سازمانهای تابعه وزارت رفاه و شرح وظایف آنها

سازمانهای تابعه وزارت رفاه و شرح وظایف آنها

– سازمانهای تابعه وزارت رفاه و شرح وظایف آنها

3- 3-1 سازمان بهزیستی

شرح وظایف

 • فراهم نمودن موجبات زندگی متعارف برای خانواده‌های نیازمند بی سرپرست و معلولان.
 • تلاش در جهت حفظ کیان خانواده‌های آسیب‌پذیر و پیشگیری از موجبات بروز و تشدید ناهنجاریهای جسمی و روانی.
 • نگهداری، مراقبت و توانبخشی معلولان و آماده‌سازی آنان برای از سرگیری زندگی عادی.
 • تجهیز و توسعه و بهبود استاندارد مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهزیستی.
 • توسعه پژوهشهای کاربردی و بهبود نظم آماری و اطلاع‌رسانی.
 • جلب مشارکت مردمی، بازپروری، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و منحرفان اجتماعی.

 

3-3-2- سازمان بیمه خدمات درمانی

شرح وظایف

 • ایجاد صندوقهای بیمه‌ای کارکنان دولت، خویش فرما، روستاییان و سایر اقشار
 • دریافت حق سرانه درمان از مشمولان قانون، شامل سهم دولت سرمایه‌گذار و بیمه‌شونده
 • پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان تحت پوشش به اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با سازمان.
 • نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادهای ارائه خدمات درمانی و نظارت بر کیفیت و چگونگی ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تحت پوشش به طور مستقیم.
 • بررسی، مطالعه و تحقیق در زمینه امور بیمه خدمات درمانی.
 • بررسی و برآورد میزان حق سرانه درمان و تغییرات آن.

طبق ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، سطح خدمات پزشکی سازمان بیمه خدمات درمانی، شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) است.

این سازمان از طبق انعقاد قرارداد با بیش از 44 هزار پزشک عمومی، پزشک متخصص و فوق متخصص، دندانپزشک، داروخانه، آزمایشگاه، پرتو پزشکی، توانبخشی، بیمارستان و مرکز جراحی محدود، پلی کلینیک و درمانگاه به افراد به افراد تحت پوشش خود خدمات پزشکی ارائه می‌نماید.

 

3-3-3- صندوق بازنشستگی کشوری

شرح وظایف

 • اداره امور بازنشستگی و از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و کارکنان شرکتهای دولتی و شهرداری‌های کشور.
 • اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه تهیه آئین‌نامه‌های اجرائی سازمان.
 • تهیه و اجرای طرحهای بهره‌برداری از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری و کوشش در جهت خودکفائی  آن.
 • اجرای مصوبات شورای سازمان بازنشستگی کشوری
 • تهیه و تنظیم بودجه جاری سازمان بازنشتگی کشوری و بودجه عملیاتی و برنامه عملکرد صندوق بازنشستگی  کشوری
 • انجام کلیه اقدامات لازم به مظنور حفظ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و متناسب ساختن دریافتی آنان با افزایش هزینه‌های زندگی
 • حفظ حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و انجام کلیه امور حقوقی و دعاوی مربوط به صندوق
 • ارائه گزارش عملکرد و تزازنامه سالانه هر یک از صندوقها و تراز تلفیقی سازمان بازنشستگی کشوری به شورای صندوق.
 • سازمان بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی را به بازنشستگان تحت پوشش و از کارافتادگان و نیز وراث مستخدمان متوفی پرداخت می‌نماید. به علاوه اجرای بیمه تکمیل درمان با کمک دولت، اجرای بیمه عمر و حوادث بازنشستگان با کمک دولت پرداخت وام به بازنشستگان و از کارافتادگان و بازماندگان آنها و همچنین پرداخت کمک‌های بلاعوض با بازنشستگان از کارافتادگان و بازماندگان آنها از حمایت‌های جنبی سازمان بازنشستگی کشوری محسوب می‌شود.

در حال حاضر گروه‌های تحت پوشش مقررات سازمان بازنشستگی کشور عبارتند از:

 • کارکنان دولت مشمول قانون استخدام کشوری.
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور
 • قضاوت دادگستری
 • کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور به استثنای شهرداری تهران
 • تعدادی از کارکنان شرکت‌های دولتی طبق مصوبات مربوط
 • شاغلان پیمانی که صندوق بازنشستگی کشور را به عنوان صندوق بازنشستگی خویش انتخاب نموده‌اند.

 

3-3-4- صندوق تامین اجتماعی

شرح وظایف

وظایف سازمان تامین اجتماعی به موجب اساسنامه این سازمان عبارتند از:

 • جمع‌آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع حق بیمه مشمولان قانون تامین اجتماعی، سایر وجوه، درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه، ذخایر و اموال سازمان.
 • انجام تعهدات موضوع قانون تامین اجتماعی
 • سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر سازمان.

