سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم

انواع صادرات
الف ) صادرات غیر مستقیم ( indirect exporting)
در صادرات غیر مستقیم شرکت به طور فعال در گیر بازارهای بین المللی نمی شود و محصولات شرکت توسط دیگران به بازار خارجی صادر می شود. در واقع زمانی یک شرکت ، صادرکننده غیر مستقیم است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون اینکه به این منظور فعالیت خاصی در بازار خارجی انجام داده باشد . صادرات غیر مستقیم توسط شرکتها بدون سرمایه گذاری مستقیم امکان پذیر است ولی امکان کنترل در بازارهای خارجی محدود است . صادرات غیر مستقیم خود به روشهای زیر قابل تقسیم است .
فروش داخلی
فروش از طریق شرکتهای توزیع کننده دیگر( piggy back )
شرکت های مدیریت صادرات
شرکت های تجاری
دلالان و نمایندگان صادرات
فروش خارجی از طریق خریداران داخلی : برای شرکت هیچ چیزی بهتر از این نیست که مشتری ، خود به دنبال کالا بیاید . ممکن است خریدارت خارجی خود برای خرید کالا مرجعه نمایند . در این صورت شرکت محصولات خود را به خریداران داخلی می فروشد و خریداران داخلی همان محصول را به خارج صادر می نمایند . در چنین مواردی شرکتهای خریدار خارجی ، نمایندگان و یادفاتر خرید در کشور فروشنده تاسیس می نمایند و با ارتباط نزدیک با فروشنده به خرید اقدام می نمایند.
فروش از طریق شرکتهای توزیع کننده دیگر . در این روش یک تولید کننده از امکانات و تسهیلات توزیعی خود در یک کشور خارجی ، برای توزیع و فروش کالاهای یک شرکت دیگر استفاده می کند. این شرکتها علاوه بر حمل محصولات خود ، محصولات شرکتهای غیر رقیب را نیز در بازار جهانی توزیع می کنند. توزیع محصولات شرکت های غیر رقیب ، امتیازات زیادی برای آنها دارد. از جمله دریافت هزینه توزیع ، توزیع محصولات تکمیلی و … از این قرار است .
شرکت های مدیریت صادرات ( export management companies). یک شرکت مدیریت صادرات شرکتی است که تمام مسئولیت های عملیات از قبیل تحقیقات بازاریابی ، تبلیغات ، حمل فیزیکی و غیره را با انعقاد قرارداد انجام می دهد . این شرکتها عملاً به عنوان بخشی از یک شرکت اصلی عمل می کنند، بدون اینکه ارتباط رسمی با شرکت مادر داشته و یا جزئی از آن به حساب آیند. شرکت های مدیریت صادرات خدمات خود را به طور همزمان به چندین تولید کننده می توانند ارائه نمایند . این نوع ورود به بازار دارای مزایای به شرح زیر می باشد:
سرعت برقراری ارتباط تولید کننده با بازار فروش
دریافت بخشی از منافع فروش توسط شرکت مدیریت صادرات از فروشنده و ایجاد انگیزه در آنان برای فروش بیشتر
کاهش هزینه های شرکت اصلی
ارائه خدمات و کالاهای متنوع توسط شرکت مدیریت صادرات خریداران
علاوه بر مزایای فوق شرکتهای مدیریت صادرات دارای معایبی به شرح زیر می باشند :
عدم اطلاع برخی از شرکت های مدیریت صادرات از بازارهای جهان ی
دریافت حق کمیسیون از تولید کننده
عدم شناخت صحیح و کافی تولید کننده از بازار جهانی به دلیل اتکا به شرکت مدیریت صادرات
شرکت های تجاری. این شرکت ها مانند یک تاجر صادر کننده با وسعت بیشتری عمل می کنند. این شرکت ها کالاها را از تولید کنندگان مختلف دریافت کرده سپس به خریداران در بازار جهانی می رسانند. این روش مشابه فروش داخلی است با این تفاوت که به دلیل عدم کنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات متری برخوردار است .
استفاده از شرکت های تجاری دارای معایبی نیز می باشد که از جمله آنها می توان به عدم برنامه ریزی صحیح و اولویت بندی در صدور کالای یک شرکت خاص اشاره نمود.
دلالان و نمایندگان صادرات . هر دو به تولید کنندگان در صدور کالاهایشان کمک میکنند. دلالان و نمایندگان صادرات مانند شرکت های مدیریت صادرات به صورت حق العمل کاری اما در مقیاس کوچکتری عمل می کنند. دلالان و نمایندگان صادرات ، سازمان های کوچکی هستند که مالکیت کالا را به دست نمی آورند و تخصص خاصی برای بازارهای هدف کوچک خارجی دارند . دلالان ، خریداران و فروشندگان را در ازاء مبلغی به هم می رسانند و نمایندگان به عنوان نماینده شرکت کالا را به فروش می رسانند و حق العمل دریافت می کنند.( حسینی 1389)
ب) صادرات مستقیم ( direct export )
سنتی ترین راه ورود به بازار بین المللی ، صادر کردن کالا است . در سراسر تاریخ بازرگانی جهان ، مردم کالاهای ساخته شده در یک کشور را با کالاهای ساخته شده در کشور دیگر مبادله کرده و بااین عمل از تخصصی شدن امور سود برده اند. تمرکز بر مزیت نسبی کشور ها در تولید و مبادله کالاها ناشی از همین سودآوری در صادرات کالاها و خدمات است . معمولاً دولت ها ، طرفدار استراتژی صادرات هستند زیرا موجب افزایش تولید داخلی و سطح اشتغال می شود و به تعادل تراز پرداختهای کشور کمک می کند .
صادر کردن کالا استراتژی مناسبی برای ورود به بازار است زیرا دارای ریسک کمتری بوده و انعطاف بیشتری دارد. شرکت ممکن است ظرفیت کافی برای تولید صادراتی داشته باشد و یا اقدام به احداث کارخانه در خارج از کشور نماید. زیرا شرکتی که با صادرات وارد یک بازار خارجی می شود ، می تواند در هر زمان مورد نیاز که شرایط مطلوبتری فراهم شد، به تاسیس واحدهای تولیدی در خارج اقدام نماید. صادرات مستقیم به روش های مختلفی صورت می گیرد که می توان آنها را به صورت زیر برشمرد.

Share