شرایط آب و هوایی

شرایط آب و هوایی

مقدمه و هدف

1-1- مقدمه و هدف
آلودگی به انگل های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به خصوص گوسفند و بز یک معضل بزرگ برای دامداران درسراسر دنیا می باشد، اما اثرات آن ها در نواحی گرمسیری با توجه به شرایط اقلیمی بسیار بیشتر می باشد (12).
امروزه بهره دهی زیاد از نظر تولید گوشت، شیر و پشم و سایر فراورده ها، گوسفند و بز را در درجه ی اول اهمیت هم از لحاظ تولید مواد غذایی و پروتئینی، و هم از لحاظ موارد اقتصادی قرار داده است. با توجه به این که ایران از نظر رتبه بندی در شاخص‌های جهانی محصولات دام در سال 2010، دارای رتبه ی اول در خاورمیانه از لحاظ تولید گوشت گوسفند و بز می باشد، می توان به اهمیت بالای این دام در کشور پی برد (12). متاسفانه در مقابل مزایای بالای این دام، عوامل بسیار زیادی وجود دارد که باعث آسیب به گوسفند و بز می شود. از این میان می توان به عوامل بیماری زای انگلی اشاره کرد که سالانه خسارات اقتصادی قابل توجهی را به صنعت پرورش دام کشور از جمله گوسفند و بز وارد می آورد. ضررهای اقتصادی ناشی از انگل های دستگاه گوارش به طرق مختلف می باشد: کاهش باروری، کاهش راندمان کار، کاهش تولید شیر، هزینه های درمان و مرگ و میر در آلودگی های شدید. آلودگی های کرمی علاوه بر مشکلات مستقیمی که در دام ها ایجاد می کنند، زمینه را برای امراض ویروسی و باکتریایی مساعد کرده و حتی در بسیاری از موارد منجر به مرگ دام ها می شوند(12،13).
با توجه به این نکته که جهت جلوگیری از آلودگی های انگلی در اکثر مناطق بدون در نظر گرفتن نوع انگل و خسارات ناشی از آن، فقط از چند داروی معمول استفاده می شود، شناخت نوع و میزان آسیب های ایجاد شده توسط انگل های مختلف می تواند در تشخیص دقیق تر و درمان سریع تر عوارض و در نتیجه کاهش هزینه های پیش رو موثر باشد.
نشخوارکنندگان، اصلی ترین میزبانان آلودگی های کرمی می باشند. آلودگیهای کرمی و انگلی بیشتر به اشکال مزمن و تحت درمانگاهی بروز می کنند. از طرفی شرایط اقلیمی و آب و هوایی، نحوه ی تغذیه دام ها، پوشش گیاهی و غیره از جمله عوامل تاثیر گذار بر آلودگی های انگلی محسوب می شود (13) .
باتوجه به شرایط آب و هوایی شهرستان کرمان و شرایط رشد مراحل لاروی انگل ها و باتوجه به اهمیت نماتودهای شیردان در گوسفند و بز و نقش آن ها درکاهش تولیدات دامی و به دنبال آن خسارات ناشی از آنها و همچنین وجود مقاومت های دارویی نسبت به داروهای ضد انگلی رایج، بررسی میزان شیوع انگل های کرمی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان، می تواند در مدیریت بهداشتی آن ها اهمیت بسزایی داشته باشد. همچنین شناخت ضایعات پاتولوژیکی انگل های شایع می تواند در شناخت بیماری زایی آن ها مهم باشد. طی سال های اخیر در ایران مطالعهای در خصوص ضایعات پاتولوژیکی و مرحلهی توقف رشد لاروی این انگل (پارابرونما اسکریابینی) انجام نگرفته است. با توجه به شیوع نسبتا بالای این نماتود در گوسفندان و بزان کشتار شده در کشتارگاه کرمان، این مطالعه جهت بررسی ضایعات پاتولوژیک و مرحله توقف رشد لاروی این انگل انجام خواهد شد.

