شرکت بیمه ایران

شرکت بیمه ایران

– بررسی راه های استفاده از Domain ها web logic server و طریق استفاده Domain بر روی یک ماشین و روشهای بهینه کردن آنها.
– نصب و راه اندازی web login بررسی Linux
– راه اندازی Back up server به منظور Back up گیری روزانه از اطلاعات.
– Report server برای اعلام نقایص اطلاعات شعب به آنها بااستفاده از web
4-7-1-2- آموزش
در زمینه ارتقای دانش فنی و حرفه ای هم اکنون با افزایش سرانه آموزشی به 120 ساعت تلاش چشمگیری در جهت ارتقای علمی کارکنان صورت پذیرفته است و با برگزاری سمینارهای آموزشی (25 سمینار در سال 83) و کارگاههای آموزشی (9 کارگاه) برگزاری آزمون ادواری، 14 دوره آموزش نمایندگان ، در مجموع 925/6 نفر از کارکنان و نمایندگی طی 363 دوره تحت آموزش قرار گرفته اند.
5-7-1-2- سرمایه بیمه ایران
اگر چه در بدو تأسیس بیمه ایران با سرمایه ای معادل 20 میلیون ریال آغاز به کارکرد اما با افزایش سرمایه اش در مراحل مختلف فعالیت هم اکنون دارای سرمایه ای بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال است که تمامی آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر ، بیمه ایران با گسترش روزافزون فعالیت سرمایه گذاری خود در چهارچوب مقررات در بیش از 115 شرکت سرمایه پذیر بورسی و 29 شرکت خارج از بورس و ارائه نرخ مناسب بیمه توانسته است طی سالیان اخیر خود را به عنوان یکی از 10 شرکت بهتر معرفی کند.
6-7-1-2- سرمایه گذاریها
ذخایر فنی و سرمایه و اندوخته های شرکت بر اساس آئین نامه سرمایه گذاری ها مصوب شورای عالی بیمه در زمینه های مختلف از جمله سپرده های بانکی، اوراق مشارکت سهام و مستندات سرمایه گذاری می شود.
هتل عباسی اصفهان و شرکت بیمه ایران – انگلستان از جمله سرمایه گذاریهای بیمه ایران است.
هتل (مهمانسرای) عباسی: این محمود ارزشمند که از ویژگی‌های یک هتل مدرن در یک موزه با آثار هنری و تاریخی و از شهرت جهانی برخوردار است و در سال 1137 او در اصفهان در محل یکی از زیباترین کاروانسراهای دوره صفوی احداث شده که تماماً متعلق به بیمه ایران است.
شرکت بیمه ایران – انلگیس: با سرمایه 48.600.000 پوندکه 99 درصد آن متعلق به بیمه ایران است که از سال 1975 میلادی در بازار بیمه اروپا فعالیت می کند. (آجری، 1352)
7-7-1-2- شبکه فروش
بیمه ایران با دارا بودن بیش از 200 شعبه در سراسر کشور در 12 شعبه و نمایندگی در خارج از مرزها و با بکارگیری بیش از 3770 دفتر نمایندگی حقیقی و 156 نماینده حقوقی تحت عنوان شرکت خدمات بیمه‌ای و بزرگترین شبکه عرضه بیمه در کشور را در اختیار دارد.
8-7-1-2- نیروی انسانی
مجموع نیروهای ماهر و متخصص بیمه ایران بالغ بر 2035 نفر می‌گردد. علاوه بر این با توجه به گسترش بازار بیمه ، بیمه ایران در 10 سال گذشته بخشی از نیروی انسانی خود را از طریق شرکت تخصصی خدماتی کارگستران راهبرد (امین سابق) تأمین کرده است.
تعداد کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران 2220 نفرات که شامل 1943 نفر 05/87 درصد) مرد و 277 نفر (5/12 درصد) زن می باشد.
از کل نیروی انسانی شرکت تعداد 379 نفر (1/17 درصد) در واحدهای ستادی و 841 نفر (9/82%) در واحدهای اجرایی به انجام وظیه اشتغال دارند . ترکیب نیروی انسانی شرکت به تفکیک میزان تحصیلات به شرح زیر است:
جدول شماره (1-2) ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیلات
مدرک تحصیلی تعداد نفرات درصد
دکترا
کارشناسی ارشد

Share