سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت

روش حداقل مربعات
روش حداقل مربعات لگاریتمی
روش بردار ویژه
روش های تقریبی
وزن نهایی ( overall priority)
وزن مطلق رتبه نهایی هر گزینه می باشد که از تلفیق وزن های نسبی محاسبه می گردد. در محاسبه وزن نهایی هر گزینه در یک فرآیند سلسله مراتبی از مجموع حاصل ضرب اهمیت معیارها در وزن گزینه ها ، به دست می آید .
محاسبه نرخ سازگاری
یک ماتریس ممکن است سازگار و یا نا سازگار باشد در ماتریس سازگار محاسبه وزن ساده بوده و با استفاده از نرمالیزه کردن تک تک ستونها به دست می آید در حالی که برای محاسبه وزن در ماتریس ناسازگار چندین روش ذکر گردید.( قدوسی پور 1388)
بخش دوم
معرفی شرکت گلستان
شرکت گلستان در سال 1332 فعالیت خود را با بسته بندی و توزیع چای پاکتی آغاز نموده و همواره به موازات رشد اقتصادی ایران ، گلستان نیز فعالیت های خود را بطور مستر در جهت رشد و اعتلای صنعت و فرهنگ ایران تسعه داده است .
با چنین رویکردی در دهه 70، گلستان سبد محصولات خود را به بیش از 30 گروه اصلی و 300 محصول غذائی توسعه داده و شبکه فروش و توزیع گسترده ومدرنی را با بهره گیری از تکنولوژی روز اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد نمود.
هم چنین در دهه 80 ، گلستان با هدف توسعه بیشتر و مدرن سازی سبد محصولات نسبت به برقراری ارتباطات تجاری و همکاری با شرکت های بزرگ و پر سابقه و معتبر بین المللی اقدام نمود.
این تلاش و کوشش هم چنان ادامه داشته و هم اکنون شرکت معظم گلستان با بهره گیری از حدود 2000 نفر نیروی متخصص و بیش از 350 محصول با گستره فعالیت کشوری ، منطقه ای و بین المللی در تلاش است تا ارتقاء کسفست زندگی ایرانی را با رشد دادن ذائقه ایرانی و بروز کردن فرهنگ مصرف مواد غذائی محقق می سازد.
شرکت گلستان ، به منظور حصول اطمینان از کیفیت مطلوب خدمات ، سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2008 را مستقر نموده است تا از طریق تعریف و اجرای روش های مطلوب به کیفیت مناسب خدمات دست یابد.
ارزش های شرکت گلستان
صداقت و تعهدات اخلاقی
ارائه بهترین ها
مهارت خبرگی
نوآوری
آموزش مستمر
همکاری با شرکت های معتبر جهانی
معرفی جامعه آماری شرکت گلستان
جامعه آماری کلیه مشتریان صادراتی شرکت گلستان و کارخانجات زیر مجموعه گروه تجاری اعم از پیله وران ، خریداران واسطه تجاری ، صادرکنندگان داخلی و خارجی حقیقی و شرکت های تجاری داخلی و خارجی حقوقی هستند، که در کشور های عراق ، ترکمنستان ، گرجستان ، پاکستان ، افغانستان ، امارات ، حوزه بالکان ، انگلستان ، اتریش ، کانادا ، استرالیا ، چین و عربستان فعال می باشند.
بخش سوم

Share