فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
مقوله شکل‌گیری اجتماعات مجازی، وجوه و انواع آن، شناخت ساختارهای مشارکت در فضای مجازی و کارکرد آن در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سازمانی، سیاسی، اقتصادی و تجاری مبحث گسترده‌ای است و به تحقیقات فراوان از جنبه‌های گوناگون نیازمند است اما در این رساله دانشجویی سعی شده تا صرفا با تمرکز بر مفهوم جامعه شبکه‌ای به عنوان پیامد جهانی شدن و مباحث مرتبط با آن، شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان بخش قابل توجه و پرطرفدار اجتماعات مجازی، چرایی اقبال جامعه جوانان شهر تهران به عضویت، فعالیت و مشارکت در چنین اجتماعاتی بررسی شود.
در این فصل مروری بر مبانی نظری موضوع انجام شده و بدین موضوعات پرداخته می‌‌‌شود که جامعه شبکه‌ای دارای چه ساختارها، ابعاد و پویایی‌هایی است؟ به طورکلی مفهوم شبکه، ایجاد، بسط و گسترش آن و چگونگی برقراری، حفظ و تداوم مقوله ارتباط در شبکه‌های مجازی در بستر جهانی شدن و مرور سیر تحولات زیست بوم رسانه ای و تغییرات مخاطبان تشریح می شوند؟
در مجموع مسائلی که ما را در فهم و درک نقش و جایگاه شبکه‌های اجتماعی مجازی در نظام ارتباطات میان فردی جوانان تهرانی یاری رساند، طرح و بسط می‌‌‌یابند. ضمن آنکه مطالب از روال منطقی تبعیت می‌‌‌کند.
مباحث این فصل در پنج بخش ارائه می‌‌‌شوند. در بخش اول مفاهیم اصلی تحقیق مرور می شوند. بخش دوم کلیات مربوط شبکه و شبکه‌سازی مشتمل بر تعاریف شبکه، فرایند تاریخی، قابلیت‌ها و کارکردهای آن می شود. ابتدا تاریخچه وب اجتماعی و رسانه های مبتنی بر وب، سیر تحول شبکه های اجتماعی مجازی در جهان و ایران، و کاربردهای آن ارائه می شود. بخش سوم به روند جهانی شدن، شکل گیری جامعه شبکه‌ای و فرایندهای اجتماعی فرهنگی در حال پیدایش در این جامعه اختصاص دارد. در بخش چهارم رویکردهای نظری در مطالعات رسانه ها و مخاطبان مورد بحث قرار می‌‌‌گیرند و در بخش پنجم جمع بندی مطالب و مدل تحقیق ارائه می‌‌‌شود.
1-2 مرور مفهومی ادبیات تحقیق
1-1-2.ارتباطات کامپیوتر واسط
ارتباطات کامپیوتر واسط، فرایند ارتباطات انسانی از طریق کامپیوتر است و شامل فرایندهایی است که از رسانه ها برای اهداف گوناگون استفاده می کنند(ترلو و دیگران، 1390: 31). در قرن بیست و یکم با دسترسی به اینترنت، ارتباطات کامپیوتر محور با ارائه طیف وسیعی از خدمات ارتباطی، اطلاعاتی و سرگرم کننده، راحت تر، مناسب تر و هدفمندتر از ابزارهای سنتی ارتباط عمل نموده و بر شکل گیری ارتباطات اجتماعی و رفتار اجتماعی کاربران تاثیر می گذارد (Colley & maltby, 2008). درواقع ادبیات این نوع ارتباط، جهان مجازی را بستری معنادار برای ارتباطات اجتماعی می بیند که با جهان واقعی تلفیق شده و ویژگی های سنتی تولید و مصرف رسانه ای را به چالش می کشد. از جمله مزیت های ارتباطات کامپیوتر محور سرعت و اثربخش بودن ارتباط و امکان برقراری ارتباط ضمن پرداختن به کارهای دیگر است(Lin et al, 2007) ضمن اینکه ماهیت تعاملی اینترنت در مقایسه با رسانه های دیگر متمایز کننده ترین ویژگی است.
ارتباطات کامپیوتر واسط را به دو دسته همزمان و غیر همزمان تقسیم می کنند. در نوع همزمان، همچون پیام های فوری اینترنتی، ویدئو کنفرانس و چت اینترنتی مشارکت کنندگان در یک زمان یا با اندک تاخیری ارتباط برقرار می کنند اما در شکل ناهمزمان، ارتباط مانند پست الکترونیک، بولتن های اینترنتی و گروه های خبری مجازی در ارسال و دریافت پیام، تاخیر وجود دارد(Herring ,2004). در تشریح ویژگی هایی از ارتباطات کامپیوتر محور که به محبوبیت آنها می انجامد چند ویژگی ذکر می شود(Peter & Valkenburg, 2006):
نسبت به ارتباطات چهره به چهره، کاربران فرصت بیشتری برای ارائه بازخورد دارند. این امر درجه بالایی از کنترل در انتخاب زمان، مکان، چیستی، چگونگی و میزان ارتباط برای کاربر را به همراه دارد.