 

3-3-5- صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

شرح وظایف

 • جمع‌آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع صندوق بیمه روستائی عشایر
 • سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه جاری و دخیره شده
 • انجام تعهدات موضوع آیین‌نامه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر.

الف- نحوه اجرای وظایف در کارگزاریهای صندوق

 • آماده‌سازی فضای کار
 • تبلیغات و بیان واقعی مزایای بیمه
 • راهنمائی متقاضیان به شرایط، تکالیف و مدارک لازم برای عضویت
 • دریافت و کنترل مدارک (کپی شناسنامه کلیه افراد اصلی و تبعی – عکس)
 • در اختیار متقاضی گذاشتن قرارداد، فرم نام‌نویسی، فیش بانکی و در صورت لزوم فرم تائید افراد تحت تکفل
 • دریافت فرم تکمیل شده در پشت و رو به تائید شده توسط شورای اسلامی به همراه فیش واریز شده بانکی
 • تشکیل پرونده بیمه شده
 • ثبت اطلاعات بیمه شده در دفتر مخصوص به ترتیب شماره بیمه
 • گزارش هفتگی تعداد بیمه‌شدگان، مبلغ حق بیمه‌های واریز شده و انجام مشابه همین موارد در خصوص تمدیدی‌ها
 • گزارش ماهانه به صندوق (طی فرمهای مخصوص) همراه با مدارک مربوطه (کپی دوطرفه فرم نام‌نویسی- عکس – فیش بانکی و صورتحساب بانکی)

ب- نوع خدماتی که این صندوق ارائه می‌کند جزو خدمات بیمه‌ای بوده و شامل موارد زیر است:

 • درمانی (بیماریها، حوادث و سوانح)

در حال حاضر اجرای درمان بر عهده سازمان بیمه خدمات درمانی کشور می باشد.

 • پیری (بازنشستگی)

هر زن و مرد روستائی و عشایری که حداقل 65 ساله سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند از مزایای مستمری پیری استفاده نماید و حقوق حداقل معادل دو سوم درآمد انتخاب شده‌ای که در همان سال حق بیمه از آن کسر گردیده است دریافت نماید.

ج- انواع مستمری بازنشستگی بصورت زیر می‌باشد.

 • مستمری بازنشستگی پایه: این نوع مستمری به روستائیانی قابل پرداخت است که به سن 65 سالگی رسیده و سابقه پرداخت حداقل 20 سال حق بیمه را داشته باشند.
 • مستمری بازنشستگی روستائیان مرفه: این نوع مستمری با افرادی قابل پرداخت است که سابقه پرداخت حق بیمه به مدت 30 سال یا بیش از آن را داشته باشند و از سن 65 سالگی به بالا تملک اراضی فراوان یا درآمد فوق‌العاده‌ای داشته باشند.
 • مستمری بازنشستگی ویژه: این نوع مستمری به روستائیانی قابل پرداخت می‌باشد که در اولین سال آغاز نظام جامع تامین اجتماعی روستایی بیشتر از 45 سال و کمتر از 65 سال سن داشته باشند و بتوانند طی یک دوره 5 ساله یا بیشتر بیمه شوند.
 • فوت

مشمول مستمری بازماندگان، با هر میزان سابقه بیمه، افراد تحت تکفل بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار فوت نماید خواهند بود و بازماندگان تحت تکفل بیمه شده متوفی در اثر بیماری یا حادثه غیر ناشی از کار که حداقل یک سال از شروع بیمه او گذشته و به شرط آنکه حق بیمه 90 روز متصل به زمان وقوع وفات خود را پرداخت کرده باشد بر طبق مقررات صندوق مشمول دریافت مستمری می‌باشند.

 • از کارافتادگی
 • از کارافتادگی ناشی از کار: چنانچه هر روستائی در اثر حوادث ناشی از کار توسط کمیسیونهای پزشکی صندوق از کار افتاده شناخته شود، بدون درنظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه می‌تواند تا پایان عمر و پس از آنکه بازماندگان وی از مزایای مستمری ماهانه استفاده نمایند.
 • از کارافتادگی غیر ناشی از کار: هر روستائی که پس از بیمه شدن در اثر حادثه غیر ناشی از کار، از کار افتاده شود و به تشخیص کمیسیونهای پزشکی صدوق از کارافتادگی او کلی و به پس از بیمه شدنش مربوط باشد با داشتن حداقل یکسال از شروع بیمه او گذشته و به شرط آنکه حق بیمه 90 روز قبل از وقوع حادثه را پرداخت کرده باشد از مزایای از کارافتادگی استفاده می‌نماید. با توجه به نبود شرط صقف سنی در عضویت در صندوق افراد مسن هنگام ورود از کارافتاده قبل از نام‌نویسی محسوب می‌گردند.

 

 

Share