هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده، فعالیت شناورهای صنعتی در مناطق صید ساحلی، صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز، نگهداری اینگونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز شیلات، حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور جرم محسوب می گردد و مرتکب یا مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزارآلات صید محکوم می گردند. (همان، ص22).
فرآورده های جنگلی
1- قاچاق فرآورده های جنگلی از پدیده هایی است که ریشه در مسائل اقتصادی و اجتماعی ساکنین مناطق جنگلی داشته و از دیرباز با انگیزه نیازمندی صورت می گرفته و این اقدام پوششهای جنگلی جبهه شمالی البرز را تهدیدنموده است. اگر چه ماهیت تشکیلاتی اولیه سازمان جنگلها حفاظتی بوده و در مسیر تحولات روشها وسیستمهای اجرای مختلفی تجربه گردیده و حتی با راه اندازی گارد جنگل و محافظین جنگل به عنوان بازوان اجرای تلاشهایی برای جلوگیری از قاچاق فرآورده های جنگلی صورت گرفت. مع الوصف به علت سودآوری قاچاق فرآورده های جنگلی کماکان جنگلها مورد سوء استفاده عوامل و شبکه قاچاق قرار گرفته و لطمات زیادی به جنگلها که یکی از منابع ملی است وارد می گردد.

Share