– ارتباط بین افراد به سادگی صورت می گیرد و همچون ارتباط حضوری تابع شرایط و متغیرهای اجتماعی نیست و می تواند به میزان کمتر یا اصلا از صدا و تصویر برخوردار نباشد.
– عمل متقابل، وسعت و عمق ارتباط همه در اختیار کاربر است.
در چند سال اخیر از شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین انواع ارتباطات کامپیوتر محور نام می برند(Nyand, 2007). از اینرو در پژوهش حاضر، ارتباطات کامپیوتر محور در بستر اینترنت به طور خاص در حیطه شبکه های اجتماعی مجازی بررسی می شود. بستری که هر دو نوع ارتباط کامپیوتر واسط (همزمان و ناهمزمان) در آن صورت می پذیرد ضمن آنکه ویژگی های فوق الذکر در خصوص محبوبیت این نوع ارتباط به طور بالقوه به هدف تحقیق حاضر یعنی دلایلی را که افراد به استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی اشاره دارد.
2-1-2. عصر اطلاعات
در دهه‌های 40 و 50 میلادی تغییر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به نوعی مبتنی‌ بر انقلاب میکروالکترونیک شکل گرفت. این انقلاب، سنگ بنای یک الگوی جدید فناوری محور را در دهه 1970 و عمدتاً در ایالات متحده گذاشت و به سرعت در سراسر جهان اشاعه پیدا کرد که به شکل توصیفی از آن تعبیر به عصر اطلاعات می‌شود(Castells, 2004:6).
با این ترتیب که اختراع رایانه، امکان پردازش سریع و ذخیره حجم انبوهی از داده‌ها را فراهم آورد و پیشرفت‌های بعدی در زمینه ارتباط بین رایانه‌ها و امکان تبادل داده بین آنها، تبادل و انتقال اطلاعات را در سطح وسیعی ممکن ساخت. سپس این رویدادها به همراه سایر پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه الکترونیک و ارتباطات به وقوع انقلابی در زمینه نحوه جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی، فراخوانی و ارائه اطلاعات منجر گردید که به زعم کستلز در فناوری اطلاعات و در بطن یک الگوی فناوری نوین به نام اطلاعات گرایی تجسم پیدا می‌کند و قدرت آن وجه مشخصه جامعه ما می شود.
درواقع اطلاعات گرایی، الگویی مبتنی ‌بر فناوری است که پایه مادی جوامع اوایل قرن 21 را شکل می‌دهد(Ibid:7) و در ربع آخر قرن بیستم، جای صنعت‌گرایی را به‌عنوان الگوی مسلط مبتنی ‌بر فناوری گرفته آن را جزیی از خود می‌کند. به نوعی اطلاعات‌گرایی، صنعت‌گرایی را پیش فرض می‌گیرد، همچنانکه انرژی و فناوری‌های مرتبط به آن هنوز هم جزئی بنیادین از همه فرایندها هستند. به علاوه فناوری‌های اطلاعاتی را می‌توان در نامی مناسب‌تر به‌عنوان فناوری‌های ارتباطات نامید چراکه اطلاعاتی که در فرایند ارتباط قرار نگیرد دیگر مرتبط نیست(Ibid:7) و این یعنی شرایط نوین زندگی و افزایش سهم اطلاعات و ارتباطات در تصمیم‌گیری‌ها.
این الگوی فناوری به‌سرعت در حال رشد است و فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این زمینه به ویژه پس از توسعه فناوری ارتباطات و با ظهور پدیده اینترنت، بسیار چشمگیر است. پرتوهای آن بسیاری از زوایای زندگی انسان را فرا گرفته و بسیاری از علوم و موضوع‌ها را متاثر ساخته است. دقیقا به خاطر نفس همین تحلیل است که باید بر نقش فناوری در فرایند تغییر اجتماعی تأکید و آن را بررسی کرد چراکه مرتبط با ماهیت خاص روابط انسانی یعنی برقراری ارتباطات آگاهانه و معنادار است (Capra, 2002).
3-1-2. وب 2
وب 2، صرفاً تلاشی برای مفهوم‌سازی از اهمیت مجموعه‌ای از برون‌داده‌ها است که فناوری‌های وب در اختیار ما گذاشته‌اند. درواقع نسخه‌ای جدید، ارتقا یافته و کابر سازنده از وب 1 و واژه‌ای فراگیر است که قصد ‌دارد چارچوب ایده‌هایی که مربوط به تلاش برای درک جلوه‌های این خدمات جدیدتر وب هستند را در بافت فناوری‌هایی که آنها را تولید‌کرده‌اند نشان دهد.

                                                    .