سایر مقوله ها

4-1-2-5 استراتژی های زنان در برخود با رشد فردیت
منظور از استراتژی ها راهبرد های افراد برای عملی کردن تصمیم گیری ها و انتخاب های فردی در زندگی روزمره شان است .
-پنهان کاری ومحافظه کارانه عمل کردن
مرجان 25 ساله لیسانس مجرد
من خیلی دوست داشتم رانندگی یاد بگیرم اما بابام مخالف بود منم رفتم پنهانی ثبت نام کردم و یکی دو جلسه ا ی رفتم کلاس و بعدبه بابام گفتم. چون پول داده بودم مجبور شد قبول کنه .
فرزانه 30 ساله لیسانس مجرد
مامانم مخالف خرید کردن منه، با این که من کار می کنم و خودم پول دارم مامانم می گه چرا این قدر لباس می خری اما من دوست ندارم همیشه یه مدل باشم برای همین اغلب اوقات پنهانی خرید می کنم و وقتی مامانم حواسش نیست خرید رو از ماشینم میارم می ذارم تو اتاقم وقتی می خوایم برای یه مهمونی بیرون بریم از خرید های جدیدم استفاده می کنم اونوقت مامانم می بینه با این که ناراحت می شه اما دیگه نمی تونه کاری کنه .
-سازگاری باشرایط موجود و به تعویق انداختن خواسته ها تا فراهم شدن شرایط آن ها
سازگاری از دیگر استراتتژی های راهبردی زنان است که آن ها سعی می کنند تا با شرایط موجود سازگاری کنند تا فرصت عمل به خواسته ها و تصمیماتشان برایشان فراهم شود و این به معنای عدم تمایل برای عمل به خواسته هایشان نیست بلکه به معنای به تعویق انداختن تا فراهم شدن فرصت مناسب است .
جمیله 30 ساله فوق دیپلم متاهل
از وقتی متوجه اعتیاد شوهرم به شیشه شدم با هاش سرناسازگاری گذاشتم و قهر کردم با این که یه بچه داشتم تصمیم داشتم جدا بشم اما فهمیدم فرزند دومم رو باردارم دیگه نمی تونستم با دو تا فرزند جدا شم سرنوشت بچه هام خیلی برام مهم بود برای همین رفتم پیش مشاور تا بتونم سازگاریم رو بالا ببرم الان بچه دومم به دنیا اومده و شوهرم ترک نکرده البته چند با برای ترک اقدام کرد که موفق نشد دوباره برگشت به سمت مواد من گفتم به خاطر آرامش بچه هام این زندگی رو تحمل می کنم و بعد از ازدواج اون ها طلاق می گیرم .من طلاقم رو از همسرم خیلی وقته گرفته اما تو ذهنم .این جوری راحت شدم به عنوان یه موجود خونگی که باید غذا داد و تحملش کرد تحملش می کنم تا روزی که یا از هم جدا شیم یا اون بمیره .
-مقاومت در برابر دیگران برای رسیدن به خواسته های خود از دیگر استراتژی های زنان برای عمل به انتخاب ها و تصمیمات خود به حساب می آمد .
فرزانه 30 ساله لیسانس مجرد
بابام چون از بچگی به همه چیز ما سخت می گرفت ما هم دیگه به حرفاش گوش نمی دیم بابام از پوشش و آرایشمون ، الگوی مصرفمون ، الگوی گذران اوقات فراغتمون به طور کلی از هیچی مون رضایت نداره و با هیچ تصمیم ما هم موافق نیست ما هم اصلا کاری بهش نداریم اگه مخالفت کرد در برابرش مقاومت می کنیم و به خواسته خودمون عمل می کنیم . از سطح توصیفی فراتر رفته است
4-1-3 کد گذاری انتخابی
در کد گذاری انتخابی ،کد گذاری محوری در سطح انتزاعی تر ادامه یافته است . و تحلیل از سطح توصیفی فراتر رفته است . در این مرحله ، در رابطه با هریک از شرایط علی ، شرایط میانجی ،زمینه ، پیامدها ی رشد فردیت و استراتژی های زنان برای رسیدن به خواسته های خود ، مفهومی به پدیده اصلی داستان نسبت داده شده و به سایر مقوله ها مرتبط شده است که این مفاهیم در این قسمت بیان شده است .
شرایط علی رشد فردیت
استقلال فکری و مالی
افزایش تحصیلات . استقلال مالی . استفاده از رسانه های فراملی ( ماهواره و اینترنت )
شرایط میانجی رشد فردیت در دو گروه شرایط میانجی فردی و شرایط میانجی خانوادگی قرار گرفته اند
شرایط میانجی خانوادگی

                                                    .