فصل دوم
کلیات و بررسی منابع موجود
1-2-کلیاتی در مورد کرم ها
کرم ها موجودات پر یاخته ای هستند که معمولا طول بدن آن ها بیش از عرض آن است. کرم یا هلمنت از کلمه یونانی هلمنز یا هلمنتوس مشتق شده است. مقطع بعضی از کرم ها پهن است که همه ی آن ها درشاخه ی کرم های پهن قرار داده شده اند. مقطع عرضی بعضی دیگر گرد است که به آن ها اصطلاحا کرم های گرد می گویند و در شاخه ی نماتودا قرار دارند.کرم های خار بر سر یا سرخاردار اگرچه مقطع عرضی گردی دارند ولی ریخت شناسی آن ها اختلاف قابل ملاحظه ای با کرم های گرد دارد. بنابراین آن ها را در شاخه ی جداگانه ای به نام شاخه ی آکانتوسفالا طبقه بندی می کنند (1، 5، 6).
2-2 -طبقه بندی کرم ها
1-2-2-شاخه کرم های مسطح یا پهن
این شاخه ازکرم ها، مسطح یا پهن(دارای سطح پشتی-شکمی) چندین سلولی، معمولا نواری یا برگی شکل(وندرتا استوانه ای) با تقارن دو طرفه، بدنی سه لایه وفاقد سیستم گردش خون و حفره عمومی(درونی) ومخرج ولی دارای دستگاه ترشحی متقارن دوطرفه هستند. این سیستم ترشحی در داخل بدن به سلول های خاصی موسوم به سلول های شعله ای ختم می شود.
کرم های مسطح به سه دسته تقسیم می شوند:
1- توربلاریا : این رده شامل گونه هایی غیر انگلی می باشد که در آب شیرین،دریا ویا روی زمین زندگی میکنند.بدن آن ها از مژه هایی پوشیده شده است.
2-ترماتودا یا کرم های پهن برگی شکل : این گروه که به کرم های برگی شکل (فلوک) مشهورند دارای لوله گوارشی ناقص می باشندو فاقد دستگاه گردش خون وتنفس هستند. برخی انگل داخلی وبرخی انگل خارجی هستند. به سه زیر رده دیژنه آ ، اسپیدوگاستره آ و دیدیموزوئیده آ تقسیم بندی می شوند.
3-سستودا : این گروه، کرم های نواری(روبانی) شکل بوده و فاقد مجاری گوارشی و عروقی هستند. بدن این کرم ها بند بند بوده و در مرحله بلوغ هر یک دارای هر دو عضو تولید مثل جنسی نر و ماده هستند. تمام آنها انگلی هستند،کرم های بالغ در مجاری گوارشی مهره داران و لارو آنها در بافت های مهره داران و بی مهرگان زندگی می کنند(8).
2-2-2-شاخه کرم های گرد
نماتودا یا کرم های گرد: کرم ها اغلب باریک بوده، بند بند نمی باشند. بدن از کوتیکول پوشیده شده است که با چشم غیر مسلح صاف به نظر می رسد ولی با بزرگنمایی بیشتر با استفاده از میکروسکوپ و لوپ ممکن است واجد بر جستگی هایی باشد. دارای لوله گوارش کامل می باشند که دهان در انتهای قدامی کرم واقع شده و به مری عضلانی و روده ها و نهایتا در انتهای خلفی، به مقعد می رسد. جنس های نر و ماده جدا هستند (1).
3-2-2- شاخه نماتومورفا یا کرم های مویی یا گوردیاسه آ
کرم های بالغ در این رده انگل نیسستند، طویل هستند، در آب یا خاک مرطوب زندگی می نمایند. جنس های نر و ماده جدا هستند. بالغین و لاروها هیچکدام در حیوانات اهلی انگلی نمی باشند (8).
4-2-2- شاخه آکانتوسفالا یا کرم های خار بر سر
همچنان که از نام آن ها بر می آید این گروه در سر خود دارای تعدادی خار هستند و بدن آن ها بند بند نیست.این کرم ها که برخی از خصوصیات آن ها شبیه نماتودا و برخی دیگر مشابه ترماتودها است، به ندرت انگل می شوند و جنس نر و ماده آن ها مجزا است (8).
3-2- طبقه بندی انگل پارابرونما اسکریابینی

Share