شهرستان ارومیه

شهرستان ارومیه

15- پلیت
16- محیط انتقالی
17- باکس
18- یخ
19- انکوباتور
20- دوربین عکس برداری
3-2- محیط انتقالی
3-2-1- محیط پپتون واتر:
طرز تهیه محیط انتقالی : از پپتون واتر به عنوان محیط انتقالی در این تحقیق استفاده شد و محیط پپتون واتر در اتوکلاو در دمای 121 درجه به مدت 15 دقیقه قرار داده شد تا استریل شود که به میزان نصف هر کدام از لوله‌های آزمایش در درون آنها پپتون واتر ریخته شد و درب لوله ها با پنبه بسته شد تا آلودگی وارد محیط انتقالی نشود و سپس لوله ها در داخل یخچال گذاشته شد تا که استریل بماند.
3-3- ترکیبات محیط سابرودکستروز آگار :
1- آنزیم هیدرولیزات کازئین 5Gms/lit
2- مواد پپتیدی هضم شده حیوانی 5Gms/lit
3- محتویات بافتی 5Gms/lit
4- دکستروز 40Gms/lit
5- آگار 15Gms/lit
طرز تهیه محیط سابرودکستروز آگار با توجه به توصیه کارخانه سازنده به این ترتیب می‌باشد که 65 گرم از پودر محیط را با 1000 میلی لیتر از آب مقطر مخلوط کرده و در تماس مستقیم با حرارت قرار داده می‌شود و بعد از اینکه شفافیت مطلوب خود را دریافت نمود در داخل اتوکلاو به درجه حرارت 121 درجه سانتی گراد و با فشار 15 پوند به مدت 15 دقیقه قرار داده می‌شود و همان طوری که توصیه شده است برای اینکه پودر در محیط در حین نگهداری کیفیت خود را از دست ندهد بایستی در یک مکان خشک و خنک به دور از نور نگهداری شود.
3-3-1- محیط کشت سابرودکستروز آگار
بسته به حجم نمونه‌ای که از ملتحمه گاو ها اخذ گردیده است و با توجه به توصیه کارخانه سازنده ، محیط کشت آزمایشگاهی به روش زیر تهیه گردید.
ابتدا پودر به میزان لازم توسط ترازوی دیجیتالی اندازه گیری شده و با آب مقطر داخل یک بالن ریخته می‌شود . بعد از اینکه محلول حاوی محیط ، شفافیت خود را به دست آورد در داخل اتوکلاو گذاشته می‌شود (121 درجه– 15 پوند– 15 دقیقه). در نهایت در درون پلیت ها ریخته شد. بعد از انعقاد محلول در داخل پلیتها محیط کشت سابرودکستروز آگار آماده گردید. لازم به ذکر است تمام مراحل فوق در کنار شعله صورت گرفت.
3-3-2- کشت در محیط سابرودکستروز آگار
برای هر نمونه تهیه شده از هر چشم یک پلیت در نظر گرفته شد. این کار باید در کنار شعله و با استفاده از دستکش های استریل صورت گیرد. زیرا امکان پخش آلودگی از محیط انتقالی به اطراف وجود دارد. لذا این مرحله با احتیاط مضاعف و در کنار شعله صورت گرفت. برای کشت ، سواپ با ملایمت روی سطح محیط کشت به صورت یکنواخت کشیده شد و این در حالی است که نباید هیچ گونه فشار دست بر روی محیط وارد شود (محیط خراش بر ندارد).
بعد از کشت درب تمام پلیت ها توسط چسپ پارافیلم به شکل کاملاً محکم بسته شد و به مدت دو هفته در داخل انکوباتور در دمای 28 درجه سانتی گراد به طور وارونه قرار داده شد تا قارچ ها به صورت کامل رشد کنند.
3-4- نمونه برداری حیوانات
برای انجام تحقیق حاضر در تاریخ 15/5/1392 به کشتارگاه واقع در شهرستان ارومیه جهت نمونه برداری مراجعه شد. از تعداد 82 مورد کیسه ملتحمه چشم 41 گاو هلشتاین نمونه گیری به عمل آمد. برای انجام این کار ، با استفاده از دماغ گیر گاو مقید می‌شد و پس از آرام شدن ، چشم حیوان از لحاظ وجود ضایعاتی همچون سرخی ملتحمه ، ریزش اشک ، عروقی شدن و کدورت قرنیه مورد مشاهده قرار می‌گرفت و در صورت عدم وجود مشکل ، نمونه گیری به عمل می‌آمد. بدین منظور سواپ‌های استریل که روز قبل در آزمایشگاه میکروبیولوژی تهیه شده بودند به درون کیسه ملتحمه چشم پایین کشیده می‌شدند و بلافاصله درون لوله های آزمایش حاوی محیط انتقالی آب پپتونه قرار می‌گرفتند. همزمان در یک برگه مشخصات دام شامل سن ، جنس و چپ و راست بودن چشم حیوان یادداشت می‌شد. پس از اتمام نمونه گیری ، نمونه ها در کنار یخ به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه منتقل شده و 48 ساعت در گرم خانه 37 درجه سانتی گراد نگهداری می‌شدند.

Share