سبز اندیشان امروز

سیستم‌ها

Component
0.84
98
333
184.26
Dibenzothiophene
0.73
-30
174
142.29
n-Decane
3-8. آنالیز خوراک و محصولات :
به منظور آنالیز خوراک، محصولات و نیز تعیین محتوای گوگرد هریک، از آنالیز دستگاهی کروماتوگرافی
گازی- اسپکترو متری جرمی استفاده می‌شود. به بیان ساده طیف سنجی جرمی سه عمل اساسی را انجام
می‌دهد :
1) مولکولها توسط جریانی از الکترون‌های پُر انرژی بمباران شده و بعضی از مولکول‌ها به یون‌های مربوطه تبدیل می‌گردند. سپس یون‌ها در یک میدان الکتریکی شتاب داده می‌شوند.
2) یون‌های شتاب داده شده، بسته به نسبت جرم به بار (m/e) آنها در یک میدان مغناطیسی یا الکتریکی جدا می‌گردند.
3) در نهایت یون‌های دارای نسبت جرم به بار مشخص و معین، توسط بخشی از دستگاه که در اثر برخورد
یون‌ها به آن قادر به شمارش آنها است، آشکار می‌گردند.
مفیدترین ابداع در سیستم‌های واردسازی نمونه، استفاده از کروماتوگرافی گازی جفت شده با طیف سنج جرمی است. در این وضعیت طیف سنج جرمی، نقش آشکار‌کننده را ایفا می‌کند. این تکنیک(GC-MS) خوانده می‌شود. در این دستگاه وارد کردن نمونه به دستگاه Mass از طریق GC می‌باشد و اجزای یک مخلوط به ترتیب توسط یک ستون کروماتوگرافی از هم جدا می‌شوند و وارد منبع یونش طیف‌سنج جرمی می‌گردند، سپس به واسطه تولید میدان‌های الکتریکی پر‌قدرت، اقدام به شناسایی کمی و کیفی اجزای مخلوط بر اساس نسبت بار الکتریکی به جرم آنها می‌گردد. از مزیت این روش نسبت به سایر روش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :
1) سریع بودن پاسخ‌دهی دستگاه، به طوریکه شناسایی اجزای مخلوط ظرف کمتر از 90 ثانیه پس از ورود مخلوط به داخل دستگاه انجام می‌شود.
2) نیاز به حجم بسیار کم نمونه جهت تزریق، معمولاً حجم تزریق 1/0 میکرولیتر می‌باشد به طوریکه حتی در صورت در اختیار داشتن مقادیر بسیار اندکی از یک مخلوط (در حد پیکوگرم)، می توان با دقت اقدام به شناسایی نوع و مقادیر اجزای تشکیل‌دهنده آن نمود.
3) مزیت دیگر این دستگاه این است که امکان جست‌و‌جو در کتابخانه (Library) دستگاه وجود دارد به طوریکه بعد از گرفتن طیف می توان در کتابخانه دستگاه رفته و جست‌و‌جو نمود.
برای هر گروه از مواد، کتابخانه جداگانه‌ای وجود دارد و دستگاه برای هر جزء شناسایی شده چندین کاندید را پیشنهاد می‌کند. در صورتی که فاکتور P (Purity)، که درصد احتمال صحت کاندیداها را نشان می‌دهد، بالاتر از 80% باشد به این معنا است که جسم با احتمال بیش از 80٪ همان کاندید می‌باشد.
گاهی اوقات لازم است که در نمونه‌ی تزریق شده به دستگاه GC-MS رقیق‌سازی صورت بگیرد، همان‌طور که در قبل‌تر نیز گفته شد در این دستگاه حجم نمونه تزریقی بسیار کم می‌باشد اما گاهی همین مقدار نیز برای تزریق به این دستگاه زیاد است. بنابراین از سیستمی که برای رقیق کردن نمونه است و Split یا Splitless نام دارد استفاده می‌شود. Split (چند شاخه شدن)، به این معنی است که وقتی نمونه‌ایی به دستگاه تزریق و یک عدد به عنوان عدد split به دستگاه داده شد، نمونه به همان مقدار تقسیم شده و یکی از آن قسمت‌ها وارد دستگاه

                                                    .