سرمایه اولیه شرکت

سرمایه اولیه شرکت

نتیجه گیری
2.3 معرفی جامعه آماری
مقدمه
جامعه آماری که در انجام این تحقیق از آن استفاده شده است، شرکت های فعال صنعت بیمه ایران هستند که به صورت مستقیم به امر بیمه گری اشتغال دارند. این شرکت ها شامل شرکت بیمه خصوصی پارسیان، کارآفرین، نوین، سامان، سینا، ملت، معلم، رازی، دی، توسعه وهمچنین شرکت های بیمه دولتی ایران، البر، دانا و آسیا می باشد. در ادامه با استفاده از توضیح مختصری در رابطه با هر یک از این شرکت ها در وب سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایت های هر شرکت بیمه بیان شده است، به معرفی جامعه تحقیق می پردازیم.
1.2.3 شرکت بیمه پارسیان:
شرکت بیمه پارسیان(سهامی عام) براساس قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و طی مجوزشماره 5200 بیمه مرکزی ایران در عرصه بیمه کشور آغاز به کار نموده است.سرمایه شرکت درحال حاضریکهزار و یکصد میلیاردریال می باشد.
عمده ترین سهامداران شرکت بیمه پارسیان عبارتند از :
        بانک پارسیان  
        شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
        شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت
 
فعالیت بیمه پارسیان به  استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی  ایران به موجب  پروانه شماره  5200 مورخ  28/2/1382 و  اخذ مجوز  فعالیت  در انجام کلیه  امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های  اموال ، مسئولیت و اشخاص می باشد. درحال حاضر بیمه پارسیان از نظر سرمایه (یک هزارو یکصد میلیارد ریال) و سهم  بازاربیمه های خصوصی ، بزرگترین بیمه خصوصی ایران محسوب می گردد. شرکت پارسیان در کل ایران، 587 کارمند، 13 شعبه و 1116 نمایندگی دارد.
شرکت بیمه کارآفرین
شرکت بیمه کار آفرین نخستین شرکت بیمه خصوصی است که در چارچوب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ 28/12/1381 به شماره 200845 به ثبت رسیده  و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را در سطح کشور آغاز نموده است.  
سرمایه اولیه شرکت بیمه کارآفرین یکصد و چهل میلیارد ریال(140.000.000.000) بوده که 65 درصد توسط موسسان شرکت متشکل از بانک کارآفرین، گروه های صنعتی و ساختمانی و متخصصان طراز اول صنعت بیمه کشور و 35 درصد از طریق عرضه سهام تامین گردیده است. سرمایه شرکت در سال 1387 به مبلغ چهارصد میلیارد ریال (400.000.000.000) افزایش یافته است. تعداد شاغلین در بیمه کارآفرین، 399 نفر است و تعداد کل شعب و نمایندگی ها در سرتاسر کشور، 20شعبه و 483 نمایندگی است.
شرکت بیمه نوین
شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 20/10/1384 تحت شماره 263461 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران (به شماره 30881 مورخ 14/12/84) فعالیت خود را آغاز نموده است.
مؤسسان شرکت: مؤسسان شرکت شامل سه گروه: بانکی و مالی (بانک اقتصاد نوین و شرکت‌های وابسته)، صنعتی (شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت‌های وابسته) و ساختمانی (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و شرکت‌های وابسته، شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس و شرکت های وابسته) هستند.
سرمایه شرکت مبلغ یک 140 میلیارد ریال (منقسم به یک صد و چهل میلیون سهم یک هزار ریالی با نام) است که در بدو تأسیس پرداخت شده، 67% سهام متعلق به هجده شرکت مؤسس و 33% نیز متعلق به سایر سهامداران است که از طریق پذیره نویسی عمومی خریداری نموده‌اند.

Share